Tworzenie i organizowanie notesów, sekcji i stron

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft OneNote 2010 jest podobne do sporządzać notatki w papierowym notesie, ale zapewnia on wiele funkcji, które są dostępne tylko w notesie elektronicznym. Przykład papierowy notes Notesy programu OneNote mogą być zorganizowane według sekcje, które umożliwiają kategoryzowanie informacji przez projektu, temat, lokalizację i podobne kryteria. Każda sekcja zawiera jedną lub więcej stron, które zawierają dane określone w tej sekcji notesu.

W odróżnieniu od papierze, które mają ograniczoną ilość sekcje i strony, elektronicznej notesów w programie OneNote będą nigdy nie działa brakować miejsca, ponieważ oni mogą być przechowywane jako liczbę sekcji i stron niezbędnej.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego notesu

Tworzenie nowej sekcji

Tworzenie nowej strony

Tworzenie nowej podstrony

Tworzenie nowego notesu

Po zainstalowaniu i uruchomić program OneNote 2010, Notes Przewodnik po on utworzony, który można znaleźć za pośrednictwem Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z programu OneNote. Gdy na pewno można dodać ten notes z własnych notatek, można wybrać zamiast tego utworzyć nowy notes. W programie OneNote możesz mieć tyle notesów zgodnie z oczekiwaniami.

Aby utworzyć nowy notes, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Nowy notes, kliknij miejsce, w którym powinny być przechowywane (na przykład na komputerze) nowego notesu, a następnie wpisz opis dla notesu, w polu Nazwa.

 3. W razie potrzeby określ lokalizację lub zaakceptuj folder sugerowane miejsce, w którym można utworzyć nowy notes.

 4. Kliknij pozycję Utwórz notes.

Domyślnie nowy notes zawiera jednej sekcji notesu, który zawiera pustą stronę. Można zmienić pierwsza sekcja, aby nadać mu zrozumiały opis. Możesz utworzyć kolejne sekcje i strony w notesie, w dowolnym momencie.

Notesy obecnie otwartego są wyświetlane na pasku nawigacyjnym pionowa obszar u po lewej stronie okna programu OneNote. Kliknięcie ikony notesu na pasku nawigacyjnym, aby przełączać się między wieloma notesami, że mogą być otwarte i kliknięciu prawym przyciskiem myszy notesów na pasku nawigacyjnym, aby dodatkowo interakcyjnie z nimi pracować. Po zamknięciu notesu, klikając inny otworzyć zamknięty Notes nie zostanie usunięty; tylko znika z widoku do momentu ponownego otwarcia.

Notesy można uporządkować, przeciągając ich ikony w górę lub w dół na pasku nawigacyjnym, dopóki nie są one wyświetlane w kolejności, w której ma się pojawić.

Początek strony

Tworzenie nowej sekcji

Gdy utworzysz nowy notes automatycznie tworzy jedną nową sekcję dla Ciebie. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy jej kartę i kliknij polecenie Zmień nazwę, aby nadać pierwsza sekcja zrozumiały opis. Możesz utworzyć kolejne sekcje w dowolnym momencie.

Aby utworzyć nową sekcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą kartę sekcji w notesie, a następnie kliknij pozycję Nowa sekcja

 2. Wpisz użyteczny opis nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Sekcje można uporządkować, przeciągając ich karty w lewo lub prawo do momentu ustalenia kolejności, w której mają być wyświetlane. 

Początek strony

Tworzenie nowej strony

Po utworzeniu nowej sekcji w notesie automatycznie zawiera jedną pustą stroną. Możesz wpisz tytuł dla tej strony i zacząć sporządzać notatki nad nim. Możesz zachować pisania na stronie jak długo należy (w przeciwieństwie do na papierze, możesz nie brakować miejsca), możesz utworzyć dodatkowe strony w dowolnym momencie.

Aby utworzyć nową stronę, wykonaj następujące czynności:

 1. Po prawej stronie okna programu OneNote, nad kolumną kart stron kliknij przycisk Nowa strona.

 2. Wpisz tytuł strony w obszarze nagłówka kropkami u góry strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Strony można uporządkować, przeciągając ich karty w górę lub dół kolumny do momentu ustalenia kolejności, w której mają być wyświetlane. 

Początek strony

Tworzenie nowej podstrony

Podstrony są opcjonalne strony nazw, które są wyświetlane jako kart stron z wcięciami. Podczas działają tak jak zwykłych stron wizualne wcięcie ich karty strony można ułatwić informacje przechowywane oddzielnych po organizowanie informacji w formacie nadrzędny podrzędny. Na przykład możesz mieć strony głównej w notesie o nazwie "Konta E-mail" i wybrać 5 i 6-podstrony, z których każdy zawiera nazwę użytkownika i hasło dla różnych kont e-mail, że masz (jedno konto na podstrony). Dzięki temu skanowania i wyszukiwanie informacji później, gdy próbujesz znaleźć określone informacje ponownie.

Istnieje bez konieczności tworzenie i używanie podstron. Jeśli jednak okazać się przydatne, można jednak utworzyć podstrony w dowolnym momencie.

Aby utworzyć nową podstronę, wykonaj następujące czynności:

 1. Po prawej stronie okna programu OneNote kliknij kartę strony, w którym chcesz utworzyć nowej podstrony.

 2. Nad kolumną kart stron kliknij małą strzałkę obok przycisku Nowa strona.

 3. W wyświetlonym menu skrótów kliknij polecenie Nowej podstrony.

 4. Wpisz tytuł strony w obszarze nagłówka kropkami u góry nowej podstrony, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Można awansować podstrony do normalnego stron, klikając jej kartę strony, a następnie przeciągając wskaźnik myszy do lewej, aż zostanie wyświetlona karta podstrony Wierszowa się ze stronami sieci normalny. Analogicznie klikając jej kartę strony, a następnie przeciągając wskaźnik myszy do lewej według jednej lub dwóch pozycje wcięcia można obniżenie wszelkie istniejące strony (lub podstrony).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×