Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Wiadomości tekstowe to często najszybszy i najwygodniejszy sposób skontaktowania się z osobą, która często się przemieszcza. Usługa mobilna programu Outlook ułatwia tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych z komputera na urządzenia przenośne. Aby wysłać wiadomości tekstowe, należy najpierw dodać i skonfigurować konto usługi mobilnej programu Outlook.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowej wiadomości SMS

Określ maksymalną liczbę wiadomości SMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej

Za pomocą funkcji wypełnianie automatyczne nazwy (autouzupełniania)

Zapisywanie wiadomości SMS

Otwieranie wersji roboczej wiadomości tekstowej

Tworzenie nowej wiadomości tekstowej

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość tekstowa.

  Menu Plik programu Outlook

 2. Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu komórkowego adresata do pola Do. Aby wyszukać adresata w książce adresowej, kliknij przycisk Do.

 3. Wpisz wiadomość w obszarze treści.

 4. Do wiadomości można wstawiać emotikony. Na karcie Wiadomość tekstowa w grupie Wstaw kliknij przycisk Ciąg emotikonu, a następnie kliknij emotikon, który chcesz wstawić.

  Grupa Wstaw.

Początek strony

Określanie maksymalnej liczby wiadomości tekstowych

Każda wiadomość tekstowa ma domyślmy limit znaków określony przez dostawcę usługi mobilnej. Jeśli zostanie wpisana większa liczba znaków, niż to określa limit dla pojedynczej wiadomości, znaki powyżej tego limitu zostaną automatycznie przeniesione do nowej wiadomości. W okienku podglądu można zobaczyć całkowitą liczbę wiadomości, na które została podzielona oryginalna wiadomość, i treść każdej wiadomości.

Można określić maksymalną liczbę jednocześnie wysyłanych wiadomości tekstowych.

 • Na karcie Wiadomość tekstowa w grupie Opcje wprowadź żądaną liczbę w polu Maksymalna liczba wiadomości.

  Ustawienie Maksymalna liczba wiadomości

 • Jeśli liczba podzielonych wiadomości przekracza określony limit, wiadomości powyżej limitu nie zostaną wysłane i zostaną wyświetlone w okienku podglądu jako zacieniowane.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości tekstowej

Aby wysłać utworzoną wiadomość tekstową, należy określić adresatów. Można wybrać adresatów z jednej z książek adresowych lub wpisać ich bezpośrednio w polu Do wiadomości.

 1. Wprowadź informacje o adresacie.

  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybieranie adresatów z książki adresowej   

   1. Na karcie Wiadomość tekstowa w grupie Nazwy kliknij przycisk Książka adresowa.

   2. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednią książkę adresową. Można użyć dowolnej książki adresowej, w tym Globalnej listy adresów (GAL), aby uzyskać informacje o adresacie.

   3. Zaznacz imiona i nazwiska i kliknij przycisk do.

    Porada : Informacji o adresacie można poszukać, wpisując nazwę w polu Wyszukaj.

   4. Kliknij przycisk OK.

  • Wpisz nazwy adresatów bezpośrednio   

   Informacje o adresacie można wprowadzić bezpośrednio w polu Do w jednym z trzech formatów:

   1. Numer telefonu komórkowego adresata.

   2. Adres e-mail adresata.

   3. Nazwisko adresata.

    Jeśli nazwy adresatów będą wpisane częściowo, wówczas można skorzystać z funkcji Autouzupełnianie do uzupełnienia ich przed wysłaniem wiadomości.

 2. Kliknij przycisk Wyślij.

  Po pomyślnym wiadomości tekstowe, pojawi się w folderze Elementy wysłane z Obraz ikony obok tytułu tematu, aby wskazać, że jest wiadomości SMS.

Uwaga : Przed wysłaniem wiadomości tekstowej w polu Do, DW lub UDW musi być wpisany co najmniej jeden poprawny adresat. Ponadto obszar treści nie może być pusty.

Korzystanie z funkcji automatycznego wprowadzania nazw (Autouzupełnianie)

Jeśli nazwa adresata zostanie wpisana częściowo w polu Do, wówczas można skorzystać z funkcji Autouzupełnianie do uzupełnienia nazw przed wysłaniem wiadomości.

 1. Na karcie Wiadomość tekstowa w grupie Nazwy kliknij przycisk Sprawdź nazwy. W oknie dialogowym Sprawdź nazwy zostanie wyświetlona lista nazw możliwych adresatów, które są podobne do wprowadzonych części nazw.

 2. Wybierz poprawne nazwy adresatów, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli w polu Do znajduje się wiele częściowo wpisanych nazw, funkcja Autouzupełnianie wyświetli listy możliwych nazw powiązanych z każdą częścią nazwy po kolei. Wszystkie prawidłowe adresy i numery telefonów komórkowych zostaną podkreślone.

Zapisywanie wiadomości tekstowej

Nową wiadomość tekstową można zapisać, korzystając z jednego z trzech sposobów:

 1. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 3. Naciśnij klawisze ALT+F, a następnie klawisz A.

Jeśli okno wiadomości zawierającej niezapisany tekst lub multimedia zostanie zamknięte, zostanie wyświetlony monit o zapisanie wiadomości. Należy kliknąć przycisk Tak, aby zapisać zmiany i zamknąć okno, przycisk Nie, aby zamknąć okno bez zapisywania, lub przycisk Anuluj, aby pozostawić okno wiadomości otwarte.

Po kliknięciu przycisku Tak wiadomość zostanie zapisana automatycznie w folderze Wersje robocze. Tematem wersji roboczej wiadomości będzie 30 pierwszych znaków (łącznie ze spacjami) z treści wiadomości.

Otwieranie wersji roboczej wiadomości tekstowej

 1. Kliknij folder wersje robocze w okienko nawigacji. Wszystkie wersję roboczą wiadomości SMS są oznaczone Obraz ikony obok tytułu tematu.

 2. Kliknij dwukrotnie wiadomość, którą chcesz otworzyć, lub wybierz ją za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×