Tworzenie i usuwanie zbioru witryn

W tym artykule pokazano, jak administratorzy globalni usługi Office 365 i administratorzy programu SharePoint mogą tworzyć i usuwać zbiory witryn znajdujące się w usłudze SharePoint Online.

Uwagi : Ten artykuł dotyczy witryn klasycznych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia i usuwania witryn zespołów mających grupę usługi Office 365 oraz witryn do komunikacji, zobacz:

W usłudze SharePoint Online można tworzyć różne typy zbiorów witryn. Na przykład można tworzyć witryny do współpracy nad projektami, witryny do przechowywania rekordów i witryny zawierające strony portalu intranetowego. Niektóre poprzednie plany usługi Office 365 umożliwiają używanie tylko jednego zbioru witryn. Aby uzyskać informacje, zobacz Limity dotyczące poprzednich planów usługi Office 365 dla małych i średnich firm.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zasoby, a następnie pozycję Witryny.

  Witryny administracyjne usługi Office 365
 4. Wybierz pozycję Dodaj witrynę.

  Centrum administracyjne usługi Office 365 — Tworzenie zbioru witryn

  Uwaga : Jeśli nie widzisz powyższych opcji, wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint, a następnie wybierz pozycję Nowy > Zbiór witryn prywatnych. Strona zbioru witryn z wybranym poleceniem Nowy

 5. Uzupełnij właściwości nowego zbioru witryn:

  Okno dialogowe Nowy zbiór witryn (górna połowa okna)
  • W polu Tytuł wpisz nazwę zbioru witryn.

  • Z list rozwijanych Adres witryny sieci Web wybierz nazwę domeny i ścieżkę adresu URL (na przykład /sites/ lub /teams/), a następnie wpisz nazwę adresu URL zbioru witryn.

  • W sekcji Wybieranie szablonu z listy rozwijanej Wybierz język wybierz język zbioru witryn. W witrynach można włączyć interfejs wielojęzyczny programu SharePoint, ale podstawowy język zbioru witryn pozostanie taki, jak wybrano tutaj.

   Uwaga : Wybór właściwego języka zbioru witryn jest bardzo ważny, ponieważ raz wybranego języka nie można zmienić. Po utworzeniu zbioru witryn należy sprawdzić poprawność ustawień regionalnych. (Na przykład ustawienia regionalne witryny w języku chińskim będą dotyczyć Chin).

  • W sekcji Wybieranie szablonu w obszarze Wybierz szablon wybierz szablon, którego opis najlepiej odzwierciedla przeznaczenie zbioru witryn. Jeśli na przykład zbiór witryn ma ułatwiać współpracę w zespole, najlepiej wybrać szablon Witryna zespołu.

   Porada : Aby uzyskać więcej informacji o szablonach, zobacz Tworzenie różnych rodzajów witryn usługi SharePoint Online za pomocą szablonów.

  • W polu Strefa czasowa wybierz strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji geograficznej zbioru witryn.

  • W polu Administrator wpisz nazwę użytkownika administratora zbioru witryn. Możesz także użyć przycisków Sprawdź nazwy lub Przeglądaj w celu znalezienia użytkownika, który ma być administratorem zbioru witryn.

  • W polu Przydział magazynowania wpisz liczbę megabajtów (MB), którą chcesz przydzielić zbiorowi witryn. Nie przekraczaj dostępnej ilości miejsca wyświetlanej obok tego pola.

  • W polu Przydział zasobów serwera zaakceptuj domyślną wartość przydziału zasobów. To ustawienie nie ma już wpływu na ilość zasobów dostępnych dla zbioru witryn.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Nowy zbiór witryn pojawi się na liście adresów URL. Adres URL jest lokalizacją zbioru witryn, w której administrator będzie mógł zacząć tworzyć witryny i zarządzać nimi.

Usunięte zbiory witryn są przenoszone do Kosza i pozostają w nim przez 30 dni. Gdy usuwasz zbiór witryn, usuwasz wszystko, co jest w nim zawarte, czyli m.in. następujące elementy:

 • Biblioteki dokumentów i pliki

 • Listy i dane list

 • Historia i ustawienia witryny

 • Wszystkie podwitryny i ich zawartość

Przed usunięciem zbioru witryn należy powiadomić jego właścicieli i właścicieli podwitryn, aby mogli przenieść swoje dane do innej lokalizacji. Niezbędne jest również poinformowanie użytkowników, kiedy witryny zostaną usunięte. Aby usunąć witrynę klasyczną:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Zaznacz pole wyboru obok jednego lub wielu zbiorów witryn, które chcesz usunąć.

 5. Na karcie Zbiory witryn wybierz pozycję Usuń.

  Strona zbioru witryn z wybranym poleceniem Usuń
 6. Potwierdź informacje w oknie dialogowym Usuwanie zbiorów witryn, a następnie wybierz przycisk Usuń.

  Okno dialogowe Usuwanie zbioru witryn

W przypadku witryn zawierających grupy usługi Office 365, aby usunąć witrynę, usuń grupę:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Grupy > Grupy.

 3. Zaznacz pole wyboru obok grupy, którą chcesz usunąć.

 4. Wybierz pozycję Usuń.

Zobacz też

Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn

Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych

Przywracanie usuniętych elementów z kosza zbioru witryn

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×