Tworzenie kolumn w polu tekstowym w programie Publisher

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole tekstowe programu Publisher zaczyna się od pojedynczej kolumny, ale można dodać więcej bez tworzenia nowego pola tekstowego.

 • Kliknij pole tekstowe, przejdź do pozycji Formatowanie — narzędzia pól tekstowych > kolumny, a następnie wybierz dwóch lub trzech kolumn.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Kolumny w obszarze Narzędzia pól tekstowych w programie Publisher.

Aby uzyskać więcej kolumn:

 1. Kliknij pole tekstowe.

 2. Kliknij pozycję Formatowanie — Narzędzia pól tekstowych > Kolumny > Więcej kolumn.

  Zrzut ekranu przedstawiający wynik kliknięcia pozycji Więcej kolumn w obszarze Narzędzia pól tekstowych w programie Publisher.

 3. W polu Liczba wpisz liczbę kolumn (maksymalnie 63).

 4. W polu Odstępy zwiększ lub zmniejsz odstęp między kolumnami przy użyciu przycisków strzałek.

Czasami szablonu może ułatwić projektowanie publikacji przy użyciu kolumn przeznaczonych do atrakcyjnego wyglądu od razu. Zobacz witryny Office.com znajdowania szablonów biuletynów programu Publisher i broszur.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie pola tekstowego kliknij kartę Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję kolumny.

 3. W oknie dialogowym kolumny wpisz lub wybierz liczbę kolumn, które mają w polu liczby, a następnie użyj przycisków strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstępy między kolumnami w polu Odstępy.

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×