Tworzenie i używanie szablonu programu Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Excel 2010 dodano nowy interfejs użytkownika Rozpoczynanie korzystania z szablonów jeszcze łatwiejsze.
Wypróbuj pakiet Office 365!

Aby zaoszczędzić czas lub promowania normalizacji, możesz zapisać skoroszytu jako szablon, który służy do tworzenia innych skoroszytów. W Microsoft Office Excel 2007 plik szablonu (xltx) mogą zawierać dane i formatowanie i plik szablonu z włączoną obsługą makr (xltm) może również zawierać makra.

Nowy skoroszyt można utworzyć, korzystając z jednego z własnych szablonów lub z jednego z wielu wstępnie zdefiniowanych szablonów dostępnych do pobrania w witrynie Microsoft Office Online.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie szablonu

Tworzenie nowego skoroszytu za pomocą szablonu

Tworzenie szablonu

 1. Otwórz skoroszyt, którego chcesz używać jako szablonu.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.

 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel lub pozycję Szablon programu Excel z włączoną obsługą makr, jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon zostanie automatycznie umieszczony w folderze Szablony, aby był dostępny, gdy użytkownik podejmie próbę użycia go do utworzenia nowego skoroszytu.

Porada : Wszelkie skoroszytu programu Excel można kopiować do folderu Szablony, a następnie można korzystać ze skoroszytu jako szablonu bez zapisanie go w formacie pliku szablonu (xltx lub xltm). W Windows Vista w folderze Szablony jest zwykle \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ < nazwa >. W systemie Microsoft Windows XP w folderze Szablony zazwyczaj jest C:\Documents and Settings\ < nazwa > \Application Data\Microsoft\Templates.

Początek strony

Tworzenie nowego skoroszytu za pomocą szablonu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowe.

 2. W obszarze Szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie szablonu niedawno używane, kliknij puste i niedawno używane, a następnie w obszarze Ostatnio używane szablony, kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na zainstalowanego szablonu, kliknij Zainstalowane szablony, a następnie w obszarze Zainstalowane szablony, kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na utworzony szablon, kliknij pozycję Moje szablony, a następnie na karcie Moje szablony, kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć skoroszyt na podstawie innego skoroszytu, kliknij pozycję Nowy z istniejącego, a następnie kliknij dwukrotnie skoroszyt, którego chcesz użyć.

Porada : Po nawiązaniu połączenia z Internetem, można również uzyskać dostęp do szablonów dostępnych w witrynie Office Online. W obszarze Microsoft Office Online kliknij kategorię szablonu, a następnie w obszarze tej kategorii, kliknij dwukrotnie szablon, który chcesz pobrać. Jeśli szablon, który chcesz pobrać został dostarczony przez członka społeczności Online firmy Microsoft Office, należy kliknąć akceptuję, aby zaakceptować umowę licencyjną dla społeczności szablony warunki użytkowania przed pobraniem tego szablonu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×