Tworzenie i drukowanie etykiet

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Word można wydrukować pojedynczą etykietę, arkusza takich samych etykiet lub partię różnych etykiet. Program Word ułożone zawartość etykiety w tabeli, którą opracowano z myślą o dopasować wymiary tego komercyjnego przygotowane etykiety, które został zakupiony.

Dla pojedynczej etykiety lub arkusza takich samych etykiet możesz wpisać jeden raz, a program Word umieszcza ją w komórce tabeli na każdej etykiecie, które chcesz wydrukować.

Partii różnych etykiet zalecamy uruchamianie dokumentu przy użyciu szablonu etykiet. Aby znaleźć, przejdź do karty plik w programie Word, kliknij przycisk Nowy, a następnie w polu wyszukiwania wpisz etykiety i naciśnij klawisz Enter. Lub w przeglądarce, zobacz etykiety, szablony w witrynie templates.office.com.

Porada: Może być partię etykiety, zawierający informacje ze źródła danych, takie jak nazwy i adresy w arkuszu kalkulacyjnym. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest Tworzenie etykiet za pomocą korespondencji seryjnej.

Jeśli chcesz utworzyć etykiety adresu zwrotnego, aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Tworzenie etykiet adresu zwrotnego.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Etykiety.

  Grupa Tworzenie na karcie Korespondencja

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Na liście Dostawca etykiet kliknij nazwę producenta etykiet lub rozmiar strony i firmy.

  Lista vendors_C3_2017108232840 etykiety

 4. W obszarze numer produktu kliknij numer odpowiadający numerowi na opakowaniu etykiet.

  Jeśli na liście nie ma odpowiedniego numeru produktu, możesz skonfigurować etykietę niestandardową. Przewiń w dół, aby zapoznać się instrukcjami.

  Uwaga:  W przypadku korzystania z drukarki na papier ciągły lista numerów produktów będzie inna. Pamiętaj, aby kliknąć pozycję Drukarki na papier ciągły w obszarze Informacje o drukarce, aby wyświetlić tę listę.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Wpisz adres lub inne informacje w polu adres (tylko tekst).

  Opcje ustawień Koperty i Etykiety

  Aby utworzyć etykietę dla adresu w elektronicznej książce adresowej zainstalowanej w komputerze, kliknij przycisk Wstaw adres.

  Przycisk Wybierz nazwę na karcie Korespondencja

 7. Aby zmienić formatowanie, zaznacz tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety lub Pojedyncza etykieta.

  Jeśli chcesz wydrukować jedną etykietę, wprowadź jej położenie w polach Wiersz i Kolumna. Jeśli na przykład masz w arkuszu siatkę 3 na 10 etykiet, ale została do wydrukowania tylko ostatnia etykieta z lewej strony, wpisz 10 w polu Wiersz i 3 w polu Kolumna.

 9. Przed rozpoczęciem drukowania umieść arkusze etykiet w drukarce.

  Aby wydrukować etykiety bez zapisywania konfiguracji, kliknij przycisk Drukuj.

  Aby wyświetlić podgląd lub zapisać etykiety w formie dokumentu do ponownego użytku, kliknij pozycję Nowy dokument. Zapisz dokument lub wydrukuj etykiety, klikając pozycję Plik > Drukuj i klikając przycisk Drukuj.

Porada: Jeśli jest używany po raz pierwszy do korzystania z produktu etykiety, wybranej drukarki, najpierw drukowanie etykiet do zwykłego arkusza papieru, aby zobaczyć, jeśli położenie tekstu wyrównane rzeczywistego arkusza etykiet.

Jeśli nie używasz listy adresów ani innego źródła danych, możesz wpisać treść poszczególnych etykiet. Jednak jeśli chcesz dodać do etykiet grafikę niestandardową, łatwiej to zrobić za pomocą funkcji korespondencji seryjnej.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Etykiety.

  Grupa Tworzenie na karcie Korespondencja

 2. W oknie dialogowym Koperty i etykiety kliknij pozycję Opcje.

 3. Na liście Dostawca etykiet kliknij nazwę producenta etykiet lub rozmiar strony i firmy.

  Lista vendors_C3_2017108233018 etykiety

 4. W obszarze Numer produktu kliknij numer odpowiadający numerowi na opakowaniu etykiet.

  Jeśli na liście nie ma odpowiedniego numeru produktu, możesz skonfigurować etykietę niestandardową. Przewiń w dół, aby zapoznać się instrukcjami.

  Uwaga:  W przypadku korzystania z drukarki na papier ciągły lista numerów produktów będzie inna. Pamiętaj, aby kliknąć pozycję Drukarki na papier ciągły w obszarze Informacje o drukarce, aby wyświetlić tę listę.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Nowy dokument.

  Opcje ustawień Koperty i Etykiety

 6. Program Word otwiera nowy dokument zawierający tabelę do wymiarów, które są zgodne z tego produktu etykiety.
  Program Word utworzy tabelę z wymiarów, które są zgodne z zaznaczoną etykietę product._C3_2017108234838

 7. Jeśli nowy dokument nie są wyświetlane linie siatki, i chcesz je wyświetlić, wybierz kartę Układ, a następnie wybierz pozycję Wyświetl linie siatki, aby przełączyć wyświetlanie linii siatki, włączanie i wyłączanie funkcji.

 8. Wpisz odpowiednie informacje na poszczególnych etykietach.

 9. Przed rozpoczęciem drukowania umieść arkusze etykiet w drukarce. Następnie kliknij pozycję Plik > Drukuj i kliknij przycisk Drukuj.

Porada: Jeśli jest używany po raz pierwszy do korzystania z produktu etykiety, wybranej drukarki, najpierw drukowanie etykiet do zwykłego arkusza papieru, aby zobaczyć, jeśli położenie tekstu wyrównane rzeczywistego arkusza etykiet.

Jeśli na liście numerów produktów nie ma numeru produktu odpowiadającego numerowi na opakowaniu etykiet, możesz skonfigurować etykietę niestandardową. Oto jak to zrobić:

 1. Dokładnie zmierz etykiety na arkuszu (nie sugeruj się wyłącznie rozmiarem podanym przez producenta). Zanotuj wymiary oraz liczbę etykiet, które mieszczą się na pojedynczym arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Korespondencja > Etykiety > Opcje.

 3. Sprawdź, czy typ używanej drukarki jest poprawny. Jeśli masz drukarki na papier ciągły, pojawi się lista różnych opcji.

 4. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o rozmiarze podobnym do Twoich etykiet. Dane w obszarze Informacje o etykietach pozwolą Ci zorientować się, czy wybrana etykieta jest podobna do Twojej.

 5. Kliknij pozycję Szczegóły i porównaj wymiary etykiet oraz liczbę etykiet na arkuszu lub liczbę kolumn na formularzu etykiet.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

  • W przeciwnym razie przejdź do kolejnego kroku.

 7. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki i kliknij pozycję Nowa etykieta.

 8. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wprowadź wysokość, szerokość i odstęp (całkowity rozmiar: etykieta + margines), a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Ponownie kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna Koperty i etykiety. W tym miejscu możesz utworzyć i wydrukować etykietę niestandardową, wykonując kroki od 6 do 9 w pierwszej sekcji tego artykułu, „Konfigurowanie i drukowanie jednej etykiety lub całej strony zawierającej takie same etykiety”.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. W polu Adres wpisz odpowiedni tekst.

  Jeśli chcesz utworzyć etykietę dla adresu, który jest przechowywany w elektronicznej książce adresowej zainstalowanej na komputerze, kliknij przycisk Wstaw adres Obraz przycisku .

 4. Aby zmienić formatowanie, zaznacz tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

 5. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

   Jeśli na liście Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć nowy rozmiar etykiety.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, z listy Dostawca etykiet wybierz pozycję Inne/niestandardowe.

 7. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Pojedyncza etykieta. W polach wierszy i kolumn, wprowadź liczby, które odpowiadają liczbie wierszy i kolumn na arkuszu etykiet dla etykiety, którą chcesz wydrukować.
  Listy Wiersz i Kolumna w obszarze Pojedyncza etykieta w oknie dialogowym Koperty i etykiety ze strzałkami wskazującymi etykiety na arkuszu

 9. Kliknij przycisk Drukuj.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. W polu Adres wpisz odpowiedni tekst.

  Jeśli chcesz utworzyć etykietę dla adresu, który jest przechowywany w elektronicznej książce adresowej zainstalowanej na komputerze, kliknij przycisk Wstaw adres Obraz przycisku .

 4. Aby zmienić formatowanie, zaznacz tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

  Formatowanie zostanie zastosowane do wszystkich etykiet na arkuszu.

 5. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

   Jeśli w polu Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć własne etykiety o niestandardowym rozmiarze.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, z listy Dostawca etykiet wybierz pozycję Inne/niestandardowe.

 7. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wydrukować etykiety bez wyświetlenia podglądu wydruku, kliknij przycisk Drukuj.

  2. Aby wyświetlić podgląd etykiet, co umożliwi ich edytowanie lub dodanie do nich grafiki i zapisanie w pliku do ponownego użycia, kliknij przycisk Nowy dokument.

   Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

   W każdej etykiecie można wprowadzać dowolne zmiany, w tym zmiany formatowania tekstu i schematu kolorów, tak jak w zawartości dowolnej tabeli w programie Word. Po zakończeniu zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób jak dowolny inny dokument programu Word.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. Pozostaw pole Adres puste.

 4. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 5. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

   Jeśli na liście Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć nowy rozmiar etykiety.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, z listy Dostawca etykiet wybierz pozycję Inne/niestandardowe.

 6. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

 7. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety.

 8. Kliknij przycisk Nowy dokument.

  Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

 9. Wpisz odpowiedni tekst w każdej etykiecie i wprowadź dowolne zmiany formatowania i schematu kolorów za pomocą opcji na kartach Narzędzia główne i Układ strony. Na koniec zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób, jak się zapisuje lub drukuje dowolny dokument w programie Word.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w dalszej części tej procedury nie będą dostępne.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 3. Przewiń w dół do obszaru Ogólne i wpisz adres zwrotny w polu Adres wysyłkowy.

  Adres zostanie zapisany w programie Word, aby można było go użyć w celu wstawienia adresu zwrotnego w dokumencie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 6. Zaznacz pole wyboru Użyj adresu zwrotnego.

 7. Jeśli chcesz sformatować tekst w polu Adres, zaznacz go, kliknij zaznaczony tekst prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

 8. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 9. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów Twoich etykiet.

   Jeśli w polu Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć własne etykiety o niestandardowym rozmiarze.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w polu Numer produktu jako Nazwa etykiety — niestandardowa. Etykieta zostanie także dodana do kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, wybierz kategorię Inne/niestandardowe z listy Dostawcy etykiet.

 10. W obszarze Drukowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wydrukować tylko jedną etykietę, kliknij pozycję Pojedyncza etykieta. Następnie w polach Wiersz i Kolumna wprowadź numer wiersza i numer kolumny odpowiadające położeniu etykiety, którą chcesz wydrukować, na arkuszu etykiet. Kliknij przycisk Drukuj.

   Listy Wiersz i Kolumna w obszarze Pojedyncza etykieta w oknie dialogowym Koperty i etykiety ze strzałkami wskazującymi etykiety na arkuszu

  2. Aby wydrukować cały zestaw etykiet, w obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wydrukować etykiety bez wyświetlenia podglądu wydruku, kliknij przycisk Drukuj.

   • Aby wyświetlić podgląd etykiet, co umożliwi ich edytowanie i zapisanie w pliku do ponownego użycia, kliknij przycisk Nowy dokument.

    Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

    W każdej etykiecie można wprowadzać dowolne zmiany, w tym zmiany formatowania tekstu i schematu kolorów, tak jak w zawartości dowolnej tabeli w programie Word. Po zakończeniu zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób jak dowolny inny dokument programu Word.

Aby dodać grafikę do etykiet drukowanych na drukarce stronicowej (a nie na drukarce na papier ciągły), należy ją dodać do każdej etykiety.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma się znajdować grafika.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz lub Obiekt clipart.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Odszukaj grafikę i kliknij ją dwukrotnie.

 4. Aby zmienić rozmiar grafiki, wybierz ją, a następnie przeciągnij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do odpowiedniego rozmiaru. Przeciągnięcie narożnego uchwytu zachowuje stosunek wysokości do szerokości.

 5. Jeśli grafika nie jest wyrównana z tekstem etykiety, kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wykonaj następujące czynności:

  1. Wskaż polecenie Zawijanie tekstu, a następnie kliknij polecenie Więcej opcji układu.

  2. Kliknij kartę Zawijanie tekstu i w obszarze Styl otaczania kliknij pozycję Ramka.

  3. Kliknij kartę Położenie obrazu i w obszarze W poziomie kliknij opcję Wyrównanie, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie: Do lewej, Do środka lub Do prawej.

  4. Kliknij przycisk OK.

 6. Aby dodać grafikę do każdej etykiety, zaznacz ją i naciśnij klawisze CTRL+C.

 7. Umieść kursor na następnej etykiecie arkusza w miejscu, w którym chcesz wstawić grafikę, i naciśnij klawisze CTRL+V.

 8. Powtórz poprzedni krok dla każdej etykiety arkusza.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. W polu Adres wpisz odpowiedni tekst.

  Jeśli chcesz utworzyć etykietę dla adresu, który jest przechowywany w elektronicznej książce adresowej zainstalowanej na komputerze, kliknij przycisk Wstaw adres Obraz przycisku .

 4. Aby zmienić formatowanie, zaznacz tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

 5. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

   Jeśli na liście Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć nowy rozmiar etykiety.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, z listy Dostawca etykiet wybierz pozycję Inne/niestandardowe.

 7. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Pojedyncza etykieta. W polach wierszy i kolumn, wprowadź liczby, które odpowiadają liczbie wierszy i kolumn na arkuszu etykiet dla etykiety, którą chcesz wydrukować.
  Listy Wiersz i Kolumna w obszarze Pojedyncza etykieta w oknie dialogowym Koperty i etykiety ze strzałkami wskazującymi etykiety na arkuszu

 9. Kliknij przycisk Drukuj.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. W polu Adres wpisz odpowiedni tekst.

  Jeśli chcesz utworzyć etykietę dla adresu, który jest przechowywany w elektronicznej książce adresowej zainstalowanej na komputerze, kliknij przycisk Wstaw adres Obraz przycisku .

 4. Aby zmienić formatowanie, zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

  Formatowanie zostanie zastosowane do wszystkich etykiet na arkuszu.

 5. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

   Jeśli w polu Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć własne etykiety o niestandardowym rozmiarze.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, z listy Dostawca etykiet wybierz pozycję Inne/niestandardowe.

 7. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wydrukować etykiety bez wyświetlenia podglądu wydruku, kliknij przycisk Drukuj.

  2. Aby wyświetlić podgląd etykiet, co umożliwi ich edytowanie lub dodanie do nich grafiki i zapisanie w pliku do ponownego użycia, kliknij przycisk Nowy dokument.

   Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

   W każdej etykiecie można wprowadzać dowolne zmiany, w tym zmiany formatowania tekstu i schematu kolorów, tak jak w zawartości dowolnej tabeli w programie Word. Po zakończeniu zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób jak dowolny inny dokument programu Word.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

 3. Pozostaw pole Adres puste.

 4. Aby zmienić formatowanie, zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

 5. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

 7. W obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety.

 8. Kliknij przycisk Nowy dokument.

  Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

 9. Wpisz odpowiedni tekst w każdej etykiecie i wprowadź dowolne zmiany formatowania i schematu kolorów za pomocą opcji na kartach Narzędzia główne i Układ strony. Na koniec zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób, jak się zapisuje lub drukuje dowolny dokument w programie Word.

Nie mogę znaleźć numeru produktu na liście

Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

 1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

  Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

 2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów używanych etykiet.

  Jeśli na liście Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć nowy rozmiar etykiety.

 3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

  • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

 5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

 6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowa etykieta zostanie wyświetlona w polu Numer produktu jako Nazwa etykiety — niestandardowa. Etykieta zostanie także dodana do kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, wybierz kategorię Inne/niestandardowe z listy Dostawcy etykiet.

 1. Uruchom program Word.

  Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w dalszej części tej procedury nie będą dostępne.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word > Zaawansowane.

 3. Przewiń w dół do obszaru Ogólne i wpisz adres zwrotny w polu Adres wysyłkowy.

  Adres zostanie zapisany w programie Word, aby można było go użyć w celu wstawienia adresu zwrotnego w dokumencie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Na karcie Korespondencja w grupie Tworzenie kliknij pozycję Etykiety.

 6. Zaznacz pole wyboru Użyj adresu zwrotnego.

 7. Jeśli chcesz sformatować tekst w polu Adres, zaznacz go, kliknij zaznaczony tekst prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Czcionka lub Akapit w menu skrótów.

 8. Aby wybrać typ etykiety i inne opcje, kliknij pozycję Opcje.

 9. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz opcje, a następnie kliknij pozycję OK.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

  1 Typ drukarki używanej do drukowania etykiet

  2 Producent arkuszy etykiet

  3 Numer odpowiadający numerowi produktu podanemu na opakowaniu arkuszy etykiet

  Numer produktu arkuszy etykiet nie pasuje do żadnej opcji w oknie dialogowym Opcje etykiet

  Nadal można drukować etykiety. Jednak trzeba dostosować niektóre ustawienia.

  1. Zmierz etykiety na posiadanych arkuszach i zanotuj wyniki pomiarów oraz liczbę etykiet mieszczących się na jednym arkuszu.

   Uwaga: Należy bardzo dokładnie zmierzyć etykiety. Rzeczywiste wymiary etykiety mogą być mniejsze od podanych przez producenta. Na przykład etykieta o wymiarach 3 x 5 cm może w rzeczywistości mierzyć 2,8 x 4,8 cm.

  2. Na liście Numer produktu kliknij typ etykiety o wymiarach podobnych do wymiarów Twoich etykiet.

   Jeśli w polu Numer produktu nie ma odpowiedniego typu etykiety, można użyć innej z podanych etykiet lub utworzyć własne etykiety o niestandardowym rozmiarze.

  3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie porównaj rozmiary etykiet i liczbę etykiet przypadających na jeden arkusz (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach laserowych i atramentowych) lub liczbę kolumn na papierze z etykietami (w przypadku etykiet drukowanych na drukarkach igłowych).

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli rozmiar i układ etykiety odpowiadają układowi i rozmiarowi używanej etykiety, zastosuj zaznaczoną etykietę.

   • Jeśli rozmiar i układ etykiet nie odpowiadają układowi i rozmiarowi używanych etykiet, kliknij przycisk Anuluj i przejdź do kroku 5.

  5. W oknie dialogowym Opcje etykiet kliknij typ drukarki (Drukarki na papier ciągły lub Drukarki stronicowe), a następnie kliknij przycisk Nowa etykieta.

  6. Wpisz nazwę w polu Nazwa etykiety, wybierz wysokość, szerokość, marginesy i inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa etykieta zostanie wyświetlona w polu Numer produktu jako Nazwa etykiety — niestandardowa. Etykieta zostanie także dodana do kategorii Inne/niestandardowe. Aby ponownie użyć etykiet niestandardowych, wybierz kategorię Inne/niestandardowe z listy Dostawcy etykiet.

 10. W obszarze Drukowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wydrukować tylko jedną etykietę, kliknij pozycję Pojedyncza etykieta. Następnie w polach Wiersz i Kolumna wprowadź numer wiersza i numer kolumny odpowiadające położeniu etykiety, którą chcesz wydrukować, na arkuszu etykiet. Kliknij przycisk Drukuj.

  2. Aby wydrukować cały zestaw etykiet, w obszarze Drukowanie kliknij pozycję Cała strona tej samej etykiety, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wydrukować etykiety bez wyświetlenia podglądu wydruku, kliknij przycisk Drukuj.

   • Aby wyświetlić podgląd etykiet, co umożliwi ich edytowanie i zapisanie w pliku do ponownego użycia, kliknij przycisk Nowy dokument.

    Program Word tworzy dokument zawierający arkusz etykiet. W programie Word do określenia układu etykiet jest używana tabela. Jeśli linie oddzielające etykiety nie są widoczne, kliknij kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel, a następnie w grupie Tabela kliknij przycisk Wyświetl linie siatki.

    W każdej etykiecie można wprowadzać dowolne zmiany, w tym zmiany formatowania tekstu i schematu kolorów, tak jak w zawartości dowolnej tabeli w programie Word. Po zakończeniu zapisz lub wydrukuj etykiety w taki sam sposób jak dowolny inny dokument programu Word.

Aby dodać grafikę do etykiet drukowanych na drukarce stronicowej (a nie na drukarce na papier ciągły), należy ją dodać do każdej etykiety:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma się znajdować grafika.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz lub Obiekt clipart.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Odszukaj grafikę i kliknij ją dwukrotnie.

 4. Aby zmienić rozmiar grafiki, wybierz ją, a następnie przeciągnij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do odpowiedniego rozmiaru. Przeciągnięcie narożnego uchwytu zachowuje stosunek wysokości do szerokości.

 5. Jeśli grafika nie jest wyrównana z tekstem etykiety, kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wykonaj następujące czynności:

  1. Wskaż polecenie Zawijanie tekstu, a następnie kliknij polecenie Więcej opcji układu.

  2. Kliknij kartę Zawijanie tekstu i w obszarze Styl otaczania kliknij pozycję Ramka.

  3. Kliknij kartę Położenie obrazu i w obszarze W poziomie kliknij opcję Wyrównanie, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie: Do lewej, Do środka lub Do prawej.

  4. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Aby użyć tego samego obrazu na każdej etykiecie, możesz dostosować rozmiar i położenie na pierwszej etykiecie, a następnie skopiować obraz i wkleić go w innych etykietach.

Zobacz też

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Używanie szablonów firmy Avery w programie Word

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×