Tworzenie i edytowanie kontaktów croup lub listę dystrybucyjną

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Grupa adresów e-mail zbierane w obszarze nazw nosi nazwę grupy kontaktów w programie Outlook 2010 i listy dystrybucyjnej w programie Outlook 2007. Wiadomości wysyłane do kontaktów grupę lub listę dystrybucyjną wysyłana do wszystkich adresatów, które znajdują się w grupie. Możesz umieścić listy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów, wiadomości, zlecenia zadań i wezwań na spotkania i w innych grup kontaktów lub listami dystrybucyjnymi.

Okno dialogowe Grupa kontaktów

Aby uzyskać informacji na temat grupy kontaktów w programie Outlook 2016 i Outlook 2013 zobacz Tworzenie grupy kontaktów.

Aby uzyskać informacji na temat grup kontaktów w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac zobacz Tworzenie grupy kontaktów w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

W programie Outlook 2010 jest nie maksymalna liczba nazwy zawierające w grupie kontaktów.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie grupy kontaktów

Dodawanie grupy kontaktów otrzymany od kogoś

Dodawanie lub usuwanie nazwy grupy kontaktów

Tworzenie grupy kontaktów

 • Tworzenie grupy kontaktów z nowych nazw i nazw w książce adresowej   

  1. W widoku kontakty na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowa grupa kontaktów.

   Polecenie Nowa grupa kontaktów na wstążce

  2. W polu Nazwa wpisz nazwę grupy kontaktów.

  3. Na karcie Grupy kontaktów z grupy Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij Z kontaktów programu Outlook, Z książki adresowej lub Nowy kontakt poczty E-mail.

  4. Jeśli Dodawanie nowego kontaktu poczty e-mail, wprowadź informacje o osobie, w oknie dialogowym Dodawanie nowego członka.

   Jeśli dodajesz członka z kontaktów programu Outlook lub książki adresowej, wykonaj następujące czynności:

   1. Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, zawierającą adresy e-mail, które chcesz dołączyć do grupy kontaktów.

   2. Na liście nazw kliknij wybrane nazwy, a następnie kliknij członków. Możesz dodać nazwy z książki adresowe do tej samej grupy kontaktów.

  5. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, do której chcesz dodać do grupy kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

   Grupy kontaktów zostanie zapisany w folderze Kontakty w obszarze nadaj mu nazwę.

 • Tworzenie grupy kontaktów przez kopiowanie nazw z wiadomości e-mail   

  1. W wiadomości, którą chcesz skopiować kliknij nazwę w polu do lub DW.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  3. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Więcej elementów, a następnie kliknij Grupę kontaktów.

  4. W polu Nazwa wpisz nazwę grupy kontaktów.

  5. Na karcie Grupy kontaktów z grupy Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij pozycję Z kontaktów programu Outlook lub Z książki adresowej.

  6. W dolnej części okna dialogowego Wybieranie elementów członkowskich w polu Członkowie, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Wklej.

Uwaga : Członek nie ma w książce adresowej, który można dodać do grupy kontaktów. Nazwa użytkownika i adres e-mail są uwzględniane podczas kopiowania i wklejania w oryginalnej wiadomości e-mail.

Początek strony

Dodawanie grupy kontaktów otrzymany od kogoś

Po otrzymaniu wiadomości, która zawiera grupę kontaktów, który ma być używany, można go zapisać do listy kontaktów.

 1. Otwórz wiadomość, która zawiera grupy kontaktów.

 2. W polu do lub DW kliknij prawym przyciskiem myszy grupę kontaktów, a następnie kliknij przycisk Dodaj do kontaktów programu Outlook.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie nazwy grupy kontaktów

Wyświetlanie nazw w grupie kontaktów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie nazw w książce adresowej

  1. W oknie nowej wiadomości kliknij, Aby.

  2. Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, która zawiera grupy kontaktów, które chcesz uzyskać informacje.

   Porada : Nie widzą grupy kontaktów bezpośrednio? Może być konieczne najpierw dodać książkę adresową .

  3. Odszukaj nazwę grupy kontaktów, lub wpisz je w polu wyszukiwania.

  4. Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy grupę kontaktów, który ma, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 • Wyświetlanie nazw w nagłówku wiadomości lub wezwanie na spotkanie

  1. W polu kliknij znak plus (+) obok nazwy grupy kontaktów.

   Uwaga : Po rozwinięciu listy nie można zwinąć listę ponownie w tej wiadomości.

 1. Kontakty Otwórz grupy kontaktów.

  Uwaga : W widokach listy grup kontaktów są oznaczone ikoną Obraz przycisku grupy kontaktów.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Dodaj adres z książki adresowej lub folderu kontaktów   

   1. Na karcie Grupy kontaktów z grupy Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij przycisk Z kontaktów programu Outlook lub Z książki adresowej.

   2. Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, zawierającą adresy e-mail, które chcesz grupy kontaktów.

   3. Odszukaj nazwę, która ma, lub wpisz je w polu wyszukiwania.

   4. Na liście Nazwa kliknij nazwę, a następnie kliknij pozycję Członkowie. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, do której chcesz dodać do grupy kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Dodawanie adresu, który nie jest w folderze kontaktów lub książki adresowej   

   1. Na karcie Grupy kontaktów z grupy Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij Nowy kontakt poczty E-mail.

   2. Wpisz informacje dotyczące adresu e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Usuwanie nazwy   

   1. Na liście nazw kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie na karcie Grupy kontaktów z grupy Członkowie kliknij Usunąć członka.

Początek strony

Zobacz też

Udostępnianie folderu kontaktów innym osobom

Co chcesz zrobić?

Tworzenie listy dystrybucyjnej

Dodawanie listy dystrybucyjnej otrzymane od innej osoby do listy kontaktów

Dodawanie lub usuwanie nazwy na liście dystrybucyjnej

Tworzenie listy dystrybucyjnej

Listy dystrybucyjne są przechowywane domyślnie w folderze Kontakty. Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange, z globalna lista adresowa może zawierać globalne listy dystrybucyjne, które są dostępne dla wszystkich osób używających tej sieci. Listy dystrybucyjnej, które zostały utworzone w folderze Kontakty są dostępne tylko dla Ciebie, ale możesz udostępnić je, wysyłając je do innych osób.

Ile nazw można umieścić na liście dystrybucyjnej?

Maksymalna liczba nazwy zawierające na liście dystrybucyjnej zależy od rozmiaru plików kontaktu (w przypadku każdego kontaktu) się. Brak reguł słabo i szybko, ale ogólnie listy dystrybucyjnej może zawierać między 50-70 nazwy i adresy e-mail. Maksymalna liczba adresów e-mail, na minimalny kontaktów rozmiar pliku, to około 125 i dotyczy to także inne listy dystrybucyjne.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł z bazy wiedzy na maksymalny rozmiar do dystrybucji listy.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Tworzenie listy dystrybucyjnej przy użyciu nazw w książce adresowej   

  1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Listy dystrybucyjnej.

  2. W polu Nazwa wpisz nazwę listy dystrybucyjnej. (Na przykład "Stanach znajomych.")

  3. Na karcie Lista dystrybucyjna kliknij Wybieranie elementów członkowskich.

  4. Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, zawierającego adresy e-mail, które chcesz uwzględnić na liście dystrybucyjnej.

   Lista książek adresowych

  5. W polu wyszukiwania wpisz nazwę, którą chcesz dołączyć. Gdy nazwę, której szukasz pojawi się na poniższej liście, kliknij ją, a następnie kliknij członków.

  6. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, do której chcesz dodać do listy dystrybucyjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

   Jeśli chcesz dodać dłuższy opis listy dystrybucyjnej, na karcie Listy dystrybucyjnej, kliknij pozycję notatki, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

   Lista dystrybucyjna jest zapisany w folderze Kontakty w obszarze nadaj mu nazwę.

 • Tworzenie listy dystrybucyjnej przez kopiowanie nazw z wiadomości e-mail   

  1. W wiadomości, którą chcesz skopiować zaznacz imiona i nazwiska w polu do lub DW.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Kopiuj.

  3. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a w obszarze Utwórz nowy element programu Outlook, kliknij pozycję listy dystrybucyjnej.

  4. Na karcie Listy dystrybucyjnej z grupy Członkowie kliknij Wybieranie elementów członkowskich.

  5. W dolnej części okna dialogowego Wybieranie elementów członkowskich w polu Członkowie kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wklej.

   Uwaga : Członek nie musi znajdować się w książce adresowej w celu dodania do listy dystrybucyjnej. Nazwa użytkownika i adres e-mail zostaną uwzględnione podczas kopiowania i wklejania z oryginalnej wiadomości e-mail.

  6. Kliknij przycisk OK.

  7. W polu Nazwa wpisz nazwę listy dystrybucyjnej.

  8. Na karcie Listy dystrybucyjnej w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Dodawanie listy dystrybucyjnej otrzymane od innej osoby do listy kontaktów

Listy dystrybucyjne są przechowywane domyślnie w folderze Kontakty. Po wyświetleniu listy dystrybucyjnej z innej osoby, możesz zapisać go do listy kontaktów.

 1. Otwórz wiadomość, która zawiera listy dystrybucyjnej.

 2. W nagłówku wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy listę dystrybucyjną, a następnie kliknij przycisk Dodaj do kontaktów programu Outlook w menu skrótów.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie nazwy na liście dystrybucyjnej

Możesz edytować listy dystrybucyjnej przez dodanie lub usunięcie nazwy.

Pokazywanie nazw na liście dystrybucyjnej

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie nazw w książce adresowej

 • W oknie nowej wiadomości kliknij, Aby.

 • Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, która zawiera listę dystrybucyjną, którą chcesz uzyskać informacje.

 • W polu wyszukiwania wpisz nazwę listy dystrybucyjnej.

 • Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy listę dystrybucyjną, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

  Dlaczego nie widzę na liście nazw w książce adresowej

  Być może użyto opcji wyszukiwania więcej kolumn podczas ostatniego użycia książki adresowej. Aby przywrócić nazwę widoku listy, kliknij tylko nazwę obok wyszukiwania.

 • Wyświetlanie nazw w nagłówku wiadomości lub wezwanie na spotkanie

  • W polu kliknij znak plus (+) obok nazwy listy dystrybucyjnej.

   Uwaga : Po rozwinięciu listy nie można ponownie zwinąć listę. Nie można rozwinąć listy dystrybucyjne w polu Adres E-mail kontaktu

 1. Kontakty Otwórz listę dystrybucyjną.

  Uwaga : W widoku listy w widoku listy dystrybucyjne są oznaczone Obraz przycisku .

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Dodaj adres z książki adresowej lub folderu kontaktów   

   1. Na karcie Lista dystrybucyjna kliknij Wybieranie elementów członkowskich.

   2. Na liście rozwijanej Książki adresowej kliknij książkę adresową, zawierającego adresy e-mail, który ma na liście dystrybucyjnej.

   3. W polu wyszukiwania wpisz nazwę, którą chcesz dołączyć.

   4. Na liście Nazwa kliknij nazwę, a następnie kliknij pozycję Członkowie. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, do której chcesz dodać do listy dystrybucyjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

    Dlaczego nie widzę na liście nazw w książce adresowej

    Być może użyto opcji wyszukiwania więcej kolumn podczas ostatniego użycia książki adresowej. Aby przywrócić nazwę widoku listy, kliknij tylko nazwę obok wyszukiwania.

  • Dodawanie adresu, który nie jest w folderze kontaktów lub książki adresowej   

   1. Na karcie Listy dystrybucyjnej kliknij pozycję Dodaj nowy.

   2. Wpisz informacje dotyczące adresu e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Usuwanie nazwy   

   1. Kliknij nazwę, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×