Tworzenie konspektu umożliwiającego nadawanie struktury notatkom

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja konspektu w programie OneNote umożliwia szybkie pracy organizowanie długa lub złożonych dokumentów, planów i prezentacji. Można uporządkować maksymalnie pięciu poziomów informacji i uruchamiania przypisać hierarchicznej struktury notatek, jak wcięcia o jeden akapit w obszarze innego.

Zakreślony tekst w kontenerze notatek programu OneNote

Czy podwyższanie lub obniżanie poziomu elementów w hierarchii konspektu, zmieniając ich wcięcie. Można również organizowanie informacji za pomocą nagłówkami oraz podnagłówkami, stosowanie list numerowanych i punktowanych i wyświetlania poziomów informacji.

Konspekty to świetna metoda organizowania informacji i tworzenia hierarchicznej struktury notatek. W konspekcie można zwijać i rozwijać maksymalnie pięć poziomów zawartości, dzięki czemu można szybko zobaczyć cały kontekst danego elementu.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę w programie OneNote 2016 ze strukturą hierarchiczną.

Tworzenie konspektu

 1. Wpisz wiersz lub akapit tekstu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Pierwszy wpisany akapit zostanie sformatowany jako pierwszy poziom konspektu.

 2. Aby drugi akapit był podakapitem pierwszego (poziom 2), kliknij pozycję Zwiększ położenie wcięcia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zwiększ wcięcie w programie OneNote 2016.

 3. We wciętym wierszu wpisz drugi akapit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Podczas wpisywania każdego kolejnego akapitu zwiększaj lub zmniejszaj wcięcie, aby podwyższyć lub obniżyć poziom hierarchii danego akapitu.

Uwaga :  Każdy nowy akapit jest automatycznie tworzony na takim samym poziomie, co wcześniejszy akapit, jeśli nie zostanie zwiększone lub zmniejszone jego wcięcie.

W przypadku dużych konspektów dodanie punktorów i numerowania umożliwia utworzenie bardziej szczegółowej struktury.

Zwijanie konspektu

Jedną z zalet tworzenia struktury notatek w formie konspektu jest możliwość ukrycia jego podpoziomów.

 1. Przesuń wskaźnik myszy do akapitu poziomu 1, a następnie kliknij dwukrotnie małą ikonę uchwytu.

  (Jeśli korzystasz z programu OneNote 2010, usługi ikonę uchwytu będzie wyglądało strzałkę z czterema grotami w ramce.)

  Zrzut ekranu przedstawiający zwijanie konspektu w programie OneNote 2016.

Konspekt można rozwinąć w ten sam sposób. Ponownie kliknij dwukrotnie małą ikonę uchwytu.

Uwagi : 

 • Dla każdego akapitu z nagłówkami podrzędnymi można określić liczbę poziomów, które mają być wyświetlane. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę uchwytu, kliknąć polecenie Wybierz i wybrać poziom.

 • Jeśli zwykle umieszczasz ten sam rodzaj informacji na danym poziomie w konspekcie notatek, możesz zaznaczyć cały tekst na tym poziomie. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę uchwytu, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Wszystko na poziomie 1, Wszystko na poziomie 2 lub dowolną inną pozycję odpowiadającą żądanemu poziomowi.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie konspektu

Formatowanie akapitów konspektu zawierających punktory i numeracja

Rozwijanie lub zwijanie konspektu

Wyświetlanie tekstu opartego na hierarchii konspektu

Zaznaczanie całego tekstu na tym samym poziomie hierarchii konspektu

Tworzenie konspektu

 1. Wpisz akapit tekstu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Pierwszego akapitu, możesz wpisać zostaną automatycznie sformatowane jako poziom 1 konspektu.

 2. Jeśli narzędzi Tworzenie konspektu nie jest już wyświetlana, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij przycisk Tworzenie konspektu.

 3. Aby drugi akapit był podakapitem (poziom 2) pierwszego, naciśnij klawisz TAB lub kliknij przycisk Zwiększ wcięcie Obraz przycisku na pasku narzędzi Tworzenie konspektu.

 4. Wpisz drugi akapit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W miarę wpisywania każdego kolejnego akapitu, zwiększ lub Zmniejsz wcięcie, aby podwyższyć lub obniżyć poziom hierarchii akapitu. Aby zmniejszyć wcięcie, naciśnij klawisz BACKSPACE (lub klawisze SHIFT + TAB, jeśli konspekt jest także listy numerowanej lub punktowanej).

  Uwaga : Każdy nowy akapit jest tworzony na takim samym poziomie, co wcześniejszy akapit, chyba że możesz zmienić jego wcięcie.

Początek strony

Formatowanie akapitów konspektu zawierających punktory i numerację

Duże kontury zwykłe wcięciami może nie odpowiednio przedstawia relacje między różnymi poziomami w hierarchii konspektu. Punktory i numeracja może pomóc w celu odróżnienia ich.

Aby zastosować punktory lub numerację do akapitu w konspekcie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Umieść kursor w wierszu tekstu, który chcesz zastosować punktor lub numerację do.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować styl punktora, kliknij strzałkę obok przycisku Punktory Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni styl.

  • Aby zastosować styl numeracji, kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni styl.

 3. Następny akapit będzie nadal punktorów lub numerowania, chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Aby anulować punktor lub numerację dla nowego akapitu, na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Punktory lub Numerowanie.

Początek strony

Rozwijanie lub zwijanie konspektu

Polecenia rozwijania i zwijania na pasku narzędzi Konspekt służy do wyświetlania niektórych poziomów konspektu.

 1. Kliknij uchwyt akapitu Obraz przycisku obok dowolnego tekstu na poziomie, który chcesz, aby rozwinąć lub zwinąć.

 2. Jeśli narzędzi Tworzenie konspektu nie jest już wyświetlana, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij przycisk Tworzenie konspektu.

 3. Na pasku narzędzi Tworzenie konspektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozwinąć elementy konspektu, kliknij przycisk Rozwiń, a następnie kliknij żądany poziom, aby pokazać wszystkie akapity, które są na tym samym poziomie.

  • Aby zwinąć te elementy, kliknij przycisk Zwiń, a następnie kliknij żądany poziom, aby ukryć wszystkie akapity, które są na tym samym poziomie.

   Uwaga : Po zwinięciu akapitu w konspekcie, klikając jego uchwyt upewnij się, że zamiast Obraz przycisku pióro za pomocą narzędzi Obraz przycisku Wpisz tekst i zaznacz obiekty.

Początek strony

Wyświetlanie tekstu opartego na hierarchii konspektu

Dla każdego akapitu z nagłówkami podrzędnymi można określić liczbę poziomów hierarchii (do 5 poziomów), które mają być wyświetlane.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy uchwyt zwiniętego nagłówka.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Ukryj poziomy poniżej, a następnie kliknij odpowiedni poziom.

Początek strony

Zaznaczanie całego tekstu na tym samym poziomie hierarchii konspektu

Jeśli spójne tego samego rodzaju informacje na tym samym poziomie notatce konspektu — na przykład jeśli lista projektów jako poziom 1 nagłówki i zadania, które poziom nagłówków 2 — Wybieranie wszystkie notatki na określonym poziomie pomoże Ci pracować szybciej.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy uchwyt wiersza tekstu na poziomie, który ma być wyświetlany.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Zaznacz wszystko na tym samym poziomie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×