Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie pracy w widoku konspektu

Tworzenie prezentacji w widoku konspektu

Wyświetlanie prezentacji w widoku konspektu

Drukowanie prezentacji w widoku konspektu

Omówienie pracy w widoku konspektu

W programie Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentację można wyświetlać na kilka sposobów, a każdy widok jest przeznaczony do innego celu. Na przykład w widoku konspektu prezentacja jest wyświetlana w programie PowerPoint jako konspekt składający się z tytułów i tekstu głównego każdego slajdu. Każdy tytuł jest wyświetlany po lewej stronie okienka zawierającego kartę Konspekt, wraz z ikoną i numerem slajdu. Tekst główny jest wcięty pod tytułem slajdu. Obiekty graficzne są wyświetlane tylko jako małe notacje na ikonie slajdu w widoku konspektu.

Praca w widoku konspektu jest szczególnie wygodna wtedy, gdy są wprowadzane globalne edycje, potrzebny jest przegląd prezentacji, zmienia się kolejność punktów lub slajdów lub są stosowane zmiany formatowania.

Jeśli prezentacja zostanie zapisana w postaci strony sieci Web, tekst znajdujący się na karcie Konspekt stanie się spisem treści, umożliwiającym nawigację pomiędzy slajdami.

Uwaga : Gdy okienko zostanie zwężone, na kartach Konspekt i Slajdy będzie wyświetlana ikona. Jeśli karta Konspekt jest ukryta, można poszerzyć okienko przez przeciągnięcie prawej krawędzi.

Pokazywanie lub poszerzanie okienka
Zwiększ rozmiar okienka zawierającego karty Konspekt i Slajdy.

Początek strony

Tworzenie prezentacji w widoku konspektu

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 2. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

 3. Umieść wskaźnik myszy nad kartą Konspekt, a następnie wklej zawartość lub rozpocznij wpisywanie tekstu.

Początek strony

Wyświetlanie prezentacji w widoku konspektu

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 2. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

Początek strony

Drukowanie prezentacji w widoku konspektu

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 3. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

 4. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok przycisku Drukuj i kliknij opcję Podgląd wydruku.

 5. W grupie Ustawienia strony kliknij strzałkę poniżej pola Drukuj, a następnie kliknij pozycję Widok konspektu.

 6. Aby określić orientację strony, kliknij strzałkę poniżej przycisku Orientacja, a następnie kliknij polecenie Pozioma lub Pionowa.

 7. Kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×