Tworzenie kontaktu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dodać nowe kontakty do swojej Microsoft Office Outlook 2007 kontakty, wpisując wszystkie informacje bezpośrednio w nowej formularz kontaktu lub korzystając z informacji kontaktowych wysłała pozwala automatycznie wypełnić w niektórych lub wszystkich informacji. Kilka opcji można znaleźć w poniższych sekcjach.

Porada:     Tworzenie grupy kontaktów

Aby zorganizować grupy kontaktów, można użyć folderów kontaktów. W tym celu należy utworzyć nowy folder w folderze Kontakty, nadać mu nazwę, a następnie przenieść lub skopiować określone kontakty. Foldery kontaktów będą wyświetlane w okienko nawigacji w obszarze Moje kontakty.

W celu pogrupowania kontaktów można również utworzyć listy dystrybucyjne. Wiadomość wysłana do listy dystrybucyjnej zostanie przekazana do wszystkich adresatów z tej listy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy dystrybucyjnej i praca z nią.

Wszystkie kontakty w programie Office Outlook 2007 są także wyświetlane jako wizytówka elektroniczna. Wszelkie informacje dodawane do kontaktu są automatycznie uwzględniane w odpowiedniej wizytówce elektronicznej — i na odwrót.

Wizytówka elektroniczna pokazuje podzbiór informacji zawartych w powiązanym formularzu kontaktu

1. Formularz kontaktu zawierający informacje o osobie.

2. Widok okna dialogowego Edytowanie wizytówki z odpowiednimi polami wypełnionymi dla wizytówki elektronicznej.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie kontaktu z poziomu folderu Kontakty

Tworzenie kontaktu na podstawie innego kontaktu

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wiadomości e-mail

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wizytówki elektronicznej

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym

Tworzenie kontaktu z poziomu folderu Kontakty

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij kontakt.

  Skrót klawiaturowy Aby utworzyć kontakt, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + C.

 2. Wpisz nazwę kontaktu.

 3. Wprowadź informacje, które chcesz dołączyć do kontaktu.

  Uwagi : 

  • Aby określić, jak nazwa kontaktu będzie wyświetlana w wierszu Do wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako.

  • Aby wprowadzić kilka pozycji w jednym polu, na przykład więcej niż jeden numer telefonu albo adres e-mail, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok danego pola.

  • Jeśli dany kontakt ma więcej niż jeden adres wysyłkowy, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy, aby określić, który adres będzie używany do korespondencji seryjnej.

  Porada : Możesz szybko utworzyć innego kontaktu przy użyciu tych samych informacji firmy. W bieżącym kontakcie, w menu Akcje kliknij przycisk Nowy kontakt z tej samej firmy.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie innego kontaktu

Nowy kontakt można utworzyć na podstawie istniejącego kontaktu, używając go jako szablonu i wprowadzając dowolne potrzebne zmiany.

 1. W folderze Kontakty w widoku Wizytówki kliknij kontakt, którego chcesz użyć jako szablonu.

  Uwaga : Procedurę tę można wykonać również w widokach Karty adresów i Szczegółowe karty adresów.

 2. Naciśnij najpierw klawisze CTRL+C, a następnie CTRL+V.

 3. W oknie Wykryto zduplikowane kontakty wybierz opcję Dodaj nowy kontakt.

  Po zapisaniu kontaktu lub wizytówka elektroniczna o takiej samej nazwie lub nazwie e-mail, która znajduje się już w folderze Kontakty, Microsoft Outlook Wyświetla okno dialogowe z opcjami umożliwiającymi dodanie duplikat kontaktu jako nowego kontaktu lub zaktualizowanie istniejącego kontaktu przy użyciu nowych informacji z duplikat kontaktu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozwiązywanie problemów lub usuwanie zduplikowanych kontaktów.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Nowy kontakt pojawi się w widoku Wizytówki obok kontaktu, który został skopiowany.

 5. Kliknij dwukrotnie nowy kontakt, aby go otworzyć i wprowadzić żądane zmiany informacji.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą nazwę, którą chcesz dodać do swojej listy kontaktów, albo wyświetl podgląd tej wiadomości.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę nadawcy, którą chcesz umieścić w kontakcie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj do kontaktów.

  Uwaga : W programie Outlook istnieje opcja automatycznego dodawania informacji kontaktowych do kontaktów lub książki adresowej przy odpowiadaniu danemu użytkownikowi.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wizytówki elektronicznej

Zapisując wizytówkę elektroniczną otrzymaną w wiadomości e-mail, użytkownik tworzy nowy kontakt. Jeśli już istnieje kontakt o tej samej nazwie, można zapisać duplikat jako nowy kontakt lub zaktualizować oryginał.

 1. W otwartej wiadomości kliknij wizytówkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do kontaktów w menu skrótów. Zostanie otwarty formularz kontaktu dla nowego kontaktu.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Zapisywanie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 3. Jeśli istnieje już kontakt o tej samej nazwie, program Outlook wykryje duplikat. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Dodaj nowy kontakt. Zostanie utworzony duplikat kontaktu, w tym formularz kontaktu i wizytówka elektroniczna.

  • Wybierz opcję Aktualizuj informacje. Zostaną wyświetlone istniejące zduplikowane kontakty. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz zaktualizować, a następnie zaktualizuj informacje w formularzu kontaktu i zapisz go.

Nowe informacje o kontakcie zostaną zapisane w folderze Kontakty i będą dostępne w postaci wizytówki elektronicznej oraz w innych widokach. Informacje o kontakcie można zmieniać przed zapisaniem ich i po zapisaniu. Aby zmienić wizytówkę po jej zapisaniu, zobacz instrukcje w artykule Tworzenie wizytówek elektronicznych.

Uwagi : 

 • Inną możliwością jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku vcf w nagłówku wiadomości, aby otworzyć menu skrótów, a następnie dodanie kontaktu lub wybranie innych opcji.

 • Aby zapisać otwarty kontakt i otworzyć nowy, pusty formularz kontaktu, kliknij w formularzu kontaktu opcję Zapisz i utwórz nowy.

Początek strony

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym

Ta funkcja wymaga konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange.

 1. Otwórz folder publiczny, w którym chcesz utworzyć kontakt.

  Jak?

  1. Jeśli Lista folderów nie jest widoczna, kliknij menu Przejdź, a następnie kliknij Listę folderów.

  2. Kliknij przycisk Foldery publiczne, a następnie kliknij folder, który chcesz otworzyć.

   Jeżeli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) znajdujące się obok kolejnych podfolderów, aż znajdziesz odpowiedni folder.

 2. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij kontakt.

 3. Wpisz nazwę nowego kontaktu.

 4. Wprowadź informacje, które chcesz dołączyć do kontaktu.

  Uwagi : 

  • Aby określić, jak nazwa kontaktu będzie wyświetlana w wierszu Do wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako.

  • Aby wprowadzić kilka pozycji w jednym polu, na przykład więcej niż jeden numer telefonu albo adres e-mail, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok danego pola.

  • Jeżeli dany kontakt ma więcej niż jeden adres wysyłkowy, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy, aby określić, który adres będzie używany do korespondencji seryjnej.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Nowy kontakt można utworzyć tylko w folderze Kontakty. Nie można utworzyć nowego kontaktu na przykład w folderze poczty.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×