Tworzenie kanału i zarządzanie nim w portalu Wideo w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Wideo w usłudze Office 365 zostaną zastąpione Stream firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze wideo enterprise nowe dodaje analizy do współpracy wideo i zapoznać się z planami przejścia dla bieżącego Wideo w usłudze Office 365 klientów, zobacz Migrowanie strumieniu z usługi Office 365 wideo.

Przekazując klip wideo do portalu Wideo w usłudze Office 365, należy przekazać go do określonego kanału. Kanału można użyć na przykład na potrzeby klipów wideo na określony temat lub klipów wideo przeznaczonych dla grupy, takiej jak dział lub zespół. Administratorzy kanałów w organizacji mogą tworzyć kanały, a każdy kanał może być zarządzany osobno przez jedną lub kilka osób, które mają uprawnienia właściciela danego kanału. W tym artykule opisano, jak można szybko i łatwo utworzyć kanał i zarządzać nim oraz przekazywać do niego klipy wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365.

W tym artykule:

 • Tworzenie kanału. Utwórz kanał, aby można było przekazywać do niego klipy wideo.

 • Zarządzanie kanałem. Przekazuj klipy wideo, kontroluj, kto może edytować lub wyświetlać kanał oraz wykonuj inne zadania zarządzania kanałem.

Funkcja Wideo w usłudze Office 365 zawiera jeden wstępnie skonfigurowany kanał o nazwie Społeczność. Domyślnie wszyscy w organizacji mogą edytować i wyświetlać kanał Społeczność, ale jeśli chcesz, możesz zmienić te uprawnienia. Na przykład możesz zmienić uprawnienia redaktora dla kanału Społeczność, aby tylko niektóre osoby mogły przekazywać do niego klipy wideo. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach redaktora i osoby przeglądającej kanał, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu. Jeśli nie potrzebujesz kanału Społeczność, możesz go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie kanału w dalszej części tego artykułu.

Tworzenie kanału

Aby utworzyć kanał, trzeba mieć uprawnienia administratora kanału. Domyślnie wszyscy w organizacji mają uprawnienia administratora kanału. Tylko administrator wideo może zmienić, kto ma uprawnienia administratora kanału. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach administratora wideo i administratora kanału, zobacz Zmienianie uprawnień administratora dla portalu Wideo w usłudze Office 365 w artykule Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365.

Osoba, która utworzyła kanał, automatycznie ma uprawnienia właściciela tego kanału i może nadać je także innym osobom. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach właściciela kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Aby utworzyć kanał

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako użytkownik mający uprawnienia administratora kanału.

 2. Zaznacz uruchamianie aplikacji usługi Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie Wybieranie kafelka klip wideo.

 3. Na górnym pasku nawigacyjnym funkcji Wideo w usłudze Office 365, po lewej stronie, wybierz pozycję Kanały, a następnie po prawej stronie wybierz pozycję + Nowy kanał.

  Przycisk Kanały i przycisk + Nowy kanał

 4. W oknie dialogowym Uruchamianie nowego kanału wykonaj następujące czynności:

  1. Wpisz nazwę nowego kanału.

  2. W obszarze Wybierz kolor kanału wybierz kolor nowego kanału.

  Pozycja Utwórz kanał w portalu Wideo w usłudze Office 365
 5. Wybierz pozycję Utwórz.

Zarządzanie kanałem

W tej sekcji opisano procedury zarządzania kanałem, które możesz wykonywać tylko wtedy, jeśli masz uprawnienie właściciela lub redaktora danego kanału:

Aby uzyskać informacje o uprawnieniach właściciela kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Wybieranie kanału do zarządzania

Aby zarządzać kanałem, najpierw trzeba go wybrać.

Aby wybrać kanał do zarządzania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako użytkownik mający uprawnienia właściciela lub redaktora kanału, którym chcesz zarządzać. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

 2. Zaznacz uruchamianie aplikacji usługi Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie Wybieranie kafelka klip wideo.

 3. Na górnym pasku nawigacyjnym funkcji Wideo w usłudze Office 365 wybierz pozycję Kanały.

  Przycisk Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365
 4. Wybierz kanał, do którego masz uprawnienia właściciela lub redaktora. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach do kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Przekazywanie plików wideo

Ile masz uprawnienie właściciela lub edytora kanału dla kanału, możesz przekazać klipu wideo do niego z dowolnego miejsca w Wideo w usłudze Office 365. Możesz również przekazać wiele klipów wideo do kanału, w tym samym czasie. Aby uzyskać informacje dotyczące uprawnień do kanału zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu. Aby uzyskać informacje na temat formatów wideo, które są zgodne z Wideo w usłudze Office 365 zobacz formaty wideo obsługiwane przez Portal wideo w usłudze Office 365.

Oryginalny plik wideo są przechowywane w SharePoint Online podczas przekazywania klipu wideo i zlicza, przed przydziału magazynowania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz limitów miejsca do magazynowania w zbiorze witryn Zarządzaj.

Aby ułatwić użytkownikom znajdowanie wideo podczas korzystania z wyszukiwania, może być przydatne zachowanie spójności wyjaśniono, jak tytuł i opisano klipy wideo, gdy ich przekazania. (Możesz również zmienić te informacje w dowolnym momencie później. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Edycja informacji o klipie wideo w dalszej części tego artykułu). Te informacje mogą ułatwić dla wszystkich osób wyszukać klipy wideo później, zwłaszcza w przypadku, gdy masz wiele klipów wideo w Wideo w usłudze Office 365. Umożliwia także dodatkowy kontekst dla klipu wideo w Delve i funkcji Office Graph.

Uwaga: Tak jak w przypadku przekazywania każdego pliku, istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na czas przekazywania klipu wideo, na przykład przepustowość sieci i rozmiar pliku wideo.

Aby przekazać klip wideo

 1. W Wideo w usłudze Office 365 na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Przekaż.

  Przycisk Przekaż klipy wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365

 2. Wybierz kanał, do którego chcesz przekazać film wideo. Jeśli jesteś już w kanale, nazwę tego kanału zostanie wybrany jako domyślny. Aby przekazać klip wideo na inny kanał, wybierz nazwę kanału z listy rozwijanej.

  Usługi Office 365 wideo wybierz przycisk kanał przekazywania klipu wideo

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij plik do pola z etykietą Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki.

  • Kliknij w polu z etykietą Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki, wybierz klip wideo w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

   Usługa Office 365 klipy wideo do przekazania zaznacz klip wideo

  Rozpocznie się przekazywanie klipu wideo.

  Porada: Aby zamienić istniejącego klipu wideo z nowej wersji, po prostu upewnij się, że nazwa pliku dla nowej wersji jest dokładnie taki sam, jak nazwa oryginalnej wersji. Ponadto upewnij się, że Przekaż nową wersję klipu wideo do tego samego kanału jako oryginalny. Temu będziesz mieć pewność, że adres URL klipu wideo nie zmienia się.

 4. Podczas przekazywania klipu wideo możesz wprowadzić tytuł i opis tego klipu i kliknąć pozycję Zapisz.

 5. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Przejdź do pliku wideo, aby wyświetlić wideo.

Aby przekazać wiele klipów wideo jednocześnie

 1. W oknie Eksploratora Windows przeciągnij i upuść klipy wideo do pola z etykietą Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki. Rozpocznie się przekazywanie klipów wideo.

 2. Gdy wszystkie klipy wideo zostaną przekazane i będą przetwarzane w celu odtworzenia, możesz wybrać pozycję Edytuj szczegóły obok miniatury klipu wideo, aby wprowadzić jego tytuł i opis. Aby podać te informacje:

  1. Określ tytuł i opis dla klipu wideo.

  2. Wybierz pozycję Zapisz.

Sprawdzanie, kiedy klip wideo jest gotowy do odtworzenia

Gdy klip wideo zostanie przekazany, zanim będzie można go odtwarzać, musi upłynąć trochę czasu, w ciągu którego klip jest przetwarzany na potrzeby odtwarzania strumieniowego oraz indeksowany na potrzeby wyszukiwania. Klip wideo będzie najpierw widoczny i możliwy do odtworzenia w obszarze Moje klipy wideo w kanale. Chwilę później będzie on widoczny i możliwy do odtworzenia dla innych osób w innym miejscu portalu. Tylko osoby, które mają uprawnienia do wyświetlania klipów wideo w danym kanale, mogą go wyświetlić.

Aby sprawdzić, czy klip wideo jest gotowy do odtworzenia

 1. Wybierz kanał, do którego został przekazany jeden lub kilka klipów wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Wybierz pozycję Moje klipy wideo.

 3. Od czasu do czasu odświeżaj stronę. Aby na przykład odświeżyć stronę w programie Internet Explorer, naciśnij klawisz F5. Kiedy klip wideo będzie gotowy do odtworzenia w obszarze Moje klipy wideo, zostanie wyświetlona miniatura klipu wideo zamiast komunikatu o przetwarzaniu. Chwilę później klip wideo zostanie wyświetlony w innym miejscu portalu, aby inne osoby mogły go obejrzeć.

Zmienianie miniatury klipu wideo

Po klipu wideo, które zostały przekazane do Wideo w usłudze Office 365 została przetworzona i jest gotowy do odtworzenia, możesz dodać niestandardowe miniaturę klipu wideo lub możesz wybrać jedną z miniatur generowane automatycznie dostępne.

Aby dodać miniaturę klipu wideo

 1. Na stronie odtwarzacza wideo w Wideo w usłudze Office 365 na pasku menu kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij miniaturę.

  Dodawanie wideo usługi Office 365 aThumbnail

 2. W okienku Wybierz miniaturę kliknij miniaturę, który ma być używany dla klipu wideo z jednej z wstępnie wygenerowanych miniatury. Alternatywnie kliknij pozycję Przekaż obraz, aby wybrać i przekaż niestandardowe miniatury.

  Uwaga: Miniatury generowane są dostępne tylko w przypadku klipów wideo przekazane do Wideo w usłudze Office 365 po 1 października 2015 r.

  Usługi Office 365 Wideo wybierz miniaturę

 3. Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okienka Wybierz miniaturę.

  Uwaga: Może potrwać kilka minut dla osób wyświetlić nowe miniaturę.

Edytowanie informacji o klipie wideo

Przekazywanie informacji o klipie wideo, takie jak opis lub lista osób w klipie wideo, ułatwi użytkownikom znajdowanie go za pomocą funkcji wyszukiwania i zapewni dodatkowy kontekst dla klipu wideo w Delve i funkcji Office Graph. Aby edytować informacje o klipie wideo, musisz mieć uprawnienie właściciela lub edytora kanał, który jest klip wideo. Aby uzyskać informacje dotyczące uprawnień do kanału zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Aby edytować tytuł lub opis klipu wideo

 1. Wybierz kanał, w który znajduje się dany klip wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Wybierz miniaturę klipu wideo, który chcesz edytować.

 3. Na stronie odtwarzacza wideo, poniżej odtwarzacza wybierz Ikona Edytuj w portalu Wideo w usłudze Office 365 .

 4. Zmień informacje o klipie wideo zgodnie z potrzebami.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby skojarzyć osoby z klipu wideo

 1. Poniżej klipu wideo na stronie odtwarzacza wideo, w obszarze osoby związane z ten klip wideo kliknij pozycję Przycisk Skojarz osoby w funkcji Wideo w usłudze Office 365 .

 2. W okienku osoby związane z ten klip wideo, zacznij wpisywać nazwę osoby, którą chcesz dodać, a następnie wybierz ich nazwy z wyświetlonej listy imion i nazwisk.

  Osoby kojarzenie wideo usługi Office 365

 3. Kliknij przycisk Zapisz skojarzyć tę osobę z klipu wideo.

Usuwanie klipu wideo

Usunięcie klipu wideo powoduje zwolnienie miejsca w przydziale magazynowania usługi SharePoint Online. Aby usunąć klip wideo, musisz mieć uprawnienia właściciela lub redaktora kanału, w którym znajduje się dany klip wideo. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Uwaga: Po usunięciu klipu wideo nie można go odzyskać.

Aby usunąć klip wideo

 1. Wybierz kanał, z którego chcesz usunąć klip wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Wybierz miniaturę klipu wideo, który chcesz usunąć. Zostanie wyświetlona strona odtwarzacza wideo.

 3. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Usuń.

  Pozycja Usuń wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365

 4. W oknie dialogowym Usuwanie wideo aby potwierdzić, że chcesz usunąć klip wideo wybierz pozycję Usuń.

  Uwaga: Po usunięciu klipu wideo z kanału Wideo w usłudze Office 365 jest przenoszony do Kosza SharePoint miejsce, w którym zostanie trwale usunięty po 30 dniach.

  Po usunięciu klipu wideo może minąć trochę czasu, zanim indeksowanie wyszukiwania zostanie ukończone, a następnie klip wideo nie będzie już widoczny w funkcji Wideo w usłudze Office 365.

Aby przywrócić lub trwale usunąć usunięte klip wideo

 1. Wybierz kanał, z której został usunięty plik wideo.

 2. Na pasku górnym obszarze nawigacji Wideo w usłudze Office 365 wybierz pozycję Kosz.

  Kosz wideo usługi Office 365

 3. W okienku Kosz zaznacz klip wideo, który chcesz przywrócić lub trwale usunąć.

  Uwaga: W okienku Kosz administratorów globalnych zobaczą listę wszystkie klipy wideo, które zostały usunięte z kanału. Właściciele kanału i edytory tylko zostanie wyświetlona lista klipów wideo, które zostały one usunięte. Aby uzyskać więcej informacji na temat Kosza zobacz Opróżnianie Kosza lub przywracanie plików i zarządzanie Koszem zbioru witryn usługi SharePoint Online.

 4. Kliknij przycisk Przywróć zaznaczone elementy do przywrócenia wideo do jego oryginalnej kanału lub kliknij pozycję Usuń zaznaczenie, aby trwale usunąć klip wideo.

  Wideo w usłudze Office 365, przywracanie lub usuwanie klipu wideo

 5. Kliknij przycisk OK, aby sprawdzić, przywracanie lub usuwanie lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do listy elementów w Koszu.

Zarządzanie ustawieniami kanału

W tej sekcji opisano procedury zarządzania ustawieniami kanału, które możesz wykonywać tylko w przypadku kanałów, do których masz uprawnienia właściciela:

Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo

Aby zarządzać ustawieniami kanału, najpierw trzeba przejść do strony ustawień kanału wideo dla danego kanału.

Aby przejść do strony ustawień kanału wideo

 1. Wybierz kanał, którym chcesz zarządzać. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Po prawej stronie na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Ustawienia kanału.

  Ustawienia kanału w portalu Wideo w usłudze Office 365

Zmienianie ogólnych ustawień kanału

Możesz zmienić nazwę i kolor dowolnego kanału, do którego masz uprawnienia właściciela. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w dalszej części tego artykułu.

Aby zmienić ogólne ustawienia kanału

 1. Wybierz kanał, dla którego chcesz zmienić ustawienia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do strony ustawień kanału wideo dla danego kanału. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz poprzednią procedurę: Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo.

 3. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Ogólne.

  Strona ustawień kanału wideo — ogólne
 4. W polu tekstowym Nazwa kanału wpisz nową nazwę kanału.

 5. W obszarze Kolor kanału zaznacz pole, aby wybrać inny kolor dla kanału.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga: Zanim zmiany będą widoczne na niektórych stronach portalu wideo, może minąć trochę czasu. Niektóre strony w portalu są oparte na wyszukiwaniu i zastosowanie wprowadzonych zmian w systemie wyszukiwania może nieco potrwać.

Zmienianie uprawnień do kanału

Istnieją trzy typy uprawnień do kanału: właściciele, redaktorzy i osoby przeglądające. Aby zmienić ustawienia uprawnień, musisz mieć uprawnienia właściciela.

 • Właściciele — użytkownik lub grupa zabezpieczeń z pełnymi uprawnieniami do kanału. Takie osoby mogą zarządzać kanałem z poziomu strony ustawień kanału, przekazywać klipy wideo, usuwać klipy wideo i usunąć kanał. Domyślnie tylko osoba, która utworzyła kanał, ma uprawnienia właściciela, ale może ona nadać uprawnienia właściciela także innym osobom.

  Porada: Najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby osób, które mają uprawnienia właściciela kanału. Jeśli na przykład osoba, która ma uprawnienia właściciela, usunie kanał, nie będzie można odzyskać ani kanału, ani klipów wideo, które się w nim znajdowały.

 • Redaktorzy — użytkownik lub grupa zabezpieczeń z uprawnieniami do edycji kanału. Te osoby mogą przekazywać klipy wideo i usuwać je. Nie mogą zarządzać ustawieniami kanału ani usuwać kanału.

 • Osoby przeglądające — użytkownik lub grupa zabezpieczeń z uprawnieniami do wyświetlania wszystkich klipów wideo znajdujących się w kanale. Bez tego uprawnienia nie można wyświetlać kanału ani klipów wideo, które się w nim znajdują. Domyślnie wszyscy w organizacji mają uprawnienia osoby przeglądającej w nowo utworzonym kanale.

Aby zmienić lub wyświetlić uprawnienia do kanału, musisz mieć do niego uprawnienia właściciela.

Aby zmienić uprawnienia do kanału

 1. Wybierz kanał, dla którego chcesz zmienić uprawnienia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do strony ustawień kanału wideo dla danego kanału. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo we wcześniejszej części tego artykułu.

 3. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Uprawnienia.

  Office 365 Video permissions
 4. Aby decydować, kto będzie miał pełną kontrolę nad kanałem, określ osoby lub grupy zabezpieczeń w polu Właściciele.

 5. Aby kontrolować, kto może edytować klipy wideo w obrębie kanału, określ osoby lub grupy zabezpieczeń w polu Redaktorzy.

 6. Aby kontrolować, kto może wyświetlać kanał, określ osoby lub grupy zabezpieczeń w polu Osoby przeglądające.

 7. Domyślnie tylko właściciele kanału zobaczą pobierania łącze na stronie odtwarzacza wideo. Aby zmienić, kto może pobrać klipy wideo z kanału, wybierz odpowiednią opcję z listy Pokaż łącze do klipów pobierania.

  Uwaga: Pokaż łącze w przypadku klipów wideo ustawienia pobierania tylko określa, czy użytkownik może wyświetlać łącze pobierania. Ponieważ Wideo w usłudze Office 365 jest oparty na SharePoint Online, jeśli użytkownik ma uprawnień do wyświetlania do klipu wideo i wiedzą, jak uzyskiwać dostęp do adresu URL klipu wideo w inny sposób, zawsze będą mogły znaleźć oryginalnego wideo do pobrania.

Polecanie klipów wideo w kanale

Gdy do kanału zostanie przekazana pewna liczba klipów wideo, warto wyróżnić niektóre z nich. Klipy wideo można polecać, dodając je do pozycji polecanych umieszczanych w górnej części strony kanału. Strona kanału może zawierać maksymalnie pięć polecanych klipów wideo.

Aby polecić klipy wideo w kanale, trzeba mieć uprawnienia właściciela tego kanału. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do kanału, zobacz poprzednią procedurę: Zmienianie uprawnień do kanału.

Jeśli chcesz polecić określone kanały lub klipy wideo na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365, skontaktuj się z osobą w organizacji, która jest administratorem wideo dla portalu Wideo w usłudze Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecanie klipów wideo i kanałów na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 w artykule Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365.

Aby polecić klipy wideo w kanale

 1. Wybierz kanał, w którym chcesz polecić klipy wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do strony ustawień kanału wideo dla danego kanału. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo we wcześniejszej części tego artykułu.

 3. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję polecane.

  Strona ustawień kanału wideo — polecane
 4. Wybierz tytuł polecenia, na przykład Polecane 1.

 5. W wyświetlonym oknie wyszukaj lub wybierz miniaturę klipu wideo, który chcesz polecić, a następnie wybierz tę miniaturę.

  Uwaga: Klip wideo, który właśnie został przekazany, można polecić tylko wówczas, gdy został już zindeksowany przez funkcję wyszukiwania i jest gotowy do odtwarzania w portalu. Jeśli nie zobaczysz od razu miniatury klipu wideo, który chcesz polecić, spróbuj jeszcze raz trochę później.

 6. Możesz powtórzyć kroki od 3. do 5. z powyższej procedury dla innych kafelków Polecane.

  Aby umieścić na kafelku Polecane inny klip wideo, wybierz ten kafelek, a następnie wybierz miniaturę innego klipu wideo.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

Zmienianie ustawień konwersacji Yammer

Jeśli Yammer jest włączona dla Twojej dzierżawy Office 365, możesz wyłączyć konwersacje Yammer lub wyłączanie dla kanału.

Aby zmienić ustawienia konwersacji Yammer

 1. Wybierz kanał, dla którego chcesz zmienić ustawienia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do strony ustawień kanału wideo dla kanału. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo dla tego kanału.

 3. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję usługi Yammer.

  Ustawienia usługi Yammer w aplikacji Wideo w usłudze O365
 4. Wybierz pozycję na Aby włączyć konwersacje Yammer dla kanału.

 5. Ustawianie domyślnej grupie Yammer kanału, wybierając jedną z następujących czynności:

  • Nie grupy domyślnej aby umożliwić użytkownikom bezpośrednie ich konwersacji z grupą Yammer, które definiują lub do określonej osoby.

  • Grupa z tego źródła danych Identyfikator, aby włączyć konwersacje w domyślnej grupie Yammer, dodając Yammer kanału identyfikator grupy. Użytkownicy mogą następnie wybrać wpis w domyślnej grupie Yammer lub określają inny.

 6. Zaznacz opcję Wyłącz wyłączenia wszystkie konwersacje Yammer w kanale.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie kanału

Usunięcie kanału powoduje usunięcie kanału wraz z wszystkimi znajdującymi się w nim kanałami z portalu Wideo w usłudze Office 365. Dzięki temu jest zwalniane miejsce w przydziale magazynowania usługi SharePoint Online.

Aby usunąć kanał, trzeba mieć do niego uprawnienia właściciela. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach właściciela kanału, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału we wcześniejszej części tego artykułu.

Przestroga: Po usunięciu kanału nie można go odzyskać ani żadnych znajdujących się w nim klipów wideo.

Aby usunąć kanał

 1. Wybierz kanał, który chcesz usunąć. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wybieranie kanału do zarządzania we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do strony ustawień kanału wideo dla danego kanału. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Przechodzenie do strony ustawień kanału wideo we wcześniejszej części tego artykułu.

 3. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję ogólne.

 4. Wybierz pozycję Usuń kanał.

  Przycisk Usuń kanał
 5. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć kanał.

Zobacz też

Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365

Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×