Tworzenie i zarządzanie nimi plany wybierania numerów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po planowanych się plany wybierania numerów dla Twojej organizacji i znalezienia wszystkie reguły normalizacji, które wymagają utworzoną dla kierowanie połączeń, należy utworzyć plany wybierania numerów w celu zmiany ustawień za pomocą programu Windows PowerShell.

Uwaga : Skype dla firm Centrum administracyjne nie można używać do tworzenia i zarządzania plany wybierania numerów.

Weryfikowanie i uruchamianie zdalnej obsługi programu PowerShell

Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

 1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

 3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

 4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

 1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

  Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Tworzenie i zarządzanie nimi Twoje plany wybierania numerów

Możesz można użyć jednego polecenia cmdlet lub skrypt programu PowerShell tworzyć i zarządzać nimi plany wybierania numerów w dzierżawie.

 • Aby utworzyć nowy plan wybierania numerów, należy uruchomić:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Inne przykłady i parametry zobacz Nowy CsTenantDialPlan.

 • Aby wprowadzić zmiany ustawień istniejącego planu wybierania numerów, uruchom polecenie:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Inne przykłady i parametry zobacz Ustawianie CsTenantDialPlan.

 • Aby dodać użytkowników do planu wybierania numerów, uruchom:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  Inne przykłady i parametry zobacz Udzielanie CsTenantDialPlan.

 • Aby wyświetlić ustawienia w planie wybierania numerów, uruchom:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  Inne przykłady i parametry zobacz Get-CsTenantDialPlan.

 • Aby usunąć planu wybierania numerów, uruchom polecenie:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  Inne przykłady i parametry zobacz Usuwanie CsTenantDialPlan.

 • Aby wyświetlić ustawienia planu wybierania numerów skutecznych, uruchom polecenie:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  Inne przykłady i parametry zobacz Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • Aby przetestować ustawień planu wybierania numerów, uruchom polecenie:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  Inne przykłady i parametry zobacz Test CsEffectiveTenantDialPlan.

Uruchom tę opcję, aby usunąć regułę normalizacji skojarzonego z dzierżawy planu wybierania numerów bez konieczności najpierw usuwanie planu wybierania numerów dzierżawy:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Uruchom, aby dodać następującą regułę normalizacji do istniejącego planu wybierania numerów dzierżawy o nazwie RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Uruchom, aby usunąć następującą regułę normalizacji z istniejącego planu wybierania numerów dzierżawy o nazwie RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Uruchom następujące polecenie umożliwia także sprawdzenie istniejących reguł normalizacji, określić, który chcesz usunąć, a następnie użyj jej indeks, aby go usunąć. Tablica reguł normalizacji zaczyna się od indeksu 0. Chcemy usunąć reguły normalizacji 3-cyfrowy, dlatego jest indeks 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Uruchom, aby dowiedzieć się, że wszyscy użytkownicy, którzy przyznano dzierżawy RedmondDialPlan planu wybierania numerów.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Uruchom tych Dodawanie istniejącego lokalnego wybierania numeru planu o nazwie OPDP1 jako planu wybierania numerów dzierżawy dla Twojej organizacji. Musisz najpierw zapisać w lokalnym planu do pliku xml wybierania numerów, a następnie za jej pomocą tworzyć nowe planu wybierania numerów dzierżawy.

Uruchom, aby zapisać planu wybierania numerów w lokalnym w pliku xml.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Uruchom, aby utworzyć nowy plan wybierania numerów dzierżawy.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Windows Powershell?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Struktura operacje programu Skype

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×