Tworzenie kalendarza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W kalendarzu można przechowywać wydarzenia zespołu, takie jak spotkania, wydarzenia towarzyskie i wydarzenia całodzienne. W kalendarzu można ponadto śledzić punkty kontrolne zespołu, takie jak terminy lub daty wydania produktów, które nie są powiązane z określonym interwałem czasu.

Omówienie

Program Windows SharePoint Services 3.0 zawiera kalendarz domyślny, który można dostosowywać i aktualizować. W razie potrzeby można tworzyć dodatkowe kalendarze.

Widok tygodniowy wybrany w kalendarzu

1. Kalendarze udostępniają różne widoki.

2. Wydarzenia całodzienne są wyświetlane u góry kalendarza według daty, natomiast inne wydarzenia — według daty i godziny.

Wydarzenia można dodawać do kalendarza w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0. Istnieje również możliwość dodania do kalendarza wezwań na spotkania i załączników przez wysłanie wiadomości e-mail. Korzystając z programu kalendarza zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak program Microsoft Office Outlook 2007, można wyświetlać i aktualizować kalendarz w witrynie.

Kalendarze ułatwiają wyświetlanie harmonogramów dziennych, tygodniowych i miesięcznych oraz zarządzanie nimi. Dowolnego z tych widoków można użyć jako widoku domyślnego dla witryny, można też tworzyć widoki niestandardowe. W obrębie widoku można przechodzić do przodu i do tyłu, aby na przykład zobaczyć harmonogram dla następnego miesiąca.

Wybieranie innego miesiąca w kalendarzu

Kalendarz można także łatwo przeglądać za pomocą siatki. Jeżeli na przykład użytkownik przegląda wydarzenie konferencji w maju 2008, a następnie chce wyświetlić potencjalną datę dla konferencji w następnym roku, może szybko przejść do maja 2009.

Procesem aktualizacji kalendarza można zarządzać w taki sam sposób, jak aktualizacją dowolnej listy. Można określić, że elementy przesyłane do kalendarza muszą być zatwierdzane, a także ustalić, które grupy osób mogą widzieć wydarzenia, zanim zostaną one zatwierdzone. Można także śledzić wersje elementów kalendarza, tak aby widzieć zmiany i przywracać poprzednie wersje.

Kalendarz jest tworzony automatycznie podczas tworzenia witryny za pomocą programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeżeli nie trzeba dostosowywać kalendarza, użytkownik wraz z zespołem mogą zacząć dodawać do kalendarza wydarzenia zgodnie z krokami opisanymi w dalszej części tego artykułu. Można także dostosować kalendarz, zmieniając jego nazwę lub inne ustawienia. W tym celu trzeba mieć uprawienie do zmieniania projektów list w witrynie.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Kalendarz.

  Jeżeli przycisk Kalendarz nie jest wyświetlany, należy kliknąć przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć polecenie Kalendarz.

 2. Aby zmienić ustawienia dla tego kalendarza, w menu Ustawienia Settings menu , kliknij pozycję Ustawienia listy.

 3. Aby zmienić tytuł i opis, w obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Tytuł, opis i nawigacja, a następnie wpisz inny tytuł i opis.

 4. Zmień wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Wróć do kalendarza, klikając jego nazwę na górnym pasku nawigacyjnym.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków można zamiast tego użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku w celu ukończenia tego kroku.

 1. W obszarze Śledzenie kliknij przycisk Kalendarz.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę kalendarza. Nazwa kalendarza jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony kalendarza, staje się częścią adresu sieci Web strony kalendarza i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które ułatwiają znajdowanie i otwieranie kalendarza.

 3. W polu Opis wpisz opis celu kalendarza. Ta czynność jest opcjonalna.

  W większości widoków opis jest wyświetlany u góry strony kalendarza pod nazwą kalendarza. Jeżeli dla listy ma zostać włączona obsługa odbierania zawartości za pomocą wiadomości e-mail, do opisu kalendarza można dodać adres e-mail, tak aby użytkownicy mogli go łatwo znaleźć.

 4. Aby dodać łącze do kalendarza na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij opcję Tak w sekcji Nawigacja.

 5. Jeżeli na stronie Nowa jest dostępna sekcja Poczta e-mail, oznacza to, że administrator włączył dla tej strony obsługę odbierania zawartości za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownicy mają dodawać wydarzenia do kalendarza, wysyłając wiadomości e-mail, kliknij opcję Tak. Następnie w polu Adres e-mail wpisz pierwszą część adresu kalendarza, którego mają używać użytkownicy.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Tę procedurę należy wykonać, aby dodać wydarzenie do kalendarza wyświetlonego w witrynie programu SharePoint.

 1. Jeżeli kalendarz nie jest jeszcze otwarty, kliknij jego nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa kalendarza nie jest wyświetlana, należy kliknąć opcję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę kalendarza.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij przycisk Nowy element.

 3. Aby ustawić element jako wydarzenie całodzienne, tak aby nie było wyświetlane w określonym przedziale czasu w kalendarzu, zaznacz pole wyboru Ustaw jako działanie całodzienne, które nie zaczyna się ani nie kończy o określonej godzinie w sekcji Wydarzenie całodzienne.

 4. Aby ustawić wydarzenie jako powtarzane, na przykład o 11:00 w każdą środę, zaznacz pole wyboru Ustaw jako wydarzenie powtarzane w sekcji Cykl.

 5. Wprowadź odpowiednie informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Tworząc wydarzenie, można utworzyć witryna obszaru roboczego spotkania. Aby uzyskać więcej informacji o witrynach obszarów roboczych spotkań, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Kalendarze można skonfigurować w taki sposób, aby użytkownicy mogli dodawać elementy, wysyłając wiadomości e-mail, jeżeli dla witryny została włączona obsługa odbierania zawartości za pomocą wiadomości e-mail. Elementy kalendarza można wysyłać z kalendarza lub z programów poczty e-mail, które obsługują format iCalendar.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do kalendarza należy dowiedzieć się, czy dla kalendarza została skonfigurowana obsługa wiadomości e-mail, a następnie uzyskać adres.

 1. Aby uzyskać adres e-mail kalendarza, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Sprawdzanie zawartości książki adresowej programu poczty e-mail. Jeżeli adres e-mail nie znajduje się w książce adresowej, należy uzyskać go od osoby, która skonfigurowała kalendarz. Następnie można dodać adres do listy kontaktów programu poczty e-mail, aby ułatwić jego znajdowanie w przyszłości.

  • Wyświetlanie opisu kalendarza widocznego pod tytułem kalendarza. Właściciel witryny mógł dodać adres e-mail kalendarza do jego opisu.

  • Wyświetlanie ustawień poczty e-mail dla listy, jeżeli adres e-mail kalendarza nie jest wyświetlany w jego opisie, a użytkownik ma uprawnienie do wyświetlania ustawień kalendarza:

   1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

   2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.

   3. Jeżeli dla kalendarza włączono obsługę odbierania wiadomości e-mail, jego adres jest wyświetlany w obszarze Informacje dotyczące listy obok pola Adres e-mail.

  • Używanie adresu e-mail grupy programu SharePoint do wysyłania w wiadomości e-mail elementu kalendarza, takiego jak wezwanie na spotkanie lub termin. Organizacja użytkownika może korzystać z własnej listy adresów e-mail, określanej jako grupa programu SharePoint, która umożliwia członkom wysyłanie sobie nawzajem wiadomości. Adres grupy SharePoint może zawierać adres kalendarza, tak aby przy wysyłaniu do członków grupy wezwania na spotkanie elementy były automatycznie dodawane do kalendarza programu SharePoint.

 2. Aby wysłać element kalendarza, wyślij wezwanie na spotkanie lub termin z programu poczty e-mail lub kalendarza.

  Kalendarze można również skonfigurować w taki sposób, aby włączyć obsługę odbierania załączników do elementów w wiadomościach e-mail. Aby dodać załącznik do elementu listy, należy w normalny sposób dołączyć plik do wezwania na spotkanie.

 3. W polu Do lub DW wezwania na spotkanie wprowadź adres kalendarza. Jeżeli grupa programu SharePoint zawiera już kalendarz, wprowadź adres e-mail grupy programu SharePoint.

 4. Wyślij wiadomość. W większości aplikacji poczty e-mail w celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk Wyślij.

Uwaga: W przypadku wysyłania elementu kalendarza do witryny programu SharePoint za pomocą wiadomości e-mail należy powiadomić uczestników spotkania o zmianach dotyczących spotkania. Jeżeli szczegóły spotkania zostaną zmienione w witrynie programu SharePoint, aktualizacje i anulowania spotkań nie zostaną automatycznie wysłane z witryny programu SharePoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×