Tworzenie i przesyłanie grafiku w imieniu innej osoby

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

grafik można utworzyć i przesłać w imieniu innej osoby, która pracuje dla danego użytkownika lub z danym użytkownikiem. Funkcja ta nosi nazwę grafiku zastępcy i może być pomocna, gdy w terminie określonym w grafiku członek zespołu znajduje się poza biurem.

Uwaga: Musi mieć uprawnienie do tworzenia i przesyłania grafików zastępczych. Ponadto można tworzyć grafików tylko w przypadku zasoby, którego można zarządzać, określonych w górę w Twojej organizacji struktury podziału zasobów (SPZ).

Tworzenie grafiku zastępcy

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. Kliknij przycisk Grafik zastępcy.

 3. Na stronie Grafik zastępcy, w polu Nazwa zasobu wpisz nazwisko właściciela grafiku. Jest to nazwisko osoby, której grafik tworzysz i przesyłasz.

  Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wyszukać na liście programu Microsoft Office Project użytkowników, w przypadku których masz uprawnienia do tworzenia grafiku zastępcy.

 4. W sekcji Typ grafiku określ typ grafiku, który chcesz utworzyć:

  • Utwórz z ustawieniem domyślnym      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik z ustawieniami domyślnymi określonymi przez administratora serwera. Mogą one obejmować zadania, projekty i zadania niezwiązane z projektami.

  • Utwórz z zadaniami      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu w wybranym okresie raportowania.

  • Utwórz z projektami      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi projektami przydzielonymi do zasobu w wybranym okresie raportowania.

  • Bez automatycznego wypełniania      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik bez żadnych wierszy. Aby uwzględnić w raporcie czas zasobu, musisz ręcznie dodać wiersze do grafiku.

 5. W sekcji Okres grafiku wybierz odpowiedni okres grafiku z listy Wybierz okres.

 6. Kliknij przycisk Utwórz grafik.

  Grafik zostanie dodany do strony Centrum grafików i będzie tam wyświetlany do czasu przesłania.

Początek strony

Przesyłanie już utworzonego grafiku zastępcy

Grafiki zastępcy można edytować i zapisywać, a następnie aktualizować je w okresie raportowania, podobnie jak wszystkie inne grafiki. Podczas edytowania grafiku kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać utworzony grafik bez jego przesyłania. Kliknij przycisk Zapisz i prześlij, aby zapisać grafik i przesłać go do menedżera w celu zatwierdzenia.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. Z listy widoków z prawej strony paska narzędzi wybierz opcję Utworzone i w trakcie wykonywania.

 3. Kliknij nazwę grafiku zastępcy w kolumnie Nazwa grafiku. Wyświetlane są wszystkie utworzone i zapisane grafiki.

 4. Na stronie Mój grafik wprowadź dodatkowy czas dla zasobu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i prześlij, aby zapisać grafik i przesłać go do menedżera w celu zatwierdzenia.

Po przesłaniu grafiku zastępcy do menedżera zasobu nie możesz dalej modyfikować grafiku, a prawa własności są przekazywane do zasobu.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×