Tworzenie i udostępnianie albumu fotograficznego

Album fotograficzny PowerPoint to prezentacja, którą można utworzyć w celu wyświetlania zdjęć osobistych lub służbowych. Możesz pobrać Szablony albumu fotograficznego programu PowerPoint z Office.com, możesz też utworzyć własne.

Album fotograficzny PowerPoint to prezentacja, którą można utworzyć w celu wyświetlania zdjęć osobistych lub służbowych. Jeśli chcesz utworzyć album fotograficzny przy użyciu wstępnie utworzonego szablonu, możesz wyszukać go w polu wyszukiwania oznaczonym etykietą Wyszukaj szablony i motywy online , a także wybrać dowolną osobę.

Przykładowy album fotograficzny

Rysunek: przykładowy album fotograficzny z czterema zdjęciami na slajdzie

Rozpoczynanie tworzenia albumu fotograficznego przez dodanie obrazów

 1. Przejdź na kartę Wstawianie i kliknij strzałkę w obszarze Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy znajdź folder zawierający obrazy do wstawienia, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Więcej rzeczy, które możesz robić za pomocą albumów fotograficznych

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (ilustracje wPowerPoint 2007 ) kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Edytuj album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazuzaznacz pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami .

  Jeśli pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, musisz najpierw określić układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów, w obszarze Układ albumuna liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbolu zastępczego w tekście podpisu.

 5. W widoku normalny kliknij symbol zastępczy tekstu podpisu, a następnie wpisz podpis opisujący obraz.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

 3. Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij wybrany obraz i wykonaj następujące czynności:

  • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby obrócić obraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kliknij pozycję Button image

  • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

  • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

  • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Istnieje kilka różnych sposobów udostępniania albumu fotograficznego innym osobom.

 1. Kliknij pozycję wstaw> album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze obrazy w albumiezaznacz obraz, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Podczas tworzenia albumu fotograficznego w PowerPoint możesz dodać efekty, które uwzględniają przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy, określone układy i inne informacje do albumów fotograficznych.

Po dodaniu obrazów do albumu możesz dodać podpisy, dostosować kolejność i układ, dodawać klatki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dodatkowo dostosować wygląd albumu.

Gotowy szablon albumu fotograficznego programu PowerPoint

Rysunek: wstępnie skonstruowany szablon albumu fotograficznego w programie PowerPoint

Jeśli nie chcesz tworzyć własnego albumu fotograficznego, możesz znaleźć bezpłatne, wstępnie przygotowane szablony albumów fotograficznych w witrynie Office Online.

Dodawanie obrazu z pliku lub dysku

 1. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym wstawianie nowych obrazów Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Więcej rzeczy, które możesz robić za pomocą albumów fotograficznych

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (ilustracje wPowerPoint 2007 ) kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Edytuj album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazuzaznacz pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami .

  Jeśli pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, musisz najpierw określić układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów, w obszarze Układ albumuna liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbolu zastępczego w tekście podpisu.

 5. W widoku normalny kliknij symbol zastępczy tekstu podpisu, a następnie wpisz podpis opisujący obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

   Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z motywów, zobacz Stosowanie motywu w celu dodania koloru i stylu do prezentacji.

  • Aby dodać pole tekstowe (w którym są dostępne odstępy między obrazami albumu fotograficznego), w obszarze obrazy w albumiekliknij obraz, do którego chcesz dodać pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast obrazu, na liście obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, a następnie wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kliknij pozycję Button image

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

 1. Kliknij pozycję wstaw> album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze obrazy w albumiezaznacz obraz, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Album fotograficzny PowerPoint to prezentacja, którą można utworzyć w celu wyświetlania zdjęć osobistych lub służbowych. Możesz dodać efekty, które uwzględniają przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy, określone układy i inne. Gdy obrazy znajdują się w albumie, możesz dodać podpisy, dostosować kolejność i układ, dodawać klatki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dodatkowo dostosować wygląd albumu.

Aby udostępnić album fotograficzny innym osobom, możesz wysłać go jako załącznik do wiadomości e-mail, opublikować go w sieci Web lub wydrukować.

Album fotograficzny programu PowerPoint

 1. Slajd tytułowy z motywem

 2. Obraz

 3. Puste pole tekstowe, w którym są wyświetlane odstępy

 4. Kształt ramki

 5. Podpis

Dodawanie obrazu z pliku lub dysku

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym wstawianie nowych obrazów Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 4. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze obrazy w albumiekliknij nazwę pliku obrazu, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie Wyświetl go w oknie podglądu .

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 6. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

  Aby zmienić wygląd obrazów w albumie fotograficznym (w tym określanie układ, Dodawanie ramki do obrazów, Zaznaczanie motyw i wstawianie pole tekstowe ), zobacz Zmienianie wyglądu obrazu.

Więcej rzeczy, które możesz robić za pomocą albumów fotograficznych

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (ilustracje wPowerPoint 2007 ) kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Edytuj album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazuzaznacz pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami .

  Jeśli pole wyboru podpisy pod wszystkimi obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, musisz najpierw określić układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów, w obszarze Układ albumuna liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbolu zastępczego w tekście podpisu.

 5. W widoku normalny kliknij symbol zastępczy tekstu podpisu, a następnie wpisz podpis opisujący obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę pod pozycją album fotograficzny, a następnie kliknij pozycję Edytuj album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby wybrać układ obrazów, w obszarze Układ albumuna liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu, obok pozycji motyw, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu Znajdź motyw, którego chcesz użyć.

  • Aby dodać pole tekstowe (która zawiera odstępy w albumie fotograficznym), w obszarze obrazy w albumiekliknij obraz, który ma być uzupełnieniem pola tekstowego, a następnie kliknij pozycję nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast obrazu, na liście obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, a następnie wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kliknij pozycję Button image

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Button image .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×