Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Excel 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, utworzyć wykres w arkuszu i zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować. Podczas tworzenia wykresu można wybrać typ, styl i orientację wykresu oraz inne parametry. Aby wprowadzić zmiany w istniejącym wykresie (np. aby zmodyfikować układ lub dodać tytuł, etykiety danych bądź tekst alternatywny), najpierw trzeba go zaznaczyć.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie podstawowego wykresu

 1. Zaznacz dane, które chcesz uwzględnić na wykresie. Na przykład aby utworzyć wykres wydatków według kategorii w arkuszu z budżetem miesięcznym, zaznacz kolumny Kategoria i Koszt rzeczywisty.

  Porada : Aby szybko zaznaczyć zakres danych, nadaj mu nazwę. Czytniki ekranu odczytują nazwy zakresów danych, co ułatwia zaznaczanie informacji. Na przykład w arkuszu z budżetem miesięcznym możesz wybrać kolumny Kategoria oraz Koszt rzeczywisty, a następnie nazwać ten zakres jako KosztRzeczywistyWgKategorii. Zobacz artykuł Nadawanie nazw komórkom lub zakresom danych w programie Excel 2016 za pomocą czytnika ekranu.

 2. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij klawisze Alt+N.

 3. Wybierz typ wykresu:

  • Aby utworzyć wykres kolumnowy lub słupkowy (w celu porównania wartości w kilku kategoriach), naciśnij klawisz C. Aby wybrać typ wykresu kolumnowego lub słupkowego, użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Porada : Do arkusza można szybko wstawić podstawowy wykres słupkowy. Zaznacz dane, które chcesz uwzględnić na wykresie, a następnie naciśnij klawisze Alt+F1. Wykres zostanie dodany do arkusza i będzie wyświetlany w okienku zaznaczenia.

  • Aby utworzyć wykres kołowy lub pierścieniowy (w celu pokazania proporcjonalnej części całości wynoszącej 100%), naciśnij klawisz Q. Aby wybrać typ wykresu kołowego lub pierścieniowego (w celu pokazania proporcjonalnej części całości wynoszącej 100%), naciśnij klawisz Q. Aby wybrać typ wykresu kołowego lub pierścieniowego, użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby utworzyć wykres liniowy lub warstwowy (w celu pokazania trendów na przestrzeni czasu lub kategorii), naciśnij klawisz N. Aby wybrać typ wykresu liniowego lub warstwowego, użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejrzeć zestaw polecanych wykresów dla wprowadzonych danych, naciśnij klawisz R. Zostanie otwarte okno Wstawianie wykresu z wykresem dostosowanym w taki sposób, aby zaprezentować dane. Fokus będzie znajdował się na przycisku OK. Aby wybrać polecany typ wykresu, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno Wstawianie wykresu, naciśnij klawisz Esc. Polecane wykresy są dostosowane do wprowadzonych danych. Na przykład, korzystając z przykładu arkusza z budżetem miesięcznym, jeśli kolumna Kategoria zawierałaby długi tekst, to mógłby zostać polecony wykres słupkowy grupowany.

  Wykres zostanie dodany do arkusza.

Zaznaczanie wykresu, aby móc z nim pracować

Aby pracować z wykresem w programie Excel (np. aby dodać etykiety danych lub zmodyfikować układ), należy go najpierw zaznaczyć.

Porada : Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak wykres lub pole tekstowe, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby wrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Łatwym sposobem na zaznaczenie wykresu jest użycie okienka zaznaczenia.

 1. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie A+P. Zostanie otwarte okienko zaznaczenia, a fokus będzie umieszczony na przycisku Pokaż wszystko.

  • Naciśnij klawisze Alt+Q. Fokus zostanie przeniesiony do pola edycji Powiedz mi. Gdy usłyszysz komunikat „Powiedz mi, edycja, wpisz tekst”, wpisz słowa „okienko zaznaczenia”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na pozycję Okienko zaznaczenia. Naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na okienko zaznaczenia.

 2. Aby przechodzić między elementami w okienku zaznaczenia, użyj klawisza strzałki w dół.

 3. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniego wykresu naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to zaznaczenie wykresu, z którym będzie można pracować.

Zobacz też

Dodawanie tytułu, etykiet danych i legendy do wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×