Tworzenie i wstawianie podpisu w programie Outlook dla komputerów Mac

Podpis dołączany do wiadomości e-mail można dostosować tak, aby odzwierciedlał Twój gust, kulturę i styl firmy lub określony nastrój. Podpisy mogą zawierać tekst, linki i obrazy; na przykład możesz utworzyć podpis przeznaczony dla biznesowych wiadomości e-mail, który będzie zawierał Twoje nazwisko, stanowisko, numer telefonu i logo firmy. Połączenie tych elementów w podpisie nazywa się blokiem podpisu. Oto przykład:

Wiadomość e-mail z blokiem podpisu

Podpisy można ręcznie dodawać do poszczególnych wiadomości e-mail. Można też ustawić automatyczne dodawanie podpisu do każdej wysyłanej wiadomości.

Tworzenie podpisu e-mail

 1. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Podpisy.

  Przycisk Podpisy

 3. Kliknij pozycję Dodaj podpis  Dodaj .

  W obszarze Nazwa podpisu zostanie wyświetlony nowy podpis o nazwie Bez nazwy.

 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Bez nazwy, a następnie wpisz nazwę podpisu. Ta nazwa nie będzie widoczna w podpisie wstawianym do wiadomości — jest przeznaczona tylko do użytku własnego.

 5. W prawym okienku wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Zastosowanie formatowania, takiego jak czcionka, styl czcionki, jej rozmiar i kolor, a także wyróżnienie

  Zaznacz tekst, a następnie w menu Format kliknij odpowiednią opcję.

  Dodanie hiperlinku

  Umieść kursor w podpisie w miejscu, w których chcesz dodać link, a następnie w menu Format kliknij pozycję Hiperlink.

 7. Zamknij okno Podpisy.

Dodawanie grafiki, znaków logo lub obrazów do podpisu

 1. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Podpisy.

  Przycisk Podpisy

 3. Utwórz nowy podpis powyżej lub wybierz istniejący podpis z listy.

 4. Przeciągnij obraz z folderu lub pulpitu w miejsce, w którym ma się on pojawić w podpisie. Dostosuj wcześniej rozmiar obrazu, ponieważ nie będzie go można zmienić po przeciągnięciu obrazu do pola Podpisy.

  Blok podpisu z obrazem

  Możesz także skopiować obraz i wkleić go w podpisie.

 5. Zamknij okno Podpisy.

Dodawanie podpisu do wiadomości

 1. Kliknij treść wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wiadomość kliknij pozycję Podpis, a następnie wybierz podpis z listy.

  Menu podpisu

Automatyczne dodawanie podpisu do każdej wiadomości

Dla każdego z kont pocztowych można ustawić podpis domyślny.

 1. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Podpisy.

  Przycisk Podpisy

 3. W obszarze Wybierz podpis domyślny wybierz konto, dla którego chcesz ustawić podpis domyślny.

  Można również określić, czy dodawanie podpisu obejmuje nowe wiadomości, odpowiedzi i wiadomości przesyłane dalej.

 4. Zamknij okno Podpisy.

  Porada : Jeśli masz wiele kont, ustaw podpis domyślny dla każdego konta z osobna.

Tworzenie podpisu

 1. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Podpisy  Przycisk preferencji podpisów .

 3. Kliknij pozycję Dodaj  Dodaj .

  W obszarze Nazwa podpisu zostanie wyświetlony nowy podpis o nazwie Bez nazwy.

 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Bez nazwy, a następnie wpisz nazwę podpisu. Ta nazwa nie będzie widoczna w podpisie wstawianym do wiadomości — jest przeznaczona tylko do użytku własnego.

 5. W prawym okienku wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

 6. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Zastosowanie formatowania, takiego jak czcionka, styl czcionki, jej rozmiar i kolor, a także wyróżnienie

  Zaznacz tekst, a następnie w menu Format kliknij odpowiednią opcję.

  Dodanie hiperlinku

  Umieść kursor w podpisie w miejscu, w których chcesz dodać link, a następnie w menu Format kliknij pozycję Hiperlink.

  Dodanie obrazu

  Przeciągnij obraz z biurka w odpowiednie miejsce, w którym ma się pojawić w podpisie.

 7. Porada : Jeśli chcesz, możesz utworzyć wiele podpisów, a program Outlook będzie je losowo wstawiać do wiadomości e-mail. Aby uwzględnić podpis jako jedną z opcji do losowego wyboru, zaznacz pole wyboru w kolumnie Losowe obok nazwy podpisu.

 8. Zamknij okno dialogowe Podpisy.

  Uwaga : Jeśli podpis zostanie dodany do wiadomości e-mail, która ma postać zwykłego tekstu, wówczas formatowanie ani obrazy nie będą używane. Hiperlinki zostaną przekonwertowane na zwykły tekst.

Tworzenie atrakcyjnego tekstu z logo do użycia jako podpis

 1. Otwórz program Word.

 2. Na karcie Tabele w obszarze Opcje tabeli kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij i przeciągnij wskaźnik myszy przez dwa wiersze i dwie kolumny.

  Karta Tabele w programie Word, grupa Opcje tabeli

 3. Zaznacz dwie górne komórki, kliknij kartę Układ tabeli, a następnie w obszarze Scalanie kliknij przycisk Scal.

 4. Wpisz imię i nazwisko w górnej komórce.

 5. Aby sformatować imię i nazwisko, zaznacz ten tekst, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycje Zwiększ rozmiar czcionki  Przycisk Zwiększ rozmiar czcionki i Kolor czcionki  Przycisk Kolor czcionki .

 6. Przeciągnij logo z biurka do lewej dolnej komórki.

  Porada : Aby zmienić rozmiar logo, zaznacz je i przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru.

 7. W prawej dolnej komórce wpisz swój adres i numer telefonu.

  Porada : Aby zagwarantować, że w programie Outlook nie zostaną dodane żadne dodatkowe wiersze między adresem a numerem telefonu, naciśnij klawisze SHIFT + RETURN, aby przejść do następnego wiersza w komórce tabeli.

 8. Aby dodać adres firmowej witryny internetowej, w menu Wstaw kliknij pozycję Hiperlink.

 9. W polu Łącze wpisz adres linku, a następnie w polu Wyświetl wpisz tekst, który ma być wyświetlany w podpisie.

 10. Umieść wskaźnik myszy na obramowaniu kolumny i poczekaj, aż zostanie wyświetlony symbol Strzałka podziału w pionie , a następnie przeciągnij kolumnę, aż uzyskasz odpowiedni rozmiar tabeli.

 11. Zaznacz tabelę, a następnie na karcie Tabela w obszarze Rysowanie obramowań kliknij pozycję Obramowania i kliknij pozycję Brak.

  Karta Tabele, grupa Rysowanie obramowań

 12. Zapisz dokument, ale nie zamykaj go. Przejdź do pozycji Używanie podpisu utworzonego w programie Word.

Używanie podpisu utworzonego w programie Word

 1. Zaznacz tabelę utworzoną w programie Word, a następnie kliknij pozycję Kopiuj  Przycisk Kopiuj .

 2. Otwórz program Outlook.

 3. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje.

 4. W obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Podpisy  Przycisk preferencji podpisów .

 5. Kliknij pozycję Dodaj  Dodaj .

  W obszarze Nazwa podpisu zostanie wyświetlony nowy podpis o nazwie Bez nazwy.

 6. Kliknij dwukrotnie pozycję Bez nazwy, a następnie wpisz nazwę podpisu. Nazwa ta nie będzie widoczna w podpisie wstawianym do wiadomości — jest przeznaczona tylko do użytku własnego.

 7. W prawym okienku wklej podpis utworzony w programie Word.

 8. Zamknij okno dialogowe Podpisy.

Tematy pokrewne

Automatyczne dodawanie podpisu do każdej wiadomości wychodzącej w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×