Tworzenie interaktywnego pokazu slajdów w programie PowerPoint przy uzyciu wyzwalaczy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obraz ikony Kącika zaawansowanego użytkownika

Przez Shellie Tucker

Poniżej przedstawiono kolumny użytkownicy zaawansowani dla nauczycieli. Chcesz obejmują uczniów więcej w prezentacji? Konfigurowanie "wyzwalaczy" się kliknij przejdą pokaz. Wyzwalacze (powiązana z animacje) umożliwiają dodawanie niespodzianek na slajdach podczas zapraszania viewer, aby wziąć udział i rozrywkę.

Dotyczy

Microsoft Office PowerPoint® 2003

Microsoft PowerPoint 2002

Załóż minął termin, najpierw: wyzwalacza ma więcej niż elementu na slajdzie programu PowerPoint — można obrazu, kształtu, przycisk lub nawet akapit lub pole tekstowe — powoduje rozpoczęcie określonej akcji po jego kliknięciu. Akcja może być dźwięku, film lub animacji, takiego jak tekst stają się widoczne na slajdzie.

Użyj innego wyzwalaczy: Tworzenie zestawu pytań i odpowiedzi na slajdzie dla uczniów i konfigurowanie opcji odpowiedzi jako wyzwalaczy, które wskazują odpowiedź poprawną, czy niepoprawną. Na przykład w prezentacji "Wprowadzenie do mojej klasy" może zaprosić czytelników do założenia dotyczące możesz:

Które z nich jest prawdziwe?  Zwierzęcia domu jest:

 1. Kategoria o nazwie Garbo

 2. Boa constrictor o nazwie Elvis.

 3. Ferret o nazwie Ferdinand.

Niezależnie od odpowiedzi student kliknie, tekst lub obraz propaguje w górę w odpowiedzi, takich jak "go odgadnąć: Moje kota jest Garbo więcej niż Garbo." Lub dźwięku zostanie wyłączone tego powoduje, że odpowiedzi problem lub w prawo, wyczyść pole wyboru.

Wyzwalacze ułatwiają dwukierunkowe interakcji, przechodząc z uczniów, zapraszając je odgadnięcie, się śmiać, ponder, dowiedzieć się, uczestniczyć w total silliness lub inną.

Podstawowe informacje o wyzwalacza

Oto kilka punktów Wyzwalacze informacje:

 • Ilekroć masz efekt animacji, film lub dźwięk na slajdzie, możesz skonfigurować wyzwalacza dla niego. Lub w inny sposób o tym myśleć: nie masz dostępu do funkcji wyzwalaczy chyba że jest jednym z następujących efektów na slajdzie.

 • Jej powiązanych skutków odtwarzania, należy kliknąć kartę wyzwalacza bezpośrednio (a nie tylko kliknięcie slajdu).

Ćwiczenia

Poniższe kroki sprawdzić, jak utworzyć efekt podobny do tego, co przedstawiono w próbce slajdów powyżej. Załóżmy, że tworzysz slajd do prezentacji biographies nauczyciela. Musisz skonfigurować obraz (prawdopodobnie nauczyciela) tak, aby go wyzwalane nieco Życiorys tekst po kliknięciu.

Konfigurowanie slajdu

Rozpocznij w układzie, który łączy obrazu z tekstem:

 1. Uruchom program PowerPoint; zostanie otwarty z nową, pustą prezentację. Istnieje tylko jeden slajd pory, jak widać na karcie Slajdy po lewej stronie okna.

 2. Wstawianie nowego slajdu.

 3. W okienku zadań Układ slajdu Znajdź układu o nazwie tytuł, zawartość i tekst, który ma miejsce na obraz po lewej stronie i Lista po prawej stronie. (Zatrzymaj wskaźnik myszy na liście Opcje układu, aby wyświetlić etykietki ekranowe, które pokazują nazwy układów). Kliknij ten układ, aby zastosować go do nowego slajdu.

Wstawianie wyzwalacza

Teraz, po prostu będzie Wstawianie elementu, który będzie służyć jako wyzwalacz — w tym przypadku, obrazu lub fotografii. Później należy podjąć zachowanie takich jak wyzwalacz.

 1. Na slajdzie w symbolu zastępczym, po lewej stronie, wstawianie obrazu. (Dla następujących efektów i ten układ obrazu w orientacji pionowej sprawdza się najlepiej.) Formy dla spowoduje to zależy od Ciebie; ikony na slajdzie ułatwiają wstawianie obrazu z Witryny Bing — obrazy lub pliku na komputerze.

  Uwaga : ClipArtDeprecation_2007-2010

 2. Za pomocą przycisku Pole tekstowe Obraz przycisku na pasku narzędzi Rysowanie umieścić podpisu pod informacją, że podobną do fotografii, "Kliknij zdjęcia o mnie".

 3. Wpisz nazwę nauczyciela w symbol zastępczy tytułu (u góry) na slajdzie.

Tworzenie animacji

Teraz można zastosować efekt animacji do tekstu na liście. Efekt jest akcję, która będzie oddzielony wyzwalacza.

 1. W symbolu zastępczym po prawej stronie slajdu wpisz listę punktowaną punktów, które czegoś dowiedzieć się więcej o nauczyciela.

 2. Animowanie tekstu:

  1. Otwieranie okienka zadań Animacja niestandardowa . (Szybki sposób: kliknij prawym przyciskiem myszy tekst na slajdzie, a następnie kliknij pozycję Animacja niestandardowa.)

  2. Na slajdzie kliknij wewnątrz listy punktowanej tekstu.

  3. W okienku zadań Zastosuj efekt wejścia , takich jak Kolorowe literyza pomocą przycisku Dodaj efekt Obraz przycisku .

   Na slajdzie powinna być widoczna kolejne numery obok każdego punktora, wskazująca, że punktory będą odtwarzane w kolejności. W okienku zadań efekt wygląda mniej więcej tak:

   Efekt na liście okienka zadań

   Do każdego elementu listy punktowanej (lub akapit) symbolu zastępczego slajdu zastosowano efekt, ale jest widoczna na zwiniętej liście w okienku zadań, tak aby zostawić tylko pierwszy element listy punktowanej, zawierający efekt. Wskazywane przez ikona myszy punktorami będą "Odtwórz" (lub są wyświetlane) po kliknięciu myszą.

 3. Ponieważ są to własny z przewodnikiem prezentacji, najlepiej Jeśli efekty animacji są odtwarzane automatycznie. Aby zmienić sposób ich rozpocząć, w okienku zadań kliknij strzałkę po prawej stronie efektu, a następnie kliknij Rozpocznij po poprzednim.

  Ustawianie rozpoczynania efektów animacji po poprzedniej akcji

  Na slajdzie są zamieniane na liczby obok tekstu wszystkich zer. I w okienku zadań jest obecnie ikonę zegara obok efektu.

 4. Aby zobaczyć, jak wygląda w prezentacji, kliknij przycisk Pokaz slajdów Obraz przycisku okienka zadań. Elementy listy punktowanej automatyczne odtwarzanie w prezentacji. (Aby powrócić do widoku normalnego, naciśnij klawisz ESC).

Podłączanie wyzwalacza

Teraz będzie nawiązać połączenie efektu animacji do obrazu, tak aby po kliknięciu obrazu, uruchamiania animacji odtwarzania.

 1. Spojrzenie na efekt ponownie w okienku zadań, kliknij strzałkę w prawo, aby wyświetlić menu rozwijanego, a następnie kliknij Chronometraż.

 2. Kliknij przycisk wyzwalaczy w lewym dolnym.

 3. Kliknij przycisk Uruchom efekt przy kliknięciu. Zostanie wyświetlony na liście, która wygląda mniej więcej tak:

  Opcje chronometrażu z listą możliwych wyzwalaczy

  Na liście pokazano różne elementy na slajdzie, zaczynając od tekst tytułu.

 4. Wybierz plik ClipArt, który reprezentuje obraz, który został wstawiony. W powyższym przykładzie jest fragmentu pliku clipart o nazwie j0178808. Następnie kliknij przycisk OK.

  Animacja jest teraz skonfigurowana do odtwarzany po kliknięciu zdjęcia, a efekt wygląda następująco w okienku zadań:

  Efekt wymieniony pod paskiem wyzwalacza

  Podstawowa różnica polega na efekt jest teraz pod paskiem wyzwalacza (paska informacją, że wyzwalacza: j0178808 [1]), a na pasku wyświetlany, jakie wyzwalacz jest (nazwa pliku obrazu). Na slajdzie jest ikona dłoni Obraz ikony obok każdego punktora, wskazująca, że każdy element listy punktowanej ma wyzwalane efekt.

 5. Sprawdź je w widoku pokazu slajdów. W prezentacji wskaż polecenie zdjęcie; wskaźnik myszy przybiera kształt dłoni. Kliknij fotografię, a odtwarzania efektu tekstowego.

Wzbogacanie akcji

Aby wprowadzić więcej wystąpić po kliknięciu wyzwalacza, animowanie obrazu i dodać dźwięk.

 1. Na slajdzie kliknij obraz, a przycisk Dodaj efekt umożliwia dodawanie efektu wyróżnienia . Wybierz żądany efekt Zwiększania i zmniejszania .

  w okienku zadań efektu widoczna na górze listy nad paskiem wyzwalacza. Aby umożliwić Odtwórz jako część sekwencji wyzwalane, przeciągnij go pod paskiem wyzwalacza nad efektem tekst, który jest już w dokumencie. Sekwencja efekt wygląda następująco:

  Lista efektów z dodanym efektem Uwydatnienie

 2. Aby kontrolować, ile obraz powiększa się, kliknij odpowiedni efekt wyróżnienia tylko został przeniesiony na liście, kliknij strzałkę na jej prawej stronie, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.

  Polecenie Opcje efektu

 3. Kliknij strzałkę obok pola rozmiar . Obok niestandardowezmienianie 150% 125%, naciśnij klawisz ENTER, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Dodaj efekt dźwiękowy, stosując jedną, który jest wbudowany w efektu tekstowego zostanie dodana wcześniejszych (Kolorowe litery, efekt wejścia, który zawiera dane w kolejności rosnącej gwiazdek jako ikona):

  1. Kliknij przycisk Efekty tekstowe na liście. (Możesz nadal zobaczyć tylko górny element z resztą zwinięte).

  2. Kliknij strzałkę w prawo, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

  3. Na liście dźwięku wybierz dźwięk do pisania .

  4. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga    Elementy listy punktowanej może szybciej niż chcesz odtwarzać (domyślny czas jest 0,08 sekund). Z efektu tekstowego Kolorowe litery zaznaczone w okienku zadań w szybkości pole powyżej i kliknij strzałkę w polu, pojawi się inne opcje chronometrażu (Szybki, Bardzo szybkoi tak dalej). Jednak tych mogą go odtworzyć za wolno. Aby ustawić określoną liczbę sekund na liście, aby odtworzyć, kliknij strzałkę na efekt Kolorowe litery , kliknij pozycję Chronometraż, a w polu szybkość na karcie Chronometraż Zmień wartość na inną dłużej kilka sekund. Które będzie spowolnić odtwarzanie nieco czasu.

Przejdź do niego

Po zaimportowaniu podstawowe zasady przyznawania uczniów lub studentów interakcyjnych pracę w programie PowerPoint. Będzie Dziękujemy za wyniki.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×