Tworzenie kolejki połączenia telefon

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

System telefonicznego kolejek obejmują powitania, które są używane, gdy ktoś numer telefonu dla Twojej organizacji, możliwość automatycznie zawieszanie połączenia i możliwość wyszukiwania dla następnej agenta dostępne połączenie powinien obsługiwać połączenia podczas osób kto połączenia są słuchanie muzyki podczas oczekiwania. Możesz utworzyć jednej lub wielu kolejek połączenia dla Twojej organizacji.

Telefon kolejki połączenia systemowe zapewniają następujące korzyści:

 • Powitanie organizacji.

 • Przytrzymaj klawisz muzyki podczas oczekiwania osób.

 • Przekierowywanie połączeń w celu połączenia agentów na listach dystrybucyjnych z włączoną obsługą poczty i grupy zabezpieczeń.

 • Tworzenie ustawienia połączenia kolejki maksymalny rozmiar, limit czasu i opcje obsługi połączeń.

Gdy ktoś połączeń w numer telefonu, który znajduje się w górę w górę z kolejki połączenia, one będą słyszeć powitanie (Jeśli dowolne jest skonfigurowana), a następnie będą umieszczane w kolejce i poczekaj następnego agenta dostępne połączenie. Osoba dzwoniąca będą słuchać muzyki podczas znajdują się w archiwum oczekiwania, a połączenia będą oferowane agentów połączenia w sposób Pierwszego w pierwszym się (FIFO).

Wszystkie połączenia oczekujących w kolejce rozdzielane przy użyciu attendant routingu trybu lub szeregowego routingu (dostępny tylko dla klientów Podgląd):

 • W przypadku routingu attendant pierwszego połączenia w kolejce dzwonka wszystkich agentów w tym samym czasie.

 • Liczba kolejna routingu pierwszego połączenia w kolejce dzwonka wszystkich połączeń agentów kolejno (dostępny tylko dla klientów Podgląd).

 • Uwaga : Nie można wywołać agentów połączenia, tryb Offline, ustawiono ich obecność nie przeszkadzać, lub uczestniczą w kolejce połączenia.

 • Tylko jeden przychodzące połączenie powiadomienie (w przypadku połączenia szczebla kolejki) w czasie zostanie wysłane czynników połączenia.

 • Po agenta połączenia zaakceptuje połączenie, następny połączenie przychodzące w kolejce rozpocznie się sygnalizowane połączenia agentów.

Aby rozpocząć korzystanie z kolejek połączenie, jest należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Twoja organizacja musi mieć (co najmniej) licencję Enterprise E3 oraz Telefon lub licencję Enterprise E5. Liczbę licencji użytkowników Telefon, które są przypisane wpływa na liczbę numerów usługi, które są dostępne do użytku dla kolejek połączenia. Liczba kolejek połączenia, który może zawierać zależy od liczby licencji Telefon i Konferencje Audio są przypisywane w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji można znaleźć, przejdź tutaj.

  Uwaga : Aby przekierować połączenia do osób w organizacji, które są w trybie Online, ta osoba musi mieć licencję Telefon i być włączona funkcja Enterprise Voice lub mają nawiązywania połączeń z planów usługi Office 365. Zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm i zespołów Microsoft licencji. Aby włączyć ich Enterprise Voice, możesz użyć programu Windows PowerShell. Na przykład uruchomić: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat nawiązywania połączeń z planów usługi Office 365, zobacz Co to są nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365? i Nawiązywania połączeń z planami usługi Office 365.

  Uwaga : Użytkowników obsługiwanych w lokalnej za pomocą programu Lync Server 2010 nie są obsługiwane jako pełnomocnicy kolejki połączeń.

 • Można przypisać tylko płatnego i numery telefonów bezpłatny usług, które masz w programie Skype dla firm Centrum administracyjne lub przeniesione z innego dostawcy usług do kolejek połączenia telefon. Aby uzyskać numery usługowe bezpłatny, musisz skonfigurować środków komunikacji.

  Uwaga : Numery telefonów użytkownika (subskrybenta) nie można przypisać do połączeń kolejek — tylko usługi płatne lub mogą być używane bezpłatnego numeru telefonu.

 • Gdy przekazujesz połączeń przychodzących z systemem kolejki połączenia tych klientów są obsługiwane dla agentów połączenia:

  • Klient programu Skype dla firm pulpitu 2016 (wersje 32- i 64-bitowa)

  • Klient komputerowy programu Lync 2013 (w wersji 32- i 64-bitowa)

  • Obsługa programu Skype dla firm Online wszystkich modeli telefonu IP. Zobacz telefony uruchamianie programu Skype dla firm Online.

  • Mac klienta programu Skype dla firm (w wersji 16.8.196 lub nowszej)

  • Android klienta programu Skype dla firm (w wersji 6.16.0.9 lub nowszej)

  • iPhone klienta Skype dla firm (wersja 6.16.0 lub w nowszej wersji)

  • iPad klienta Skype dla firm (w wersji 6.16.0 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem tworzenie i konfigurowanie usługi kolejek połączenia, konieczne będzie się przełączyć z istniejących płatne lub bezpłatne usługi liczb. Po pobraniu płatne lub numerów telefonów bezpłatny usługi one będą widoczne w programie Skype dla firm Centrum administracyjne > głosowych > numery telefonów i będzie typ Liczba na liście usługi — bezpłatny będzie widoczna na liście. Aby uzyskać liczb usługi, zobacz Uzyskiwanie numerów telefonów usługi Skype dla firm i zespołów programu Microsoft lub do przeniesienia i istniejący numer usługi, zobacz Transferowanie numerów telefonów do usługi Office 365.

Uwaga : Jeśli jesteś poza Stanami Zjednoczonymi, nie umożliwia uzyskiwanie numerów usługi Skype dla firm Centrum administracyjnym. Przejdź tutaj zamiast przedstawiono, jak to zrobić spoza Stanów Zjednoczonych.

W programie Skype dla firm Centrum administracyjne kliknij pozycję połączenie routingu > połączeń kolejek, kliknij przycisk Dodaj nowy:

Ustawianie kolejki połączenia.

1

Nazwa Wprowadź nazwę opisową wyświetlania kolejki połączenia. To jest wymagane i mogą zawierać do 64 znaków, włącznie ze spacjami.

Ta nazwa będzie wyświetlany w powiadomieniu połączenia przychodzące.

2

Numer telefonu Zaznacz usługi płatne lub bezpłatnego numeru telefonu dla kolejki połączenia. Jest to opcjonalne.

Jeśli nie ma żadnego na liście, jest potrzebne do uzyskania numery usługowe, aby można było tworzyć kolejka połączenia. Aby uzyskać liczb usługi, zobacz Wprowadzenie w programie Skype dla firm numery telefonów usługi

3

Domeny Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz pozycję domeny usługi Office 365, który ma być używany. Opcja jest dostępna, jeśli masz więcej niż jedną domenę używane z usługą Office 365. Jeśli masz więcej niż jedno należy wybrać jedną nazwę domeny z listy.

Na przykład może mieć domenę na przykład: contoso.com or redmond.contoso.com

Ustawianie kolejki połączenia.

1

Pozdrowienia jest opcjonalna. Jest to pozdrowienie, które ma być odtwarzany dla osób nawiązujących ze spotkaniem połączenia telefoniczne do liczby kolejki połączenia.

Możesz przekazać plik dźwiękowy (wav, MP3 lub WMA Format).

2

Naciśnij i przytrzymaj muzyki na Możesz użyć domyślnych muzyki w archiwum wyposażone w kolejce połączenie, lub możesz przekazać plik dźwiękowy w formacie wav, mp3 lub WMA ma zostać użyte jako niestandardowe muzyki w archiwum.

Pokazuje opcje metody rozkładu połączenia

1

Połączenie metody dystrybucji Możesz wybrać Attendant lub szeregowy dla metodą rozpowszechniania kolejki połączenia. Wszystkie nowe i istniejące połączenia kolejki będzie miał attendant routingu domyślnie zaznaczone. Aby użyć szeregowego routingu, możesz jawnie wybrać w przypadku opcji routing interfejsu użytkownika i poleceń cmdlet.

Gdy wybrano szeregowego routingu i kolejki połączenia jest zapisywany, połączeń z kolejki dzwonka usługi agentów kolejno, rozpoczynając od początku listy agenta. Jeśli agenta zamknięte lub nie odbiera połączenie, połączenie dzwonka agentem dalej na liście i będzie próbowała wszystkich agentów jeden po drugim, dopóki nie zostanie pobrana lub limit oczekiwania w kolejce.

Uwaga : Liczba kolejna routingu pominie czynników, które są tryb Offline, ustawiono ich obecność nieprzeszkadzać lub mieć wyrejestrowany rozpoczęcia połączenia z tej kolejki.

Zaznacz pole wyboru pokazuje zrezygnować z agentem

1

Agent zrezygnować z opcji Możesz zezwolić agentów kolejki połączenia zaprzestać korzystania z odbierać połączenia z określonej kolejki, wybierając pozycję Agent zrezygnować z opcji.

Włączenie tej opcji umożliwi będzie wszystkich agentów w kolejce tej, aby rozpocząć lub zrezygnować z otrzymywania połączeń z tej kolejki połączenia w. Odwoływanie uprawnień rezygnacji agenta w dowolnej chwili przez wyczyszczenie pola wyboru powoduje agentów do automatycznie stają się wybranych dla tej kolejki ponownie (ustawienie domyślne dla wszystkich agentów).

Aby uzyskać dostęp do opcji rezygnacji, czynników można wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz Opcje w ich klasycznej klienta programu Skype dla firm.

2. na karcie Przekazywanie połączeń kliknij łącze Edytuj ustawienia w trybie online

3. na stronie Ustawienia użytkownika kliknij pozycję Kolejki połączeń, a następnie wyczyść pola wyboru dla wszystkich kolejek, dla których chcesz zrezygnować z aplikacji.

Konfigurowanie połączenia kolejek.

1

Może być agentów połączenia (maksymalna 50):

 • Użytkownika w trybie Online przy użyciu licencji Telefon włączona funkcja Enterprise Voice lub do nawiązywania połączeń z planu.

  Uwaga : Aby przekierować połączenia do osób w organizacji, które są w trybie Online, one musi mieć licencję Telefon i być włączona funkcja Enterprise Voice lub ma Plan nawiązywania połączeń. Zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm i zespołów Microsoft licencji. Aby włączyć ich Enterprise Voice, możesz użyć programu Windows PowerShell. Na przykład uruchomić: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Użytkowników w trybie online przy użyciu licencji Telefon lub do nawiązywania połączeń z planu zostaną dodane do listy dystrybucyjnej lub grupy zabezpieczeń z obsługą poczty. Dla nowego agenta dodany do listy dystrybucyjnej lub grupy zabezpieczeń, aby rozpocząć odbieranie połączeń z kolejki połączenia może upłynąć do 30 minut. Nowo utworzony listy dystrybucyjnej lub zabezpieczeń grupy może zająć do 48 godzin staną się dostępne do użytku z kolejek połączenia.

  Uwaga : Nie można używać usługi Office 365 (grup nowoczesny) z kolejek połączenia.

Uwaga : Użytkownicy hostowanej lokalnego programu Lync Server 2010 nie są obsługiwane.

Konfigurowanie kolejki połączenia.

1

Maksymalna połączeń w kolejce Umożliwia ustawienie maksymalna liczba połączeń, oczekujących w kolejce w tym samym czasie. Wartość domyślna to 50, ale można go w zakresie od 0 do 200.

Po osiągnięciu tego limitu połączenie będą obsługiwane w ten sposób ustawione przez ustawienie po osiągnięciu maksymalnej liczby połączeń poniżej.

2

Po osiągnięciu maksymalnej liczby połączeń Jeśli kolejki połączenia osiągnie maksymalny rozmiar (zestaw przy użyciu ustawienie Maksymalna połączeń w kolejce ), można określić, co się dzieje z nowych połączeń przychodzących.

 • Rozłączanie z jest zajęta Połączenie zostanie rozłączone.

 • Przekazywanie tego połączenia do Gdy zostanie wybrana, będzie są dostępne następujące opcje:

  • Osoby w Twojej firmie Użytkownika w trybie Online przy użyciu licencji Telefon ma Plan nawiązywania połączeń i być włączona funkcja Enterprise Voice. Możesz skonfigurować ją tak osoba dzwoniąca mogą być wysyłane do poczty głosowej. Aby to zrobić, wybierz osoby z Twojej firmy i ustaw tę osobę, aby ich połączenia były przekazywane bezpośrednio do poczty głosowej.

   Uwaga : Użytkownicy hostowanej lokalnego programu Lync Server 2010 nie są obsługiwane.

  • Połączenie kolejki Musisz zostały już utworzone innej kolejki połączenie, ale po wykonaniu, możesz wybrać tej kolejki połączenia.

  • Automatyczna recepcjonistka Musisz zostały już utworzone automatyczna recepcjonistka, ale po wykonaniu, możesz wybrać ten automatyczna recepcjonistka. Zobacz Konfigurowanie automatycznej recepcjonistki telefon.

3

Jak długo połączenia może oczekiwać w kolejce Można również określić, ile czasu połączenia może być zablokowany w kolejce przed przekroczenie limitu czasu i musi być przekierowanie lub odłączony. Miejsce, w którym będą przekierowywani zależy od sposobu skonfigurowania ustawienie po limitu czasu połączenia. Można ustawić godziny od 0 do 45 minut.

Uwaga : Dostępny do podglądu tylko dla klientów: Wartość limitu czasu można ustawić w sekundach, w odstępach 15-sekundowe. Pozwala na manipulować przepływu połączenia przy użyciu bardziej szczegółowy. Na przykład można określić, że wszelkie połączenia, które nie są odbierane przez agenta w ciągu 30 sekund, przejdź do katalogu wyszukiwania automatyczna recepcjonistka.

4

Gdy limit czasu połączenia Gdy połączenie osiągnie limit ustawione przez ustawienie czas połączenia może oczekiwać w kolejce, możesz wybrać, co się dzieje z tego połączenia:

 • Rozłączanie Połączenie zostanie rozłączone.

 • Przekazywanie tego połączenia do Gdy zostanie wybrana, będzie są dostępne następujące opcje:

  • Osoby w Twojej firmie Użytkownika w trybie Online przy użyciu licencji Telefon jest włączona funkcja Enterprise Voice i masz nawiązywania połączeń z planów. Możesz skonfigurować ją tak osoba dzwoniąca mogą być wysyłane do poczty głosowej. Aby to zrobić, wybierz osoby z Twojej firmy i ustaw tę osobę, aby ich połączenia były przekazywane bezpośrednio do poczty głosowej.

   Uwaga : Użytkownicy hostowanej lokalnego programu Lync Server 2010 nie są obsługiwane.

  • Połączenie kolejki Musisz zostały już utworzone innej kolejki połączenie, ale po wykonaniu, możesz wybrać tej kolejki połączenia.

  • Automatyczna recepcjonistka Musisz zostały już utworzone automatyczna recepcjonistka, ale po wykonaniu, możesz wybrać ten automatyczna recepcjonistka. Zobacz, Konfigurowanie automatyczna recepcjonistka telefon.

Zmienianie identyfikator rozmówcy użytkownika należy kolejkę połączenia numer telefonu

Tożsamość użytkownika można chronić, zmieniając ich identyfikator rozmówcy wychodzący do kolejki połączenia zamiast, tworząc zasadę przy użyciu polecenia cmdlet New-CallingLineIdentity .

Aby to zrobić, uruchom polecenie:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Następnie dotyczą zasady użytkownika przy użyciu polecenia cmdlet Grant-CallingLineIdentity . Aby to zrobić, uruchom polecenie:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Więcej informacji na temat wprowadzić zmiany w ustawieniach identyfikator rozmówcy w Twojej organizacji można znaleźć w tym miejscu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Za pomocą programu Windows PowerShell utworzyć i skonfigurować kolejki połączenia.

Poniżej przedstawiono cmdlet potrzebne do zarządzania kolejki połączenia.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×