Tworzenie i przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem

Tworzenie i przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają łatwe identyfikowanie i grupowanie skojarzonych elementów w Microsoft Outlook. Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do grupy powiązanych elementów, takich jak notatki, kontakty, terminy i wiadomości e-mail — dzięki czemu można szybko śledzenie i organizowanie zadań. Można także przypisać więcej niż jedną kategorię oznaczoną kolorem do elementów.

Wyświetlanie kategorii oznaczonych kolorem w Skrzynce odbiorczej
Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i odnajdywanie elementów pokrewnych.

Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i odnajdywanie elementów pokrewnych.

Można wybrać z zestawu domyślnych kategorii lub utworzyć własny, a następnie przypisać kategorie do elementów Outlook. Kolory kategorii są wyświetlane w widokach tabela, takich jak Skrzynka odbiorcza, a także w otwieranych elementach. Można zmienić nazwy kategorii, aby nieco bardziej opisową lub wybierać różne kolory dla kategorii. Ta elastyczność umożliwia projektowanie systemu kategorię kolorów pasującą osobistego stylu pracy.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości e-mail

Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem do wiadomości z listy wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość. Wybierz pozycję Kategoryzuj, a następnie wybierz z listy kategorii.

Porada: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość i wyświetlić tylko opcje, aby przypisać wiadomości flagę, spróbuj, klikając prawym przyciskiem myszy puste miejsce na prawo od nazwy nadawcy.

Uwagi : 

 • Jeśli chcesz przypisać kategorię oznaczoną kolorem druga lub trzecia, możesz wykonać tego działania wiele razy.

 • Nie możesz przypisywać kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości w okienku odczytu lub na liście wiadomości Jeśli korzystasz z widoku konwersacji w Outlook 2016. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dowiedz się więcej o widoku konwersacji.

Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem z otwartej wiadomości lub okienka odczytu, z Grupa znaczniki na Wstążce wybierz pozycję Kategoryzuj, a następnie wybierz kategorię z listy.

Jeśli nie widzisz Kategoryzuj na Wstążce, wybierz listę rozwijaną w obszarze znaczniki.

Wybierz listę rozwijaną znaczniki, a następnie wybierz pozycję Kategoryzuj.

Uwaga : Listy rozwijanej Kategoryzuj Wyświetla dziesięć ostatnio używanych kategorii. Jeśli masz dodatkowe kategorie, należy zaznaczyć Wszystkie kategorie, aby wyświetlić pozostałych elementów listy.

 1. W każdym folderze wiadomość w grupie znaczniki na Wstążce wybierz pozycję Kategoryzuj >  Wszystkie kategorie.

  Polecenie Wszystkie kategorie w grupie Znaczniki

  Uwaga : Dla elementów kalendarza grupa znaczniki pojawi się na karcie termin lub spotkanie . Otwórz kontakt lub zadanie grupa znaczniki pojawi się na karcie kontakt lub zadanie .

 2. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem wybierz pozycję Nowy.

 3. Wpisz nazwę kategorii, a następnie wybierz kolor i opcjonalnie skrót klawiaturowy. Następnie wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

Kategorii szybkiego kliknięcia jest domyślna kategoria ustawiany w niektórych widokach tabeli. Na przykład czy wyłączyć okienko odczytu okienko odczytu w obszarze listy wiadomości, pojawi się dodatkowych kolumn w skrzynce odbiorczej, w tym odebrane, kategorii i wzmianki. Aby przypisać kategorię szybkiego kliknięcia w jednym z następujących widoków, można kliknąć w kolumnie Kategoria, aby ustawić kategorię.

 1. Na Wstążce w grupie znaczniki wybierz Kategoryzuj > Ustaw szybkie kliknięcie.

 2. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać kategorię oznaczoną kolorem, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga : Z poziomu otwartej wiadomości można kliknąć polecenie Ustaw szybkie kliknięcie w menu Kategoryzuj w celu ustawienia domyślnej kategorii oznaczonej kolorem dla przyszłych wiadomości, nie tylko dla wiadomości aktualnie zaznaczonych.

Co chcesz zrobić?

Kolor zapewnia widoczność elementów programu Outlook. Jeśli tworzysz kategoria o nazwie Morris projektu, na przykład i przypisywanie do niego elementów, możesz można przechowywać informacje o wszystkich spotkań, kontakty i wiadomości związane z projektem.

Kategorie oznaczone kolorem w kalendarzu
Kategorie oznaczone kolorem łączenie powiązanych elementów programu Outlook dla łatwej identyfikacji. Tutaj z kategorii oznaczonej kolorem, wyświetlane w nagłówku otwartego elementu, a w kalendarzu, możesz zobaczyć, że oba elementy odnoszą się do programu Morris Project.

Kategorie oznaczone kolorem łączenie powiązanych elementów programu Outlook dla łatwej identyfikacji. Tutaj z kategorii oznaczonej kolorem, wyświetlane w nagłówku otwartego elementu, a w kalendarzu, możesz zobaczyć, że oba elementy odnoszą się do programu Morris Project.

Kategorie oznaczone kolorem są wyświetlane w widokach tabela, takich jak Skrzynka odbiorcza, a także w otwieranych elementach. Domyślny zestaw sześć kategorii oznaczonych kolorem jest przeznaczony do można dostosować. Można zmienić nazwy kategorii, aby nieco bardziej opisową lub wybierać różne kolory dla kategorii. Poza te sześć możesz utworzyć tyle więcej kategorii oznaczonych kolorem, i wielu kategorie oznaczone kolorem można przypisać także elementów. Ta elastyczność umożliwia projektowanie systemu kategorię kolorów pasującą osobistego stylu pracy.

Wyświetlanie kategorii oznaczonych kolorem w Skrzynce odbiorczej
Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i odnajdywanie elementów pokrewnych.

Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i odnajdywanie elementów pokrewnych.

Możesz również wybrać kategoria Szybkie kliknięcie, która umożliwia jednym kliknięciem w skrzynce odbiorczej lub innym widoku tabeli, aby przypisać domyślną kategorię oznaczoną kolorem do elementu Microsoft Outlook. Dowiedz się więcej na Przypisywanie kategorii szybkiego kliknięcia.

Aby ułatwić odnajdowanie usługi skategoryzowane elementy poczty łatwiejsze, Mający Poczta Folder wyszukiwania został dodany do Folderów wyszukiwania w okienko nawigacji i wyświetla wszystkie elementy poczty podzielonych na kategorie. W tym folderze można sortować i grupowanie elementów podzielonych na kategorie. Można także tworzyć dodatkowe foldery wyszukiwania kategorii dla określonych kategorii.

Mimo że można użyć, a następnie Dostosuj sześć domyślnych kategorii oznaczonych kolorem, może być konieczne tworzyć nowych plików, gdy nadal organizowanie elementów. Właściwości, które można stosować do dowolnej kategorii są koloru, nazwa i klawisz skrótu.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Menu kategorii oznaczonych kolorem

 3. Kliknij pozycję Nowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej kategorii oznaczonej kolorem.

 5. Na liście Kolor wybierz kolor, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Wybór skrótu klawiaturowego jest opcjonalna.

  • Jeśli chcesz utworzyć bez koloru do niego przypisana kategorię oznaczoną kolorem, kliknij pozycję Brak w palecie kolorów. Kategoria będzie dotyczyć nazwę (i klawisz skrótu, jeśli wybierzesz) elementów, a można sortować i grupowanie elementów według kategorii. Elementy również będą dostępne w odpowiednim folderze wyszukiwania kategorii.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do elementu Outlook

Kategorii oznaczonej kolorem musi być wymieniona na liście Kategoria kolorów, aby można było przypisać go. Jeśli kategorii oznaczonej kolorem nie ma na liście, można jednocześnie utworzyć nową kategorię oznaczoną kolorem i przypisać ją do elementu.

Uwaga : Przypisywanie domyślnej kategorii oznaczonej kolorem do elementu po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o zmieniać nazwy kategorii. W tym czasie można również zmienić kolor kategorii, zmień jej nazwę i wybierz skrót klawiaturowy.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do elementu w widoku tabeli

Przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem do elementów w skrzynce odbiorczej lub innych widoków tabela jest podobna do wszystkich typów elementów programu Outlook.

Uwaga : Przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem w widoku karty kontaktów (na przykład widok wizytówek) lub ikony w widoku notatek jest taka sama, jak przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem w widoku tabeli.

 • Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz element, kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku na pasku narzędzi, a następnie kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element, wskaż polecenie Kategoryzuj Obraz przycisku w menu skrótów, a następnie kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

   Tylko 15 ostatnio używany kolor kategorie są wyświetlane w menu Kategoryzuj. Aby wyświetlić więcej kategorii lub utworzyć nową kategorię, kliknij polecenie Wszystkie kategorie. Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem, należy zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem.

   Okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem jest również szybko przypisać wiele kategorii do elementu.

   Uwagi : 

   • W widokach osi czasu, takich jak oferowane w zadania i arkusza jedynym sposobem Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do elementu jest za pomocą powyższej metody menu skrótów.

   • W widoku arkusza przycisk Kategoryzuj nie domyślnie jest wyświetlana na pasku narzędzi. Aby dodać ten przycisk, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Dostosuj. Na karcie polecenia na liście Kategorie kliknij pozycję Akcje. Na liście polecenia kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie przeciągnij go do paska narzędzi miejsce, w którym ma się pojawić.

Domyślnych kategorii oznaczonych kolorem mają nazwy ogólne, takie jak Kategoria czerwona i Kategoria niebieska. Aby ułatwić rozpoznawanie i organizowanie elementów podzielonych na kategorie, można zmienić nazwę kategorii oznaczonych kolorem przy użyciu nazw, które są dla Ciebie znaczenie.

Uwaga : Jeśli zmienisz kategorię oznaczoną kolorem, który jest już przypisany do elementów, wszystkie elementy, które zostały przypisane do tej kategorii zostaną zaktualizowane zgodnie z nową nazwą.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Menu kategorii oznaczonych kolorem

 3. Na liście Nazwa kliknij nazwę kategorii oznaczonej kolorem, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 4. Na liście Nazwa wpisz nazwę nowej kategorii oznaczonej kolorem.

  • Aby automatycznie przypisać kategorię oznaczoną kolorem, który jest zmieniana, do elementów, które są zaznaczone w oknie głównym Microsoft Outlook, zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem z listy Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Przypisywanie istniejącej kategorii oznaczonej kolorem do elementu po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o Zmienianie nazwy kategorii oznaczonej kolorem.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Ustaw szybkie kliknięcie.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie szybkiego kliknięcia z listy wybierz kategorię oznaczoną kolorem.

Zmiana na inną kategorię szybkiego kliknięcia nie zmienia się już przypisany do dowolnego elementu kategorię oznaczoną kolorem. Jednak jeśli zmienisz nazwę lub kolor dowolnej kategorii, wszystkie elementy, które mają tę kategorię zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlała nową nazwę lub kolor.

Można także ustawić bieżącą kategorię szybkiego kliknięcia z menu Kategoryzuj w dowolnym otwartym elemencie.

Podczas wyświetlania ich w widoku tabeli, takich jak Skrzynka odbiorcza lub na pasku zadań do wykonania, można przypisać kategorię szybkiego kliknięcia do większości elementów programu Outlook.

 • W skrzynce odbiorczej lub w innym widoku tabeli kliknij kolumnę Kategorie obok wiadomości. Spowoduje to dodanie kolor skojarzony z kategorią szybkiego kliknięcia do kolumny. Po otwarciu elementu kolor i nazwa kategorii oznaczonej kolorem są wyświetlane w górnej części elementu.

  Uwagi : 

  • Można usunąć kategorii szybkiego kliknięcia, wystarczy ponownie kliknąć kolumnę Kategorie.

  • W tym samym czasie można przypisać kategorię szybkiego kliknięcia do wielu elementów. Po prostu wybierz opcję wszystkie elementy, a następnie kliknij kolumnę Kategorie obok jednego z elementów.

Kojarząc klawisz skrótu z kategoria oznaczona kolorem, można szybko przypisać kategorię oznaczoną kolorem do elementu, takiego jak wiadomości e-mail, zaznaczając je w skrzynce odbiorczej lub innego widoku tabela i naciskając klawisz skrótu. Za pomocą klawisza skrótu możesz też przypisać kategorię oznaczoną kolorem do wielu elementów w tym samym czasie.

 1. Na pasku narzędzi okna głównego Microsoft Office Outlook 2007 kliknij przycisk Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. W dolnej części menu kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 3. Na liście Nazwa zaznacz pole wyboru dla kategorii oznaczonej kolorem.

 4. Na liście Klawisz skrótu wybierz skrót klawiaturowy.

Nie można przywrócić listę kategorii sześć domyślnych z poziomu Office Outlook 2007. Te domyślne kategorie są dostępne jako symbole zastępcze, którą można dostosowywać, stosownie do potrzeb.

Mimo że nie można przywrócić domyślne sześć kategorie z programu Outlook, można ponownie utworzyć listę. Lub za pomocą przełącznika wiersza polecenia w oknie dialogowym Uruchamianie systemu Windows automatycznie przywrócić domyślną listę sześć kategorii można uruchomić polecenia.

Ponownie utworzyć listę w programie Outlook

Ten zestaw podstawowe kategorie oznaczone kolorem jest przeznaczony do można dostosować. Można zmienić nazwy kategorii i kojarzenie ich z różnymi kolorami. Oprócz tych kategorii oznaczonych kolorem sześć jest prosty do tworzenia nowych kategorii oznaczonych kolorem. Oto sześć domyślnych kategorii oznaczonych kolorem w programie Outlook 2007.

Kategoria czerwony

Kategoria żółty

Kategoria niebieska

Kategoria Pomarańczowy

Kategoria zielony

Kategoria Purpurowy

Właściwości, które można stosować do dowolnej kategorii są koloru, nazwa i klawisz skrótu. Jeśli zmienisz kategorię oznaczoną kolorem, który jest już przypisany do elementów kategorii oznaczonej kolorem jest aktualizowana w tych elementów.

Uwaga : W przypadku uaktualnienia z innej wersji programu Outlook po zainstalowaniu Office Outlook 2007 przy pierwszym otwarciu na liście kategorii oznaczonych kolorem, 6, domyślnych kategorii oznaczonych kolorem są wyświetlane razem wszystkie kategorie, które były stosowane do elementów w starszej wersji programu W programie Outlook.

Przywracanie listy za pomocą przełącznika wiersza polecenia

Istnieje przełącznik wiersza polecenia, który będzie przywrócony nazwy na liście Kategoria, domyślnych kategorii kolorów i sześciu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przełączniki wiersza polecenia.

Uwaga : Uruchomienie ten przełącznik wiersza polecenia będzie usunięcie niestandardowe kategorie, utworzone przez użytkownika. Po uaktualnieniu do Office Outlook 2007 z innej wersji programu Outlook zostaną usunięte wszelkie niestandardowych kategorii lub kategorii z głównej listy kategorii. Elementy nadal zachowuje nazwy kategorii, ale nie kolor.

Najpierw sprawdź lokalizację outlook.exe na Twoim komputerze. Jeśli podczas instalowania Office Outlook 2007 zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, outlook.exe znajduje się w c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Jeśli nie możesz znaleźć outlook.exe w tej lokalizacji, wyszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • System Windows Vista   

   • Kliknij Rozpoczynanie Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie w polu tekstowym wpisz cudzysłów, wprowadź pełną ścieżkę pliku outlook.exe, a następnie wpisz kolejny cudzysłów. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną wprowadzone automatycznie.

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik /cleancategories. Na przykład jeśli korzystasz z domyślnej lokalizacji instalacji, tekst, który należy wpisać wyglądałby następująco:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga : 

  • Przełączniki nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /CLEANCATEGORIES działa tak samo, jak /cleancategories.

  • Pamiętaj, aby uwzględnić jedną spację przełącznika.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×