Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu

W tym artykule

Omówienie pracy w widoku konspektu

Tworzenie prezentacji w widoku konspektu

Wyświetlanie prezentacji w widoku konspektu

Drukowanie prezentacji w widoku konspektu

Omówienie pracy w widoku konspektu

W programie Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentację można wyświetlać na kilka sposobów, a każdy widok jest przeznaczony do innego celu. Na przykład w widoku konspektu prezentacja jest wyświetlana w programie PowerPoint jako konspekt składający się z tytułów i tekstu głównego każdego slajdu. Każdy tytuł jest wyświetlany po lewej stronie okienka zawierającego kartę Konspekt, wraz z ikoną i numerem slajdu. Tekst główny jest wcięty pod tytułem slajdu. Obiekty graficzne są wyświetlane tylko jako małe notacje na ikonie slajdu w widoku konspektu.

Praca w widoku konspektu jest szczególnie wygodna wtedy, gdy są wprowadzane globalne edycje, potrzebny jest przegląd prezentacji, zmienia się kolejność punktów lub slajdów lub są stosowane zmiany formatowania.

Zapisanie prezentacji jako strony sieci Web powoduje przekształcenie tekstu na karcie Konspekt w spis treści, który umożliwia poruszanie się między slajdami.

Uwaga   Gdy okienko zostanie zwężone, na kartach Konspekt i Slajdy będzie wyświetlana ikona. Jeśli karta Konspekt jest ukryta, można poszerzyć okienko przez przeciągnięcie prawej krawędzi.

Zwiększ rozmiar okienka zawierającego karty Konspekt i Slajdy.

Początek strony

Tworzenie prezentacji w widoku konspektu

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 2. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

 3. Umieść wskaźnik myszy nad kartą Konspekt, a następnie wklej zawartość lub rozpocznij wpisywanie tekstu.

Początek strony

Wyświetlanie prezentacji w widoku konspektu

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 2. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

Początek strony

Drukowanie prezentacji w widoku konspektu

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

 3. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

 4. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 5. W grupie Ustawienia strony kliknij strzałkę poniżej pola Drukuj, a następnie kliknij pozycję Widok konspektu.

 6. Aby określić orientację strony, kliknij strzałkę poniżej przycisku Orientacja, a następnie kliknij polecenie Pozioma lub Pionowa.

 7. Kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język