Tworzenie kolumn biuletynu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co chcesz zrobić?

Dodawanie kolumn do części dokumentu

Formatowanie dokumentu przy użyciu kolumn

Zatrzymywanie za pomocą kolumn

Dodawanie kolumn do części dokumentu

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować w postaci kolumn, lub umieść kursor w miejscu, gdzie mają się rozpoczynać kolumny.

  2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Kolumny.

  3. Kliknij pozycję Więcej kolumn.

  4. Kliknij wymaganą liczbę kolumn.

  5. Na liście Zastosuj do kliknij zaznaczonego tekstu lub od bieżącego miejsca.

Uwaga: 

  • Aby dodać linię pionową między kolumnami, należy kliknąć ponownie pozycję Kolumny, kliknąć pozycję Więcej kolumn, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rozdzielone linią. Można także dostosować szerokość i odstępy kolumn.

  • Aby dodatkowo zmienić układ w dokumencie, należy zaznaczyć tekst lub kliknąć miejsce, w którym ma zostać zmieniony układ, i wykonać te same czynności. Można na przykład zmienić układ z jednokolumnowego na dwukolumnowy, a następnie zmienić go z powrotem na jednokolumnowy na następnej stronie.

Początek strony

Formatowanie dokumentu przy użyciu kolumn

Poniższe czynności można wykonać przed wprowadzeniem tekstu w pustym dokumencie.

  1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Kolumny.

  2. Kliknij odpowiedni układ.

Dokument zostanie sformatowany przy użyciu kolumn.

Uwaga: Aby dodać linię pionową między kolumnami, należy kliknąć ponownie pozycję Kolumny, kliknąć pozycję Więcej kolumn, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rozdzielone linią. Można także dostosować szerokość i odstępy kolumn.

Początek strony

Zaprzestawanie używania kolumn

Polecenie służące do przywracania jednokolumnowego formatu dokumentu nie jest dostępne, ale można cofnąć zastosowanie formatu wielokolumnowego, wykonując następujące czynności.

  • Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Kolumny, a następnie kliknij pozycję Jeden, aby powrócić do formatu jednokolumnowego.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×