Tworzenie kolumny witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kolumna witryny jest przeznaczoną do wielokrotnego użycia definicją (szablonem) kolumny, którą można przypisać do wielu list w wielu witrynach programu SharePoint. Kolumny witryn są przydatne w organizacjach, w których mają zostać ustanowione spójne ustawienia list i bibliotek. Z tych ustawień można korzystać w wielu listach i bibliotekach, dzięki czemu nie trzeba ich za każdym razem ponownie tworzyć. Załóżmy na przykład, że została zdefiniowana kolumna witryny o nazwie Klient. Użytkownicy mogą dodawać tę kolumnę do typów zawartości i do list, dzięki czemu atrybuty kolumny będą we wszystkich lokalizacjach jednakowe — przynajmniej na początku.

Podczas dodawania elementu do listy lub biblioteki użytkownik wypełnia formularz, w którym każdej kolumnie odpowiada jedno pole. Każde pole jest oznaczone etykietą z nazwą kolumny. Opis kolumny, jeśli zostanie wprowadzony, będzie pojawiał się pod polem. Można użyć opisu, aby pomóc członkom zespołu wypełnić formularz, wyjaśniając, jaki rodzaj informacji zawiera dane pole.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij łącze Kolumny witryny.

 2. Na stronie Galeria kolumn witryny kliknij pozycję Utwórz.

 3. W sekcji Nazwa i typ wpisz żądaną nazwę w polu Nazwa kolumny.

 4. Wybierz typ informacji, które chcesz przechowywać w kolumnie.

  W poniższej tabeli zostały opisane domyślnie dostępne typy kolumn.

Opcja

Wyświetlane kolumny

Pojedynczy wiersz tekstu

Kolumny umożliwiające gromadzenie i wyświetlanie krótkich tekstów w pojedynczych wierszach, w tym: wyłącznie tekstu, kombinacji tekstu i liczb oraz liczb, które nie są używane w obliczeniach (na przykład numery telefonów).

Wiele wierszy tekstu

Kolumny umożliwiające gromadzenie i wyświetlanie jednego lub większej liczby zdań (tekst zwykły lub sformatowany).

Wybór (menu, z którego można wybrać)

Kolumny umożliwiające wyświetlanie listy opcji.

Liczba (1; 1,0; 100)

Kolumny zawierające pola, w których można wpisywać wartości liczbowe.

Waluta ($,¥, €)

Kolumny zawierające pola, w których można wpisywać wartości pieniężne.

Data i godzina

Kolumny umożliwiające przechowywanie informacji o datach lub godzinach.

Odnośnik (informacje znajdujące się już w tej witrynie)

Kolumny umożliwiające usprawnienie wybierania informacji, które są już przechowywanych w tej witrynie.

Tak/Nie (pole wyboru)

Kolumny umożliwiające przechowywanie informacji typu prawda/fałsz.

Osoba lub grupa

Kolumny umożliwiające wyświetlanie nazw użytkowników lub grup programu SharePoint.

Hiperłącze lub obraz

Kolumny umożliwiające wyświetlanie hiperłączy do stron sieci Web lub obrazów pochodzących z sieci Web.

Obliczeniowe (obliczenia oparte na innych kolumnach)

Kolumny umożliwiające wyświetlanie informacji opartych na wynikach formuł. W formułach można korzystać z informacji pochodzących z innych list i kolumn, a także z dat i liczb. Można używać standardowych operatorów matematycznych.

 1. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę, w której chcesz umieścić nową kolumnę witryny, lub utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  W poniższej tabeli zostały opisane domyślnie dostępne grupy.

Opcja

Wyświetlane kolumny

Kolumny podstawowe

Kolumny przydatne w przypadku wielu typów list i bibliotek.

Podstawowe kolumny kontaktów i kalendarza

Kolumny przydatne na listach kontaktów i kalendarza. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich programów do obsługi kontaktów i kalendarzy zgodnych z programem Windows SharePoint Services, takich jak program Microsoft Outlook.

Podstawowe kolumny dokumentów

Standardowe kolumny dokumentów z zestawu metadanych Dublin Core.

Podstawowe kolumny zadań i problemów

Kolumny przydatne na listach zadań i problemów. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich programów do obsługi zadań i problemów zgodnych z programem Windows SharePoint Services, takich jak program Office Outlook.

Kolumny niestandardowe

Kolumny dodawane zgodnie z wymogami listy lub biblioteki użytkownika.

Kolumny rozszerzone

Zestaw kolumn o specjalnym przeznaczeniu.

 1. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe kolumny. Zakres opcji dostępnych w tej sekcji zależy od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

 2. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×