Tworzenie i używanie szablonu programu Excel

W celu zaoszczędzenia czasu lub standaryzowania dokumentów można zapisać skoroszyt jako szablon służący do tworzenia innych skoroszytów. W programie Microsoft Office Excel 2007 plik szablonu (xltx) może zawierać dane i formatowanie, a plik szablonu z obsługą makr (xltm) może też zawierać makro.

Nowy skoroszyt można utworzyć, korzystając z jednego z własnych szablonów lub z jednego z wielu wstępnie zdefiniowanych szablonów dostępnych do pobrania w witrynie Microsoft Office Online.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie szablonu

Tworzenie nowego skoroszytu za pomocą szablonu

Tworzenie szablonu

 1. Otwórz skoroszyt, którego chcesz używać jako szablonu.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.

 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel lub pozycję Szablon programu Excel z włączoną obsługą makr, jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon zostanie automatycznie umieszczony w folderze Szablony, aby był dostępny, gdy użytkownik podejmie próbę użycia go do utworzenia nowego skoroszytu.

Porada   Skoroszyt programu Excel można skopiować do folderu Szablony, a następnie używać tego skoroszytu jako szablonu bez zapisywania go w formacie pliku szablonu (xltx lub xltm). W systemie Windows Vista folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony. W systemie Microsoft Windows XP folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony.

Początek strony

Tworzenie nowego skoroszytu za pomocą szablonu

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W obszarze Szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie ostatnio używanego szablonu, kliknij pozycję Puste i niedawno używane, a następnie w obszarze Ostatnio używane szablony kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie zainstalowanego szablonu, kliknij pozycję Zainstalowane szablony, a następnie w obszarze Zainstalowane szablony kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie utworzonego przez siebie szablonu, kliknij pozycję Moje szablony, a następnie na karcie Moje szablony kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie innego skoroszytu, kliknij pozycję Nowy z istniejącego, a następnie kliknij dwukrotnie skoroszyt, którego chcesz użyć.

Porada   Jeśli istnieje połączenie z Internetem, można też uzyskiwać dostęp do szablonów w witrynie Office Online. W tym celu w obszarze Witryna Microsoft Office Online należy kliknąć kategorię szablonów, a następnie w obszarze tej kategorii kliknąć dwukrotnie szablon, który ma zostać pobrany. Jeśli szablon wybrany do pobrania został wysłany przez członka Społeczności witryny Microsoft Office Online, przed pobraniem szablonu jest wymagane kliknięcie pozycji Akceptuję w celu zaakceptowania dokumentu Umowa licencyjna na szablony społeczności — Warunki użytkowania.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język