Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcje w tym artykule nie są dostępne dla subskrybentów usług bezprzewodowych w Stanach Zjednoczonych. Usługi mobilnej programu Outlook jest ograniczona do wiadomości SMS tylko w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą funkcji Usługa mobilna programu Outlook można w prosty sposób tworzyć i wysyłać wiadomości MMS z komputera do urządzeń przenośnych. Wiadomości MMS stanowią krok naprzód w porównaniu ze zwykłymi wiadomościami tekstowymi (SMS). Oprócz tekstu można przesyłać osadzone w nich obrazki i klipy audio, zamiast wysyłać je w postaci oddzielnych załączników dołączonych do wiadomości. Aby móc wysyłać wiadomości MMS, należy najpierw dodać i skonfigurować konto Usługa mobilna programu Outlook.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowej wiadomości MMS

Dodawanie nowego slajdu multimedialnego

Ustawianie czasu trwania slajdów w wiadomości MMS

Wysyłanie wiadomości MMS

Korzystanie z funkcji automatycznego wprowadzania nazw (Autouzupełnianie)

Zapisywanie wiadomości MMS

Otwieranie wersji roboczej wiadomości MMS

Tworzenie nowej wiadomości MMS

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość MMS.

 2. Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu komórkowego adresata do pola Do. Aby wyszukać adresata w książce adresowej, kliknij przycisk Do.

 3. Wpisz temat wiadomości w polu Temat.

  Aby dodać klipy audio do wiadomości, zobacz Dodawanie lub usuwanie klipu audio z wiadomości MMS.

Początek strony

Dodawanie nowego slajdu multimedialnego

Podczas tworzenia wiadomości użytkownik może dodać kolejny slajd. Na karcie Wiadomość MMS w grupie Tworzenie slajdów kliknij opcję Wstaw.

Początek strony

Ustawianie czasu trwania slajdów w wiadomości MMS

Użytkownik może określić czas, przez jaki slajd będzie wyświetlany przez urządzenie przenośne adresata. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż jeden slajd, ustawienie czasu trwania slajdu na wartość z przedziału od 1 do 120 sekund spowoduje wyświetlenie wiadomości MMS w formie pokazu slajdów na urządzeniu przenośnym adresata.

Aby ustawić czas trwania, wpisz wybraną wartość w polu Czas trwania u góry każdego slajdu. Każdemu ze slajdów można przypisać inną wartość.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości MMS

Aby wysłać utworzoną wiadomość, należy podać jej adresatów. Można ich wybrać z jednej z książek adresowych lub wprowadzić informacje bezpośrednio w polu Do wiadomości.

 1. Wprowadź informacje o adresacie.

  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz adresatów z książki adresowej   

   1. Na karcie Wiadomość MMS w grupie Nazwy kliknij przycisk Książka adresowa.

   2. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednią książkę adresową. Można użyć dowolnej książki adresowej, w tym Globalnej listy adresów (GAL), aby uzyskać informacje o adresacie.

   3. Kliknij wybrane nazwy, a następnie kliknij przycisk Do.

    Porada : Informacji o adresacie można poszukać, wpisując nazwę do pola Wyszukaj.

   4. Kliknij przycisk OK.

  • Bezpośrednie wprowadzanie nazw adresatów   

   Informacje o adresacie można wprowadzić bezpośrednio w polu Do w jednym z trzech formatów:

   1. Numer telefonu komórkowego adresata.

   2. Adres e-mail adresata.

   3. Nazwisko adresata.

    Jeśli nazwy adresatów będą wpisane częściowo, wówczas można skorzystać z funkcji Autouzupełnianie do uzupełnienia ich przed wysłaniem wiadomości.

 2. Kliknij przycisk Wyślij.

  Po pomyślnym wysłaniu wiadomości MMS jest ona wyświetlana w folderze Elementy wysłane, a obok tytułu tematu wyświetlana jest ikona obraz ikony wskazująca, że jest to wiadomość MMS.

Uwaga : Przed wysłaniem wiadomości MMS w polu Do, DW lub UDW należy określić co najmniej jeden adres e-mail adresata. Dodatkowo wiadomość musi zawierać treść.

Korzystanie z funkcji automatycznego wprowadzania nazw (Autouzupełnianie)

Jeśli nazwy adresatów w polu Do będą wpisane częściowo, wówczas można skorzystać z funkcji Autouzupełnianie do uzupełnienia ich przed wysłaniem wiadomości.

 1. Na karcie Wiadomość MMS w grupie Nazwy kliknij przycisk Sprawdź nazwy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdzanie nazw zawierające listę nazw adresatów przypominających wprowadzone częściowe nazwy.

 2. Wybierz poprawne nazwy adresatów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli w polu Do znajduje się kilka nazw częściowych, funkcja Autouzupełnianie wyświetli po kolei listę nazwisk przypominających każdą nazwę częściową. Wszystkie prawidłowe adresy i numery telefonów komórkowych zostaną podkreślone.

Zapisywanie wiadomości MMS

Wiadomość MMS można zapisać na trzy sposoby:

 • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz.

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 • Naciśnij klawisze ALT+F, a następnie klawisz A.

  Uwaga : Jeśli zamkniesz okno zawierające tekst lub multimedia, które nie zostały zapisane, zostanie wyświetlony monit o zapisanie wiadomości. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać wiadomość i zamknąć okno, przycisk Nie, aby zamknąć okno bez zapisywania, lub przycisk Anuluj, aby powrócić do okna z wiadomością.

Jeśli klikniesz przycisk Tak, wiadomość zostanie automatycznie zapisana w folderze Wersje robocze. Temat wersji roboczej wiadomości jest taki sam, jak pierwsze 30 znaków (w tym spacje) treści wiadomości.

Otwieranie wersji roboczej wiadomości MMS

 1. Kliknij folder Wersje robocze znajdujący się w okienko nawigacji. Wszystkie wersje robocze wiadomości MMS są oznaczone ikoną obraz ikony umieszczoną obok tytułu tematu.

 2. Kliknij dwukrotnie wiadomość MMS, którą chcesz otworzyć, lub wybierz ją za pomocą strzałek i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×