Tworzenie i edytowanie grupy kontaktów (nazywanej wcześniej listą dystrybucyjną)

Grupa kontaktów, nazywana w starszych wersjach programu Outlook listą dystrybucyjną, to grupa adresów e-mail zgromadzonych pod jedną nazwą. Wiadomość wysłana do grupy kontaktów jest odbierana przez wszystkich adresatów należących do tej grupy. Grupy kontaktów można uwzględniać w wiadomościach, zleceniach zadań, wezwaniach na spotkania oraz w innych grupach kontaktów.

Okno dialogowe Grupa kontaktów

Grupa kontaktów może zawierać dowolną liczbę nazw.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie grupy kontaktów

Dodawanie grupy kontaktów odebranej od innego użytkownika

Dodawanie nazwy do grupy kontaktów lub usuwanie jej z grupy kontaktów

Tworzenie grupy kontaktów

 • Tworzenie grupy kontaktów przy użyciu nowych nazw lub nazw z książki adresowej    

  1. W widoku Kontakty na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowa grupa kontaktów.

   Polecenie Nowa grupa kontaktów na wstążce

  2. W polu Nazwa wpisz nazwę grupy kontaktów.

  3. Na karcie Grupa kontaktów w grupie Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij pozycję Z kontaktów programu Outlook, Z książki adresowej lub Nowy kontakt e-mail.

  4. W przypadku dodawania nowego kontaktu e-mail należy wprowadzić informacje o tej osobie w oknie dialogowym Dodawanie nowego członka.

   W przypadku dodawania członka z kontaktów programu Outlook lub książki adresowej należy wykonać następujące czynności:

   1. Na liście rozwijanej Książka adresowa kliknij książkę adresową zawierającą adresy e-mail, które mają zostać dołączone do grupy kontaktów.

   2. Na liście nazw kliknij żądane nazwy, a następnie kliknij pozycję Członkowie. Do tej samej grupy kontaktów można dodawać nazwy z różnych książek adresowych.

  5. Wykonaj tę czynność w odniesieniu do każdej osoby, którą chcesz dodać do grupy kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

   Grupa kontaktów zostanie zapisana w folderze Kontakty z nadaną jej nazwą.

 • Tworzenie grupy kontaktów przez skopiowanie nazw z wiadomości e-mail    

  1. W polu pola Do, DW i UDW wiadomości e-mail kliknij nazwy, które chcesz skopiować.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  3. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, następnie pozycję Więcej elementów, a następnie pozycję Grupa kontaktów.

  4. W polu Nazwa wpisz nazwę grupy kontaktów.

  5. Na karcie Grupa kontaktów w grupie Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij pozycję Z kontaktów programu Outlook lub pozycję Z książki adresowej.

  6. U dołu okna dialogowego Wybieranie członków kliknij prawym przyciskiem myszy w polu Członkowie, a następnie kliknij polecenie Wklej.

   Uwaga    Aby można było dodać członka do grupy kontaktów, nie musi on znajdować się w książce adresowej. Nazwa i adres e-mail tego członka zostaną dołączone po skopiowaniu i wklejeniu z oryginalnej wiadomości e-mail.

Początek strony

Dodawanie grupy kontaktów odebranej od innego użytkownika

Jeśli chce się użyć grupy kontaktów otrzymanej w wiadomości, można ją zapisać w kontaktach.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą grupę kontaktów.

 2. W polu Do lub DW kliknij prawym przyciskiem myszy grupę kontaktów, a następnie kliknij polecenie Dodaj do kontaktów programu Outlook.

Początek strony

Dodawanie nazwy do grupy kontaktów lub usuwanie jej z grupy kontaktów

Pokazywanie nazw znajdujących się w grupie kontaktów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie nazw znajdujących się w książce adresowej

  1. W nowej wiadomości kliknij przycisk Do.

  2. Na liście rozwijanej Książka adresowa kliknij książkę adresową zawierającą grupę kontaktów, na temat której chcesz uzyskać informacje.

  3. Wyszukaj nazwę grupy kontaktów lub wpisz ją w polu Wyszukaj.

  4. Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią grupę kontaktów, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 • Wyświetlanie nazw w nagłówku wiadomości lub wezwania na spotkanie

  1. W polu Do kliknij znak plus (+) wyświetlany obok nazwy grupy kontaktów.

   Uwaga    Rozwiniętej listy nie będzie można ponownie zwinąć w tej wiadomości.

 1. W widoku Kontakty otwórz grupę kontaktów.

  Uwaga    W widokach list grupy kontaktów są oznaczone przy użyciu ikony Grupa kontaktów Obraz przycisku.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie adresu z książki adresowej lub folderu kontaktów    

   1. Na karcie Grupa kontaktów w grupie Członkowie kliknij przycisk Dodaj członków, a następnie kliknij pozycję Z kontaktów programu Outlook lub pozycję Z książki adresowej.

   2. Na liście rozwijanej Książka adresowa kliknij książkę adresową zawierającą adresy e-mail, które chcesz dodać do grupy kontaktów.

   3. Wyszukaj odpowiednią nazwę lub wpisz ją w polu Wyszukaj.

   4. Na liście Nazwa kliknij nazwę, a następnie kliknij pozycję Członkowie. Wykonaj tę czynność w odniesieniu do każdej osoby, którą chcesz dodać do grupy kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Dodawanie adresu, którego nie ma w folderze kontaktów ani w książce adresowej    

 1. Na karcie Grupa kontaktów w grupie Członkowie kliknij pozycję Dodaj członków, a następnie kliknij pozycję Nowy kontakt e-mail.

 2. Wpisz informacje dotyczące adresu e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Usuwanie nazwy    

  1. Na liście nazw kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie na karcie Grupa kontaktów w grupie Członkowie kliknij pozycję Usuń członka.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język