Tworzenie i wysyłanie publikacji e-mail za pomocą programu Publisher

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wiadomości e-mail może być wydajność i skutecznych sposób utrzymywania kontaktu z klientami. Gdy używasz Microsoft Office Outlook 2007 jako programu poczty e-mail, można szybko i łatwo Wysyłanie publikacji w wiadomości e-mail, podczas pracy w Microsoft Office Publisher 2007.

W tym artykule

Wybierz najlepszą metoda dostarczania wiadomości e-mail

Tworzenie publikacji w poczcie e-mail

Wysyłanie publikacji e-mail

Wybierz najlepszą metoda dostarczania wiadomości e-mail

Office Publisher 2007 służy do wysyłania profesjonalnie wyglądających wiadomości e-mail w jednym z następujących sposobów:

 • Wysyłanie wiadomości e-mail jednej strony przy użyciu Office Outlook 2007.

 • Tworzenie seryjnej wiadomości e-mail z zawartością, która została spersonalizowana dla każdego adresata z Twojej listy adresowej.

 • Wysyłanie publikacji jako załącznik, czy jako publikację, jako plik PDF lub jako plik XPS.

Przed podjęciem decyzji opcji należy wziąć pod uwagę zawartości, narzędziami i potrzeb odbiorców. Poniższa tabela umożliwia pomagają w określeniu, które poczty e-mail najlepiej może służyć do celów.

Cele i potrzeb odbiorców

Wyślij jako wiadomość

Tworzenie seryjnej poczty e-mail

Wyślij jako publikacji

Wyślij jako plik PDF lub XPS

Nie wiesz, e-mail, które obsługujących format HTML programów do adresatów, do użytku wiadomości

X

X

X

Nie wiesz, czy adresatów w programie Publisher

X

X

X

Wiesz, że adresatów w programie Publisher

X

Adresaci czytanie i drukowanie zawartości w oryginalnym formacie

X

X

Chcesz wysłać wiadomość spersonalizowaną każdego z adresatów

X

Chcesz wysłać publikację za pomocą programu poczty e-mail, którego nie ma programu Outlook

X

X

Wysłanie wiadomości

Gdy wysyłasz publikacji jako wiadomości e-mail, może być odczytywana wiadomość w polu klienci poczty obsługujących format HTML — takie jak Windows Live Hotmail, MSN Hotmail, AOL i Yahoo, a w Microsoft Outlook programu Outlook Express lub Poczta systemu Windows. Adresaci nie muszą mieć zainstalowanego Aby wyświetlić wiadomość, ponieważ wysłana strona jest wyświetlana w treści wiadomości e-mail programu Publisher.

Ważne : Ta opcja wymaga używanie Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (wersja 5.0 lub nowszy) lub Poczta jako domyślnego programu poczty e-mail.

Jak ustawić domyślnego programu do obsługi poczty e-mail?

Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Strona główna Panelu sterowania kliknij pozycję Sieć i Internet, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe lub w Widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe.

 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy.

 4. Na karcie Programy kliknij pozycję Ustaw programy.

 5. W oknie Programy domyślne kliknij pozycję Ustaw programy domyślne.

  • W obszarze Programy kliknij program, który chcesz użyć jako domyślnego programu poczty e-mail, kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny, a następnie kliknij przycisk OK.

System Microsoft Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Widoku kategorii kliknij pozycję Sieć i połączenia z Internetem, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe lub w Widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe.

 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy.

 4. Na liście wiadomości E-mail kliknij strzałkę, aby wybrać program poczty e-mail, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Ustawienia programu jako domyślnego programu do wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza nie automatycznego dodawania lub konfigurować konta e-mail w profilu programu Outlook. Zanim będzie można wysyłać i czytanie wiadomości e-mail w programie Outlook, należy dodać i skonfigurować tego konta e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i konfigurowania konta e-mail Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Biuletyn w formie wiadomości e-mail

Wysyłanie załącznika

Jeśli wysyłanie publikacji jako załącznik wiadomości e-mail, odbiorca musi mieć odpowiedni program, który otworzy załącznik, aby wyświetlić publikacji, czy jest Office Publisher 2007 lub programu Microsoft Publisher 2003 do opublikowania, program Adobe Acrobat Reader dla pliku PDF lub Microsoft Windows XP lub Windows Vista dla plik XPS.

Początek strony

Tworzenie publikacji w poczcie e-mail

Możesz utworzyć publikację, aby wysłać wiadomość e-mail na trzy sposoby:

Za pomocą seryjnej poczty e-mail

Niezależnie od tego, jak utworzyć publikację w Office Publisher 2007 możesz wstawić notatkę spersonalizowanych dla każdego adresata, tworząc seryjnej poczty e-mail. Tworzenie seryjnej poczty e-mail, gdy chcesz wysłać dużej liczby wiadomości, które są prawie identyczne, ale chcesz również zawierają pewne unikatowe informacje w każdej wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat seryjnej poczty e-mail zobacz Tworzenie seryjnej poczty e-mail.

Wiadomości e-mail za podstawę istniejącej publikacji

Jeśli utworzono już publikacji drukowanych zachowywania kontaktowanie się z klientami, w prosty sposób można rozszerzyć zakres przekazu przy użyciu jednej z tych publikacji jako wiadomości e-mail jedną stronę. Na przykład jeśli utworzysz biuletynu dla klientów, wyślij go — ze wszystkimi najważniejszych artykułów — jako wiadomość e-mail.

Po wysłaniu wiadomości e-mail w Office Publisher 2007 programu Publisher wykonuje pracę. Jeśli publikacja ma wiele stron, możesz skorzystać z opcji wysyłanie bieżącej strony lub wszystkich stron. Jeśli wybierzesz wysłać wszystkie strony, Publisher łączy zawartość wszystkich stron na jednej stronie wiadomości. Można wyświetlić podgląd tej strony i zmienić rozmieszczenie tekstu i grafiki. Możesz również wstawić zawartość programu Publisher w lewo w okienku zadań Zawartość dodatkowa ponieważ program Publisher nie można określić, gdzie chcesz wstawić.

Aby wysłać wiadomość e-mail, moduł sprawdzania projektu wiadomości dla potencjalnych problemów, takie jak czcionki, które nie są wyświetlane również w trybie online (non internetowy czcionki) i tekst, do którego zostaną wyeksportowane jako obraz (co zwiększa rozmiar pliku, wiadomości e-mail). Moduł sprawdzania projektu sugerowanie rozwiązania dla każdej z nich o znalezionych problemach.

Wyślij istniejącej publikacji jako wiadomości e-mail

 1. Otwórz publikację, która zawiera strony lub stron, które chcesz wysłać jako wiadomość e-mail.

 2. W menu plik wskaż polecenie Wyślij wiadomość E-mail, a następnie kliknij pozycję Wyślij jako wiadomość.

 3. W oknie dialogowym Wyślij jako wiadomość kliknij przycisk Wyślij wszystkie strony lub Wyślij tylko na bieżącej stronie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Jeśli publikacja ma tylko jedną stronę, okno dialogowe Wyślij jako wiadomość nie jest wyświetlana.

 4. Jeśli kliknięto pozycję Wyślij wszystkie strony, określ, czy do zapisania bieżącej publikacji przed formatowaniem dla wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Program Publisher rozmieszcza zawartość na jednej stronie. Możesz zmienić rozmieszczenie pól tekstowych, obrazów i innych obiektów w publikacji. Jeśli masz zawartości w okienku zadań Zawartość dodatkowa po lewej stronie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Można usunąć element w okienku zadań Zawartość dodatkowa, kliknij strzałkę po prawej stronie elementu, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  • Aby wstawić zawartość dodatkową z okienka zadań do publikacji, kliknij strzałkę po prawej stronie każdego elementu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby przenieść zawartość dodatkową do Biblioteki zawartości, kliknij strzałkę po prawej stronie każdego elementu, a następnie kliknij Przejście do biblioteki zawartości.

 6. Kliknij pozycję Sprawdzanie projektu nad górnej linijce w programie Publisher wiadomości e-mail. W okienku zadań Sprawdzanie projektu po lewej stronie upewnij się, że Uruchom testy poczty e-mail (tylko na bieżącej stronie) jest zaznaczone, a następnie przejrzyj listę elementów do fix oraz jak można je rozwiązać.

Rozpoczynanie od publikacji e-mail wstępnie zaprojektowanego

Office Publisher 2007 zawiera wiele projektów w przypadku publikacji e-mail atrakcyjnych, przykuwających, które może łatwo wysyłać jako wiadomości.

Typy publikacji e-mail obejmują biuletyny, listy, powiadomienia o wydarzeniach i listy produktów. Dla każdego z tych typów publikacji e-mail możesz wybrać spośród 45 zestawów wzorców projektów tworzenie wiadomości e-mail, które jest zgodne z innych firm komunikację i materiałów marketingowych, które zostały utworzone w Office Publisher 2007. Publikacji e-mail można następnie dostosować, zamieniając symbol zastępczy tekstu i grafiki własną zawartością.

Szablony wiadomości e-mail w programie Publisher

Rozpoczynanie z wstępnie zaprojektowanych publikacji

 1. Uruchom program Publisher.

 2. Na liście Typów publikacji kliknij wiadomość E-mail.

 3. W obszarze E-mail kliknij Nowsza projektów lub Klasyczny projektów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Kliknij przycisk podglądu dla projektu, który ma.

  • Wyszukiwanie dodatkowych e-mail projekty szablonów w witrynie Microsoft Office Online.

   Jak?

   Ważne : Pierwszego musi być połączenia z Internetem przed wyszukiwaniem Office Online szablony.

   1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

    • W katalogu poczty E-mail kliknij pozycję Wyświetl szablony z witryny Microsoft Office Online.

    • W polu Wyszukaj szablony wpisz słowo kluczowe. Na przykład wpisz wiadomości e-mail. Na liście kliknij w witrynie Microsoft Office Online, a następnie kliknij zielony przycisk wyszukiwania.

     Uwaga : Pole Wyszukiwanie szablonów znajduje się powyżej nagłówka wiadomości E-mail.

   2. Kliknij odpowiedni szablon.

 5. Wybierz odpowiednie opcje.

  Uwaga : Jeśli używasz szablonu pobranego z witryny Office Online, nie można dostosować projekt, dopóki nie zostanie utworzony publikacji.

  Przed utworzeniem publikacji można ustawić schemat kolorów i schemat czcionek, a także wstawić informacje służbowe. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W obszarze Dostosowywanie kliknij odpowiedni schemat kolorów i schemat czcionek.

   Uwaga : Aby zapobiec tekstu w publikacji jest konwertowany na obraz podczas wysyłania wiadomości e-mail, wybierz schemat czcionek internetowy. Dla informacji na temat czcionek zgodnych z siecią Web i schematy czcionek zgodnych z siecią Web kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też.

  • W obszarze Dostosowywanie kliknij odpowiedni zestaw informacji służbowych lub utwórz nowy.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. Zastąp tekst i obrazy w publikacji e-mail własną zawartością.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tekstem i grafiką zobacz Uzyskiwanie tekst na stronie w programie Publisher i porady dotyczące pracy z obrazami.

 8. Zapisz publikację e-mail.

Rozpoczynanie od pustej publikacji

Jeśli chcesz zaprojektować publikację e-mail od podstaw, można rozpocząć od pustej publikacji.

 1. Uruchom program Publisher.

 2. Na liście Typów publikacji kliknij wiadomość E-mail.

 3. W obszarze E-mail kliknij pozycję Rozmiary pustych stron.

 4. Kliknij pusty szablon, który ma.

 5. W obszarze Dostosowywanie kliknij schemat kolorów, schemat czcionek i zestaw informacji służbowych, który ma.

  Uwaga : Aby zapobiec tekstu w publikacji jest konwertowany na obraz podczas wysyłania wiadomości e-mail, wybierz schemat czcionek internetowy. Dla informacji na temat czcionek zgodnych z siecią Web i schematy czcionek zgodnych z siecią Web kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. W menu Rozmieść kliknij polecenie Prowadnice układu, a następnie kliknij kartę Prowadnice marginesów.

 8. Wstaw do publikacji tekst, obrazy i dowolne inne elementy.

 9. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tekstem i grafiką zobacz Pobieranie tekstu na stronie w programie Publisher i porady dotyczące pracy z obrazami.

 10. Zapisz publikację e-mail.

Początek strony

Wysyłanie publikacji e-mail

Po zakończeniu publikacji, możesz przystąpić do wysyłania go.

Wyświetlanie podglądu i wysyłanie wiadomości e-mail

Po stronie zostanie wysłany jako wiadomość e-mail, wiadomość jest wysyłana w formacie HTML i adresatów wiadomości nie musi być Office Publisher 2007, aby wyświetlić wiadomość. W treści wiadomości e-mail zostanie wyświetlona strona, którego ma zostać wysłana.

Przed wysłaniem można wyświetlić podgląd wiadomości. Strona jest wyświetlana w przeglądarce sieci Web bieżącego.

Ważne : Aby wysłać pojedynczą stronę jako wiadomość e-mail lub wyświetlić jego podgląd przed wysłaniem, musisz mieć Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (wersja 5.0 lub nowszy) lub Poczta usługi Windows zainstalowany na Twoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i konfigurowania konta e-mail Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

 1. Aby wyświetlić podgląd wiadomości, jak będzie wyglądał po wysłaniu, w menu plik wskaż polecenie Wyślij wiadomość E-mail, a następnie kliknij pozycję Podgląd wiadomości E-mail.

  Bieżącą wiadomość jest wyświetlana w przeglądarce.

 2. Aby wysłać wiadomość, w menu plik wskaż polecenie Wyślij wiadomość E-mail, a następnie kliknij pozycję Wyślij jako wiadomość.

 3. W nagłówku wiadomości wpisz lub wybierz adresy e-mail adresatów w polach Do i DW.

 4. W polu Temat dodaj tytuł wiadomości e-mail.

 5. Na pasku powyżej nagłówka wiadomości wybierz inne żądane opcje.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga : 

 • Po wyświetleniu podglądu strony za pomocą funkcji Podgląd wiadomości e-mail wyślij stronę do siebie, aby zobaczyć, czy przed wysłaniem jej do ostatecznych adresatów nie trzeba wprowadzić jakichś końcowych zmian. Po wysłaniu strony na własne konto e-mail można stwierdzić, jaki jest rozmiar jej pliku (na wypadek, gdyby konto użytkownika lub adresata podlegało ograniczeniom rozmiaru przesyłanych plików).

 • Wygląd wiadomości e-mail może się nieco różnić z jednego adresata wiadomości e-mail programu do innego, w zależności od programu poczty e-mail, używaną przez adresata. Jeśli chcesz wiedzieć, dokładnie tak jak wiadomość będzie wyglądać po otwarciu go w określonym programie poczty e-mail, przeprowadzić test z jedną lub więcej osób, którzy korzystają z tego programu. Jeśli się ona w pobliżu, Wyślij stronę do nich i obejrzeć ją w programie poczty e-mail. Lub poproś o ich opinie przed wysłaniem wiadomości do większej liczby osób.

Wysyłanie publikacji jako załącznika wiadomości e-mail

Adresatów do odczytu i drukowanie zawartości publikacji w oryginalnym formacie, należy wysłać publikację jako załącznik. Jeśli masz Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (wersja 5.0 lub nowszy) lub Poczta usługi Windows zainstalowany na Twoim komputerze, możesz wysłać wiadomość e-mail, która zawiera publikację jako załącznik w jednym z następujących formatów:

 • publikacja programu Publisher,

 • plik PDF,

 • plik XPS.

Uwaga : Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Porada : Jeśli nie używasz Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (wersja 5.0 lub nowszy) lub Poczta jako domyślnego programu poczty e-mail, możesz opublikować publikacji e-mail jako plik PDF lub plik XPS, a następnie dołącz plik PDF lub XPS do wiadomości e-mail w programie poczty e-mail.

Gdy wysyłasz publikację jako załącznik wiadomości e-mail, nie musisz jej podglądu w przeglądarce, ponieważ adresatów wiadomości e-mail będą otwierać i przeglądać publikację w odpowiednim programie, takich jak Office Publisher 2007 lub programu Microsoft Publisher 2003 w publikacji programu Adobe Reader dla pliku PDF lub Microsoft Windows XP lub Windows Vista dla plik XPS.

Wysyłanie załącznika

 1. W menu plik wskaż polecenie Wyślij wiadomość E-mail, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać publikację jako załącznik, kliknij przycisk Wyślij publikację jako załącznik.

   Uwaga : Gdy wysyłasz publikacji programu Publisher jako załącznik wiadomości e-mail, odbiorca musi mieć Office Publisher 2007 Office Publisher 2003 zainstalowany lub w celu wyświetlenia publikacji.

  • Aby wysłać publikację jako załącznik w formacie PDF, kliknij pozycję Wyślij publikację jako załącznik w formacie PDF.

  • Aby wysłać publikację jako załącznik w formacie XPS, kliknij pozycję Wyślij publikację jako załącznik w formacie XPS.

 2. W nagłówku wiadomości wpisz lub wybierz adresy e-mail adresatów w polach Do i DW.

 3. W polu Temat dodaj tytuł wiadomości e-mail.

 4. Na pasku powyżej nagłówka wiadomości wybierz inne żądane opcje.

 5. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×