Tworzenie i używanie szablonów niestandardowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Visio jest dostępnych wiele szablonów wbudowanych, można też tworzyć własne szablony jako punkt wyjścia do rysunków.

  1. Kliknij pozycję Plik > Nowy i wybierz szablon wbudowany, który jest podobny do planowanego rysunku.

  2. W oknie Kształty usuń niepotrzebne wzorniki, klikając prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie klikając przycisk Zamknij.

  3. Dodaj wzorniki, klikając pozycję Więcej kształtów i przeglądając wzorniki wbudowane. Jeśli chcesz dodać wzornik niestandardowy, kliknij pozycję Otwórz wzornik i przejdź do pliku.

  4. Aby zapisać plik jako szablon programu Visio, kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  5. Wybierz lokalizację i na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon programu Visio (lub Szablon programu Visio z obsługą makr, jeśli do szablonu dodano makra).

Można również utworzyć dostosowane wzorniki przeznaczone dla szablonów. Dzięki funkcji wzorników niestandardowych możesz umieścić wszystkie regularnie używane kształty w jednym wzorniku lub utworzyć kilka wzorników pogrupowanych optymalnie dla danego diagramu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych.

Rozpoczynanie rysunku od szablonu niestandardowego

  1. Kliknij pozycję Plik > Nowy.

  2. Na liście Kategorie kliknij pozycję Nowy z istniejącego.

  3. W oknie dialogowym Nowy z istniejącego rysunku przejdź do odpowiedniego szablonu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×