Tworzenie i uruchamianie zapytań w centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy źródła zostaną zdefiniowane i w razie potrzeby umieszczone w archiwum, można uruchamiać kwerendy w celu filtrowania i wyodrębnienia dokładnie tej zawartości, która jest potrzebna w określonej sprawie.

Wydajne kwerendy mogą znacznie ułatwić osobom zaangażowanym w sprawę zarządzanie zawartością, ponieważ pozwalają ograniczyć ogólną ilość danych oraz zapewniają wyższy poziom dopasowania dostarczanej zawartości.

Przed rozpoczęciem tworzenia kwerend warto dodać do sprawy źródła zawartości. Więcej informacji o pracy ze źródłami zawartości znajdziesz w artykule Dodawanie zawartości do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum.

Uwaga: Kwerenda może zawierać maksymalnie 100 źródeł programu SharePoint i 500 słów kluczowych.

Domyślnie kwerenda przeszukuje wszystkie źródła zawartości, a jeśli nie potrzebujesz przeszukiwać ich wszystkich, możesz określić, które źródła lub zestawy odnajdowania mają być przeszukane, co może przyspieszyć działanie kwerendy. Możesz również uściślić swoje kwerendy w inny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych.

 1. Jeśli dana sprawa nie jest jeszcze otwarta, w centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, kliknij pozycję sprawy, a następnie otwórz sprawę chcesz tworzenie kwerend dla. Wielkość liter ma już źródeł zawartości, takich jak witryny sieci Web.

 2. W sekcji Wyszukiwanie i eksport w obszarze Kwerendy kliknij pozycję Nowy element.

 3. Wpisz opisową nazwę kwerendy.

 4. W polu Kwerenda wpisz słowa kluczowe, których chcesz użyć do zawężania kwerendy. Porady dotyczące pisania kwerend znajdziesz w sekcji Zobacz też.

 5. Aby zawęzić zakres dat, wpisz odpowiednie wartości w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Uwaga:  Wpisując daty w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia, użyj formatu mm/dd/rrrr. Na przykład wpisz 03/01/2013, aby określić 1 marca 2013 roku. Użyj formatu mm/dd/rrrr, nawet jeśli w ustawieniach regionalnych na komputerze lokalnym jest skonfigurowany inny format, na przykład dd/mm/rrrr. Opcjonalnie wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia za pomocą selektora dat.

 1. Aby ograniczyć wyniki do autora dokumentu lub elementu listy albo określonego nadawcy wiadomości e-mail, w polu Autor/nadawca wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail.

 2. Jeśli masz wiele źródeł i zestawów odnajdowania, ale nie musisz przeszukiwać ich wszystkich, kliknij pozycję Modyfikowanie zakresu kwerendy. Następnie wybierz odpowiednie źródła zawartości lub zestawy odnajdywania.

  Modyfikowanie zakresu kwerendy

 3. Aby zawęzić kwerendy według określonych typów zawartości, kliknij karty programu SharePoint, a następnie zaznacz pola wyboru dla typu zawartości, który ma. Na przykład można wybrać tylko tylko slajdów programu PowerPoint dla programu SharePoint.

 4. Aby przeanalizować lub jeszcze bardziej uściślić kwerendę, kliknij pozycję Zaawansowane opcje kwerendy i wykonaj jedną lub kilka z poniższych czynności.

  • Aby zbadać składnię i strukturę kwerendy, przejrzyj sekcje Kwerenda programu SharePoint, a także tabelę źródeł przedstawiającą filtry, kwerendy oraz elementy uściślające.

 5. Gdy wszystko będzie gotowe do uruchomienia kwerendy, kliknij pozycję Wyszukaj. Wyniki zostaną sklasyfikowane na podstawie stopnia dopasowania, na przykład tego, jak często pojawia się wyszukiwany termin.

Uwaga:  Po dodaniu źródeł zawartości lub kwerend do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych nie można zmienić ustawień regionalnych tej witryny.

Początek strony

Dodawanie kolejnych źródeł zawartości podczas tworzenia kwerendy

 1. Na stronie Kwerenda: nowy element w sekcji Źródła kliknij pozycję Modyfikowanie zakresu kwerendy.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycje Cała zawartość sprawy.

 3. Kliknij pozycję Dodaj lokalizację dla zawartości programu SharePoint.

 4. Określ witryny sieci Web danej osoby, której chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Jeśli zaktualizujesz kwerendę i uruchomisz ją ponownie, zostanie odświeżona tylko pierwsza strona nowych wyników. Jeśli przeglądasz wiele stron wyników kwerendy i nie jest wyświetlana pierwsza strona, to nie zostanie ona odświeżona w celu uwzględnienia nowych wyników.

Początek strony

Więcej informacji na temat zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zobacz następujące artykuły:

Scenariusz: zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w programie SharePoint Server 2013 i Exchange Server 2013

Planowanie spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zarządzanie nimi

Dodawanie zawartości do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum

Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych

Eksportowanie zawartości funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i tworzenie raportów

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×