Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

kolumny SharePoint ułatwiają grupowanie, kategoryzowanie i śledzenie informacji na liście lub w bibliotece. Typy kolumn zawierają pojedynczy wiersz tekstu, listę rozwijaną opcji, liczbę obliczaną na podstawie innych kolumn oraz kolumnę, która umożliwia wybranie imienia i nazwiska osoby.

Dodawanie kolumny do listy lub biblioteki SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

Większość typów kolumn można dodawać bez opuszczania listy lub biblioteki.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć kolumnę.

 2. Wybierz pozycję + Dodaj kolumnę lub + w prawo od nazwy ostatniej kolumny u góry listy lub biblioteki.

  Uwaga: Czy Twój ekran SharePoint wygląda inaczej niż przykłady? Administrator może mieć ustawioną klasyczną jakość na liście lub w bibliotece dokumentów albo w starszej wersji programu SharePoint Server. Jeśli tak, kliknij kartę odpowiedniej wersji SharePoint Server 2016. Zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?

 3. Z menu rozwijanego wybierz odpowiedni typ kolumny.

 4. W panelu Utwórz kolumnę wpisz tytuł lub nagłówek kolumny w polu name (nazwa ).

  Panel Tworzenie kolumny
 5. Wprowadź wszelkie inne wymagane informacje. Liczba pól różni się w zależności od typu wybranej kolumny. Powyższy przykład dotyczy pola liczba.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć kolumnę.

 2. W widoku wszystkie elementy lub wszystkie dokumenty listy lub biblioteki, do której chcesz dodać kolumnę, wybierz pozycję Dodaj kolumnę Ikona Dodaj kolumnę na końcu wiersza nagłówka, a następnie wybierz więcej...  

 3. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

 4. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. Możesz dodać weryfikację, aby upewnić się, że wpis kolumny jest zgodny z oczekiwaniami. Kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności kolumny , aby rozwinąć sekcję, a następnie wpisz formułę, której chcesz użyć do sprawdzenia poprawności danych. Dodaj wiadomość użytkownika opisującą, jakie ważne dane powinny wyglądać, aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie prawidłowych danych. Aby uzyskać informacje na temat składni sprawdzania poprawności i formuły, zobacz przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Okno dialogowe sprawdzania poprawności kolumny z polami danych przykładowymi

  Sekcja Sprawdzanie poprawności kolumny jest niedostępna dla niektórych typów kolumn.

 7. Wybierz przycisk OK , aby zapisać.

 1. Na stronie głównej wybierz pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny, a następnie ustawień witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Webwybierz pozycję kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie kolumny witryny wybierz pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa kolumny .

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę, w której chcesz zapisać nową kolumnę witryny, lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista istniejących grup może różnić się w zależności od wersji programu SharePoint, a grupy zostały dodane.

 7. W sekcji dodatkowe ustawienia kolumny wybierz odpowiednie ustawienia kolumny. Zakres opcji dostępnych w tej sekcji zależy od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 8. Wybierz pozycję OK.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć kolumnę.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, wybierz pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. >zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. Ustawienia listy > lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją Ustawienia biblioteki
 3. Na stronie Ustawienia przewiń w dół do sekcji kolumny , a następnie wybierz pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie zegarka linku Dodaj istniejące kolumny na stronie Ustawienia
 4. Na stronie Dodawanie kolumn z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz grupę kolumn witryny do wybrania z listy rozwijanej Wybierz kolumny witryny z .

  Strona Dodawanie istniejącej kolumny z wybraną pozycją 3

  Po wybraniu grupy kolumn z listy Dostępne kolumny witryny są wyświetlane na liście Dostępne kolumny witryny .

  Uwaga: Lista dostępne kolumny witryny jest domyślnie ustawiona na wszystkie grupy, ale można zawęzić liczbę pól, wybierając grupy, które mogą zawierać to, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

 5. Wybierz kolumny witryny, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj. Kolumny są wyświetlane w polu listy kolumny do dodania . Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego. Niektóre listy, takie jak lista zadań, mają też opcję Dodaj do wszystkich typów zawartości, co jest domyślnie zaznaczone. Jeśli chcesz dodać kolumnę do wszystkich typów zawartości, upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dodaj do wszystkich typów zawartości .

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 6. Wybierz przycisk OK , aby zapisać.

Tworzenie kolumny w SharePoint Server 2016 lub na liście lub w bibliotece SharePoint Server 2013

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Karta Biblioteka i przeglądanie na Wstążce
 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

  Łącze Tworzenie kolumny w bibliotece usługi SharePoint Online
 4. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 7. Możesz dodać weryfikację, aby upewnić się, że wpis kolumny jest zgodny z oczekiwaniami. Kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności kolumny , aby rozwinąć sekcję, a następnie wpisz formułę, której chcesz użyć do sprawdzenia poprawności danych. Dodaj wiadomość użytkownika opisującą, jakie ważne dane powinny wyglądać, aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie prawidłowych danych. Aby uzyskać informacje na temat składni sprawdzania poprawności i formuły, zobacz przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Okno dialogowe sprawdzania poprawności kolumny z polami danych przykładowymi

  Sekcja Sprawdzanie poprawności kolumny jest niedostępna dla niektórych typów kolumn.

 8. Kliknij przycisk OK , aby zapisać.

 1. Na stronie głównej witryny portalu kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Webkliknij pozycję kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie Kolumny witryny kliknij pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa kolumny .

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę, w której chcesz zapisać nową kolumnę witryny, lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista istniejących grup może różnić się w zależności od wersji programu SharePoint, a grupy zostały dodane.

 7. W sekcji dodatkowe ustawienia kolumny wybierz odpowiednie ustawienia kolumny. Zakres opcji dostępnych w tej sekcji zależy od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Strona zawartość witryny z wybraną pozycją lista
 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Karta lista zaznaczona na Wstążce
 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce

 4. Na stronie Ustawienia przewiń w dół do sekcji kolumny , a następnie kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie zegarka linku Dodaj istniejące kolumny na stronie Ustawienia
 5. Na stronie Dodawanie kolumn z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz grupę kolumn witryny do wybrania z listy rozwijanej Wybierz kolumny witryny z .

  Strona Dodawanie istniejącej kolumny z wybraną pozycją 3

  Uwaga: Lista dostępne kolumny witryny jest domyślnie ustawiona na wszystkie grupy, ale można zawęzić liczbę pól, wybierając grupy, które mogą zawierać to, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

  Po wybraniu grupy kolumn z listy Dostępne kolumny witryny są wyświetlane na liście Dostępne kolumny witryny .

  Dodawanie kolumn z kolumn witryny

 6. Wybierz kolumny witryny, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj. Kolumny są wyświetlane w polu listy kolumny do dodania . Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego. Niektóre listy, takie jak lista zadań, mają też opcję Dodaj do wszystkich typów zawartości, co jest domyślnie zaznaczone. Jeśli chcesz dodać kolumnę do wszystkich typów zawartości, upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dodaj do wszystkich typów zawartości .

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 7. Kliknij przycisk OK , aby zapisać.

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece SharePoint Server 2010

Poniższa procedura zaczyna się od strony listy lub biblioteki, do której ma zostać dodana kolumna.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, należy kliknąć jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie kolumny

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

  1. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  2. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

  Uwaga: W zależności od wybranego typu kolumny po utworzeniu kolumny zmiana jej typu może być niemożliwa.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego.

  Jeśli ma być sprawdzana poprawność danych w kolumnie, w sekcji Sprawdzanie poprawności kolumny wpisz Formułę, która ma być używana do sprawdzania poprawności danych, oraz wpisz Komunikat użytkownika, który ma być wyświetlany użytkownikom, aby ułatwić im wpisywanie poprawnych danych. Sekcja Sprawdzanie poprawności kolumny jest niedostępna dla niektórych typów kolumn.

 7. Kliknij przycisk OK.

 1. Kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny
 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij łącze Kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie Kolumny witryny kliknij pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa kolumny .

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę, w której chcesz zapisać nową kolumnę witryny, lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista istniejących grup może się różnić w zależności od wersji programu SharePoint Server i grup, które zostały dodane.

 7. W sekcji dodatkowe ustawienia kolumny wybierz odpowiednie ustawienia kolumny. Zakres opcji dostępnych w tej sekcji zależy od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki przewiń w dół do sekcji kolumny , a następnie kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie zegarka linku Dodaj istniejące kolumny na stronie Ustawienia
 5. Na stronie kolumny z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz kolumnę na liście Dostępne kolumny witryny , a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Po wybraniu kolumny z listy Dostępne kolumny witryny zostanie wyświetlona grupa, w której znajduje się kolumna, oraz opis, o ile są dostępne.

  Dodawanie kolumny witryny

  Uwaga: Lista dostępne kolumny witryny jest domyślnie ustawiona na wszystkie grupy, ale można zawęzić liczbę pól, wybierając grupy, które mogą zawierać to, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego.

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 7. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia kolumny, na przykład jej nazwę, można zmienić. Zależnie od typu kolumny i typu listy można wprowadzać również inne zmiany — można między innymi zmienić dozwoloną ilość tekstu wprowadzanego przez użytkownika. Programy takie jak SharePoint Designer 2010 oferują jeszcze więcej możliwości modyfikowania kolumn, na przykład pozwalają na określanie szerokości kolumny.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

  Sekcja Kolumny ustawień listy

 5. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece SharePoint Server 2007

Uwaga: Poniższa procedura zaczyna się od strony listy lub biblioteki, do której chcesz dodać kolumnę. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli lista lub biblioteka nie znajduje się na liście, kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Menu Akcje witryny z wyróżnioną pozycją Pokaż całą zawartość witryny
 2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 3. W sekcji Nazwa i typ wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa kolumny .

  Umieszczanie nazwy kolumny w polu Nazwa
 4. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Dodawanie dodatkowych ustawień na stronie Tworzenie kolumny
 6. Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 7. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, który użytkownicy witryny automatycznie widzą po pierwszym otwarciu listy lub biblioteki, kliknij pozycję Dodaj do widoku domyślnego.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia kolumny, na przykład jej nazwę, można zmienić. W zależności od typu kolumny i typu listy możesz wprowadzić dodatkowe zmiany, takie jak ilość tekstu, jaką może wprowadzić użytkownik.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu Ustawienia Settings menu kliknij pozycję Ustawienia listy lub opcję Ustawienia.

  • W witrynie blogu w obszarze linki administratorakliknij pozycję Zarządzaj wpisami , aby wyświetlić listę wpisy. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy.

 3. W obszarze kolumnykliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

 4. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz określić, że kolumna ma być indeksowana, co może przyspieszyć przełączanie widoków list lub bibliotek obejmujących wiele folderów. Aby wyświetlić ustawienia listy lub biblioteki, na stronie głównej w celu dostosowania ustawień kliknij pozycję kolumny indeksowane. Zaznacz kolumnę, którą chcesz zindeksować, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksów, zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint.

Kolumna witryny to definicja kolumny do ponownego użycia lub szablon, którą można przypisać do wielu list w wielu witrynach SharePoint. Kolumny witryn są przydatne, jeśli organizacja chce ustanowić spójne ustawienia na listach i w bibliotekach. Możesz udostępnić ustawienia wielu list i bibliotek, aby nie trzeba było ponownie tworzyć ustawień.

 1. Na stronie głównej witryny portalu kliknij pozycję Akcje witryny, wskaż pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Opcja Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny
 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galeriekliknij pozycję kolumny witryny.

 3. Na stronie Galeria kolumn witryny kliknij pozycję Utwórz.

 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa kolumny .

  Umieszczanie nazwy kolumny w polu Nazwa
 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę, w której chcesz zapisać nową kolumnę witryny, lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista istniejących grup może różnić się w zależności od wersji programu SharePoint, a grupy zostały dodane.

  W poniższej tabeli opisano grupy, które są domyślnie dostępne.

  Wybierz tę

  Aby wyświetlić ten

  Kolumny podstawowe

  Kolumny przydatne w przypadku wielu typów list i bibliotek.

  Podstawowe kolumny kontaktów i kalendarza

  Kolumny przydatne w przypadku list kontaktów i kalendarza. Te kolumny są zazwyczaj używane do synchronizowania metadanych z klienta i programów kalendarza klientów, takich jak Microsoft Outlook.

  Podstawowe kolumny dokumentów

  Standardowe kolumny dokumentów z zestawu właściwości podstawowych pakietu Microsoft Office i zestawu metadanych Dublin Core.

  Podstawowe kolumny zadań i problemów

  Kolumny przydatne w przypadku list zadań i problemów. Te kolumny są zazwyczaj używane do synchronizowania metadanych z programów do zadań i problemów klienckich, takich jak Office Outlook.

  Kolumny niestandardowe

  Kolumny dodane do celu dostosowania do listy lub biblioteki.

  Kolumny rozszerzone

  Zestaw kolumn o specjalnym przeznaczeniu.

  Kluczowe wskaźniki wydajności

  Kolumny przydatne do wyświetlania danych kluczowych wskaźników wydajności.

  Kolumny układu strony

  Kolumny przydatne do przechowywania informacji o układzie strony.

  Kolumny do opublikowania

  Kolumny przydatne do przechowywania informacji o publikowaniu.

  Raporty

  Kolumny przydatne do tworzenia raportów.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Dodawanie dodatkowych ustawień na stronie Tworzenie kolumny
 8. Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 9. Kliknij przycisk OK.

Więcej możliwości dotyczących kolumn

Przesyłanie opinii

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Napisz, co było w nim niejasne lub czego brakowało. Jeśli otrzymasz tutaj dane z wyszukiwania, ale nie znasz potrzebnych informacji, powiadom nas, czego szukasz. Dołącz swoje wersje SharePoint, OS i Browser. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie kroki i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×