Tworzenie i stosowanie szablonu wykresu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Program Word

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Uwaga : Aby móc zapisać szablon wykresu, musisz mieć zainstalowany program Excel. Możesz zamówić kopię programu Excel w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. W systemie Mac OS X 7 (Lion) folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 2. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych.

 3. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

  Zamknięcie dokumentu programu Word zawierającego wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Modyfikowanie wykresu

Edytowanie danych na wykresie

Program PowerPoint

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Uwaga : Aby móc zapisać szablon wykresu, musisz mieć zainstalowany program Excel. Możesz zamówić kopię programu Excel w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Uwaga : Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. W systemie Mac OS X 7 (Lion) folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 2. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych.

 3. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

  Zamknięcie prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Modyfikowanie wykresu

Edytowanie danych na wykresie

Program Excel

Aby można było ponownie używać utworzonego wykresu, można go zapisać jako szablon w programie Excel, a następnie zastosować go do nowego wykresu lub istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel. Utworzony szablon wykresu to w praktyce niestandardowy typ wykresu, który można zastosować tak samo jak pozostałe typy wykresów.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie szablonu wykresu w programie Excel

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Zmodyfikuj wykres, korzystając z kart Wykresy, Układ wykresu oraz Formatowanie.

 4. W menu Wykres kliknij pozycję Zapisz jako szablon, a następnie wpisz nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Domyślnie szablon wykresu jest zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. W systemie Mac OS X 7 (Lion) folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Stosowanie szablonu wykresu do nowego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu możesz zastosować niestandardowy typ wykresu do nowego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 2. Zaznacz wiersze i kolumny, które mają zostać przedstawione na wykresie.

 3. Na karcie Wykresy w grupie Wstaw wykres kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 4. Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie.

Stosowanie szablonu wykresu do istniejącego wykresu

Po utworzeniu szablonu wykresu nowy niestandardowy typ wykresu możesz zastosować do istniejącego wykresu w programie Word, PowerPoint lub Excel.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w grupie Zmienianie typu wykresu kliknij pozycję Inny, a następnie w obszarze Szablony kliknij utworzony szablon wykresu.

  Karta Wykresy, grupa Zmienianie typu wykresu

  Nie widzę mojego szablonu wykresu na liście

  Domyślnie szablon wykresu jest automatycznie zapisywany w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów, dzięki czemu niestandardowy typ wykresu jest dostępny w obszarze Szablony na karcie Wykresy. Jeśli nie widzisz swojego szablonu wykresu w obszarze Szablony, w programie Finder wyszukaj odpowiedni plik crtx, a następnie przenieś go do folderu Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony wykresów. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Modyfikowanie wykresu

Edytowanie danych na wykresie

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×