Tworzenie i edytowanie indeksu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Word zautomatyzowana pracy związanej z Tworzenie indeksu i pozwala łatwo wykonywać aktualizacji lub Zastosuj zmiany formatowania. Aby utworzyć indeks, musisz najpierw Oznacz wpisy, które chcesz dołączyć, a następnie skonstruuj indeks.

Oznaczanie wpisów

 1. Zaznacz tekst, którego chcesz użyć jako wpisu indeksu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Oznacz wpis.

  Przycisk Oznacz wpis wyróżniony na karcie Odwołania

 3. W oknie dialogowym Oznaczanie wpisu indeksu możesz edytować wpis lub dodać drugi poziom w obszarze Wpis podrzędny. Jeśli potrzebny jest trzeci poziom, wstaw dwukropek po wpisie podrzędnym.

  Przedstawione są opcje oznaczania wpisu indeksu

 4. Aby utworzyć odsyłacz do innego wpisu, kliknij opcję Odsyłacz w obszarze Opcje, a następnie w polu wpisz tekst dla tego wpisu.

 5. Aby sformatować numery stron wyświetlane w indeksie, w obszarze Format numeru strony zaznacz pole wyboru Pogrubienie lub Kursywa.

 6. Kliknij przycisk Oznacz, aby oznaczyć wpis indeksu. Aby oznaczyć wszystkie wystąpienia tego tekstu w dokumencie, kliknij przycisk Oznacz wszystko.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. Powtórz kroki od 1 do 7, aby oznaczyć wszystkie wpisy, które mają się znaleźć w indeksie.

Tworzenie indeksu

Po oznaczeniu wpisów można wstawić indeks do dokumentu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać indeks.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw indeks.

  Wyróżniona pozycja Wstaw indeks na karcie Odwołania

 3. W oknie dialogowym Indeks możesz wybrać format wpisów tekstowych, numerów stron, kart i innych znaków.

  Pokazuje opcje, które można ustawić w oknie dialogowym Indeks

  Możesz również zmienić ogólny wygląd wskaźnika, wybierając jedną z opcji w obszarze formaty. Po wybraniu opcji pojawi się Podgląd w polu po prawej stronie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli oznaczysz kolejne wpisy po utworzeniu indeksu, musisz zaktualizować indeks, aby uwzględnić te nowe wpisy. Kliknij pozycję Odwołania > Aktualizuj indeks.

Krok 1: Oznaczanie wpisów

Wpis indeksu można utworzyć dla określonego wyrazu, frazy lub symbolu bądź dla tematu obejmującego zakres stron.

Oznaczanie wpisów indeksu dla wyrazów lub fraz

 1. Zaznacz tekst, którego chcesz użyć jako wpisu indeksu.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy.

 3. Na karcie Indeks kliknij pozycję Oznacz hasło.

  Porada: Aby przejść bezpośrednio do okna dialogowego Oznaczanie wpisu indeksu naciśnij klawisze COMMAND + OPCJA + SHIFT + X.

 4. Wpisz lub zmień tekst w polu Wpis główny.

  Porady: 

  • Aby utworzyć wpis podrzędny, określ główny wpis indeksu, a następnie wpisz tekst wpisu podrzędnego w polu Wpis podrzędny.

  • Aby utworzyć wpis trzeciego poziomu, wpisz tekst wpisu podrzędnego z dwukropkiem na końcu (:), a następnie wpisz tekst wpisu trzeciego poziomu.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby oznaczyć

  Pozycja do kliknięcia

  Wpis indeksu

  Oznacz

  Pierwsze wystąpienie danego tekstu w każdym akapicie dokumentu dokładnie dopasowane pod względem wielkości liter

  Oznacz wszystko

  Porada: Aby oznaczyć wpisy indeksu dla symboli, takich jak symbol @, w polu Wpis główny bezpośrednio za symbolem wpisz znaki ;# (średnik i znak numeru), a następnie kliknij przycisk Oznacz. Podczas tworzenia indeksu program Word umieszcza symbole na początku indeksu.

 6. Aby oznaczyć dodatkowe wpisy indeksu, zaznacz tekst lub kliknij bezpośrednio za nim, kliknij okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu, a następnie powtórz kroki od 4 do 5.

  Uwaga: Program Word wstawia każde oznaczone hasło indeksu jako pole XE (wpis indeksu) w formacie tekstu ukrytego. Jeśli pola XE nie jest widoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj   Przycisk Pokaż na pasku narzędzi Standardowy.

Oznaczanie wpisów indeksu w przypadku tekstu zajmującego kilka stron

 1. Zaznacz zakres tekstu, do którego ma się odnosić wpis indeksu.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Zakładka.

 3. W polu Nazwa zakładki wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Nazwa zakładki nie może zawierać spacji.

 4. W dokumencie kliknij na początku zaznaczonego zakresu tekstu.

 5. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy.

 6. Na karcie Indeks kliknij pozycję Oznacz hasło.

 7. W polu Wpis główny wprowadź wpis indeksu dla oznaczonego tekstu.

 8. W obszarze Opcje kliknij pozycję Zakres stron.

 9. W polu Zakładka wpisz lub wybierz nazwę zakładki, która została wpisana w kroku 3.

 10. Kliknij przycisk Oznacz.

 11. Kliknij przycisk Zamknij.

  Uwaga: Program Word wstawia każde oznaczone hasło indeksu jako pole XE (wpis indeksu) w formacie tekstu ukrytego. Jeśli pola XE nie jest widoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj   Przycisk Pokaż na pasku narzędzi Standardowy.

Krok 2. Edytowanie lub usuwanie wpisów indeksu (opcjonalnie)

Jeśli w gotowym indeksie zostaną zmienione jakiekolwiek wpisy, to podczas ponownego tworzenia indeksu w programie Word wprowadzone zmiany zostaną usunięte. Aby zachować zmiany formatowania, sformatuj pola wpisów indeksu w dokumencie.

Edytowanie wpisu indeksu

 • Zmień tekst znajdujący się w cudzysłowie.

  Wpis indeksu

  Objaśnienie 1 Hasło główne

  Objaśnienie 2 Odsyłacz

  Jeśli nie widzisz pól XE (wpis indeksu), kliknij przycisk Pokaż/Ukryj   Przycisk Pokaż na pasku narzędzi Standardowy.

Usuwanie wpisu indeksu

 • Zaznacz całe pole wpisu indeksu, łącznie z nawiasami ({}), a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Jeśli nie widzisz pól XE (wpis indeksu), kliknij przycisk Pokaż/Ukryj   Przycisk Pokaż na pasku narzędzi Standardowy.

Krok 3: Projektowanie i tworzenie indeksu

Po utworzeniu wpisów indeksu można utworzyć indeks w dokumencie. Indeks znajduje się zazwyczaj na końcu lub pod koniec dokumentu. Można go jednak umieścić w każdym innym miejscu w dokumencie.

Przestroga: Aby upewnić się, że dokument jest prawidłowo podzielony na strony, Ukryj kody pól i tekst ukryty przed utworzeniem indeksu. Jeśli pola XE (wpis indeksu) są widoczne, na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pokaż/Ukryj   Przycisk Pokaż , aby je ukryć.

Tworzenie indeksu przy użyciu jednego z gotowych projektów indeksu

 1. W dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić gotowy indeks.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy, a następnie kliknij kartę Indeks.

 3. Kliknij projekt w polu Formaty.

 4. Wybierz pozostałe wymagane opcje indeksu.

Tworzenie indeksu przy użyciu niestandardowego projektu indeksu

 1. W dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić gotowy indeks.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Indeks i spisy, a następnie kliknij kartę Indeks.

 3. W polu Formaty kliknij pozycję Z szablonu, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 4. Kliknij styl w polu Style, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie zastosuj dowolne formatowanie.

 5. Wybierz pozostałe wymagane opcje indeksu.

Zobacz też

Tworzenie spisu treści

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×