Tworzenie kolumny formuły w widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Używając programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, można łatwo utworzyć kolumnę, która będzie przedstawiać wyniki obliczeń wykonanych na innych danych pochodzących ze źródła danych.

W programie Office SharePoint Designer 2007 w celu utworzenia kolumny formuły jest używany Konstruktor wyrażeń XPath. Język XPath (XML Path Language) jest językiem służącym do lokalizowania i przetwarzania informacji w dokumencie XML. Konstruktor wyrażeń XPath daje dostęp do technologii IntelliSense dla języka XPath, która umożliwia zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom tworzenie wyrażeń XPath wykonujących złożone obliczenia na danych.

Firma Northwind Traders, zajmująca się sprzedażą wyszukanych potraw, prowadzi na przykład ewidencję przy użyciu pliku XML. Jest znany stan magazynu i jest znana cena każdej jednostki. Istnieje jednak potrzeba wyświetlenia łącznej wartości poszczególnych jednostek przechowywanych w magazynie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie kolumny formuły, która wyświetlałaby wynik mnożenia liczby jednostek w magazynie przez ich cenę. Dzięki temu firma Northwind Traders mogłaby mieć szybki i łatwy dostęp do łącznej wartości poszczególnych jednostek przechowywanych w magazynie.

Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w przykładzie lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz Tworzenie widoku danych.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, do którego chcesz dodać kolumnę formuły.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Edytuj kolumny.

  Porada : Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn kliknij pozycję Dodaj kolumnę formuły na liście Dostępne pola, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Konstruktor wyrażeń XPath. Konstruktor wyrażeń XPath ułatwia tworzenie wyrażeń. Konstruktor wyrażeń XPath daje łatwy dostęp do nazw poszczególnych pól w źródle danych i do wielu wbudowanych funkcji, które są dostępne podczas pisania wyrażeń XPath.

 4. W oknie dialogowym Konstruktor wyrażeń XPath w obszarze Wybierz pole do wstawienia kliknij dwukrotnie pole, które chcesz wstawić do wyrażenia. Aby wstawić pełną ścieżkę pola, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij dwukrotnie pole.

  Aby na przykłady utworzyć kolumnę formuły, która jest potrzebna firmie Northwind Traders do wyświetlenia wartości stanu magazynu, kliknij dwukrotnie pole UnitsInStock. Pole UnitsInStock pojawi się w polu Edytowanie wyrażenia XPath.

 5. W polu Edytowanie wyrażenia XPath umieść punkt wstawiania zaraz po nazwie pola, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlona lista operatorów wyrażenia XPath udostępnianych przez technologię IntelliSense. Dzięki technologii IntelliSense dla języka XPath można korzystać z listy dostępnych pól lub funkcji, które są prawidłowe w kontekście wyrażenia.

 6. Na liście operatorów IntelliSense kliknij dwukrotnie odpowiedni operator.

  W tym przykładzie firma Northwind Traders chce pomnożyć pole UnitsInStock przez pole UnitPrice, dlatego na liście operatorów kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*).

  Lista opcji IntelliSense zawierająca operatory XPath

 7. Naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie wyświetlona lista IntelliSense dostępnych pól.

 8. Na liście dostępnych pól kliknij dwukrotnie odpowiednie pole.

  Aby utworzyć kolumnę formuły dla przykładu firmy Northwind Traders, kliknij dwukrotnie pole UnitPrice.

  Lista IntelliSense dostępnych pól

  Końcowe wyrażenie będzie wyglądać w następujący sposób:

  Wyrażenie XPath dla kolumn obliczeniowych wyświetlane w oknie Edytowanie wyrażenia XPath

  U dołu Konstruktora wyrażeń XPath jest przedstawiony podgląd wyniku kolumny formuły, który zmienia się w miarę konstruowania wyrażenia w polu Edytowanie wyrażenia XPath.

 9. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  W widoku danych zostanie wyświetlona nowa kolumna.

  Uwaga : Domyślnie nagłówkiem kolumny jest wyrażenie utworzone w polu Edytowanie wyrażenia XPath Konstruktora wyrażeń XPath (na przykład UnitsInStock * UnitPrice). Aby zmienić domyślny nagłówek, zaznacz go, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×