Tworzenie konspektu od podstaw

W programie Word konspekty są także nazywane listami wielopoziomowymi. Poniżej opisano procedurę tworzenia nowego konspektu od podstaw. Jeśli natomiast chcesz wyświetlić istniejący dokument w postaci konspektu, zobacz Używanie widoku konspektu do zarządzania nagłówkami i rozmieszczania tekstu.

  1. Kliknij pozycję Narzędzia główne i w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

    Style list wielopoziomowych w programie Word 2010

  2. Wybierz styl konspektu z Biblioteki list. Wskaż poszczególne style konspektu w bibliotece, aby wyświetlić wszystkie poziomy stylów.

  3. Rozpocznij wpisywanie tekstu, aby utworzyć listę. Po ukończeniu wiersza naciśnij klawisz Enter, aby przejść do nowego wiersza.

  4. Aby utworzyć nowy poziom listy, naciśnij klawisz Tab i zacznij wpisywać tekst.

  5. Aby powrócić do poprzedniego poziomu listy, naciśnij klawisz Enter.

Porady : 

  • Jeśli rozpoczniesz akapit od gwiazdki i spacji (* ) lub od cyfry 1 i kropki (1.), program Word wyświetli przycisk Opcje Autokorekty i rozpocznie tworzenie listy punktowanej lub numerowanej. Jeśli nie chcesz tworzyć listy punktowanej lub numerowanej, kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list punktowanych lub Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

  • Menu opcji Autokorekty

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×