Tworzenie i przedstawianie pokazu niestandardowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć wiele prezentacji, które są dostosowane do różnych odbiorców, tworząc pokaz niestandardowy z jednej prezentacji. Zapisuje nakładu zduplikować prezentacji, zapisując go jako nowy plik i modyfikowanie dla różnych odbiorców. Za pomocą pokazu niestandardowego do prezentowania osobnej grupie slajdów w prezentacji, lub aby utworzyć hiperłącze do grupy slajdów w prezentacji.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, do której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów kliknij polecenie Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów.

  Kliknij pozycję pokaz niestandardowy

 3. Kliknij przycisk +.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz umieścić w prezentacji niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND kliknij slajdy.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę  lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół listy.

 6. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

  Porada : Aby zobaczyć, jak będą wyglądać pokazu niestandardowego w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę programu, a następnie kliknij Rozpocznij Pokaż.

Łącze wobec innych pokazuje

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga : Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperłącze. Można także tworzyć spis treści i hiperłącze z każdego wpisu tekstowego jako umożliwia przechodzenie między pokazu niestandardowego. W tym celu należy wstawić nowy slajd do prezentacji, wpisz spisu treści, a następnie połącz z każdego wpisu.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Akcja.

  Kliknij przycisk Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Kliknij

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz te kroki.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga : Jeśli nie utworzono pokazu niestandardowego jeszcze, kliknij polecenie Pokaz niestandardowy, kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij +.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, do której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

 3. Kliknij pozycję Nowe.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz umieścić w prezentacji niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND kliknij slajdy.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę  lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół listy.

 6. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

  Porada : Aby zobaczyć, jak będą wyglądać pokazu niestandardowego w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę programu, a następnie kliknij Pokaż.

Łącze wobec innych pokazuje

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga : Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Aby utworzyć hiperlink z prezentacji podstawowej do pomocniczego pokazu niestandardowego, zaznacz w prezentacji tekst lub obiekt, który ma pełnić funkcję hiperlinku. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie kliknij pozycję Ustawienia akcji.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

Czynność inicjująca akcję

Kliknij

Kliknięcie przycisku akcji

Karta Kliknięcie myszą

Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

Karta Wskazanie myszą

 1. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 2. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz kroki od 7 do 12.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów w obszarze odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga : Jeśli nie utworzono niestandardowy Pokaż jeszcze, kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe, a następnie kliknij Nowy.

Zobacz też

Przedstawianie prezentacji

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×