Tworzenie i modyfikowanie spisu ilustracji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można utworzyć spis ilustracji, na przykład spis ilustracji, które znajdują się w dokumencie, stosując styl do podpisów ilustracji, a następnie użyć tych podpisów do tworzenia spisu ilustracji. Aby dowiedzieć się, jak wstawiać podpisów ilustracji i stosowanie stylów, zobacz Używanie podpisów i stylów Dostosuj w programie Word dla komputerów Mac.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Tworzenie spisu ilustracji przy użyciu wbudowanych stylów

 1. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić spis ilustracji.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy, a następnie kliknij kartę Spis ilustracji.

 3. Kliknij pozycję Opcje, a następnie zaznacz pole wyboru Styl.

 4. W menu podręcznym Styl kliknij nazwę stylu zastosowanego do podpisów ilustracji, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W polu Formaty wybierz jeden z projektów.

 6. Wybierz dowolne inne opcje.

Aktualizowanie spisu ilustracji

W przypadku dodania kolejnych ilustracji do dokumentu zawierającego już spis ilustracji można zaktualizować ten spis, tak aby uwzględniał nowe wpisy. Program Word ponownie utworzy istniejący spis z uwzględnieniem zmian. Można zaktualizować cały spis lub tylko numery stron.

 1. Naciśnij klawisz CONTROL, kliknij spis ilustracji, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj pole.

 2. Kliknij odpowiednią opcję.

Zmienianie stylu spisu ilustracji

W przypadku zmiany stylów spisu ilustracji program Word ponownie tworzy spis z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 1. Kliknij spis ilustracji.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy, a następnie kliknij kartę Spis ilustracji.

 3. Kliknij pozycję Opcje, a następnie zaznacz pole wyboru Styl.

 4. W menu podręcznym Styl kliknij nazwę stylu zastosowanego do podpisów ilustracji, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W polu Formaty kliknij pozycję Z szablonu, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 6. W oknie dialogowym Styl kliknij przycisk Modyfikuj.

 7. Wybierz odpowiednie opcje.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×