Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Business Contact Manager dla programu Outlook formularzy można dostosować przez dodawanie pól, które są odpowiednie dla Twojej firmy, usuwania pól, które nie wymagają i przenoszenie pól, aby wyróżnić najważniejsze informacje. Możesz można tworzyć nowe formularze, dodawanie list, dostosowywanie raportów, modyfikowanie etapach sprzedaży i potencjalny klient kryteria określania wyników, wybierz pola do karty kontaktu i Dostosowywanie Wstążki.

W tym artykule opisano tworzenie i dostosowywanie formularzy i tworzenie i edytowanie list.

Uwaga: Tylko właściciel bazy danych można dostosować formularzy.

Zobacz następujące artykuły, aby uzyskać informacje o dostosowywaniu raportów. Modyfikowanie etapach sprzedaży, działań dotyczących sprzedaży i przypomnienia; zmienianie potencjalnego klienta wyników kryteria; Wybieranie pól do karty kontaktu; i Dostosowywanie Wstążki:

Co chcesz zrobić?

Utwórz nowy typ rekordu

Dostosowywanie formularza

Utwórz nowy typ rekordu

Business Contact Manager dla programu Outlook zawiera wiele różnych typów możliwości dostosowywania formularzy lub typów rekordów, takich jak klient, kontakt biznesowy, potencjalnego klienta, szansa sprzedaży i projekt biznesowy.

Za pomocą formularzy domyślnych formularzami bez zmieniania ich lub utworzyć nowe typy rekordów do potrzeb firmy.

Można także modyfikować formularze, dodając i usuwając pola. Aby uzyskać informacje zobacz Dodawanie lub usuwanie pola w dalszej części tego artykułu.

Nowe typy rekordów muszą być oparte na typ rekordu klienta lub kontaktu biznesowego. Jak można połączyć rekordów i informacje, które mają być udostępniane między nimi są zachowywane w wszystkich nowych typów rekordów, które można utworzyć.

Przykład: Hurtownika rowerowy tworzy niestandardowe typy rekordów

Hurtownika rowerowy potrzebne do utworzenia rekordów przechowywanie i pracownika sklepu.

Każdy sklep, która kupuje z hurtownik ma kilku pracowników, którzy są odpowiedzialne za zakup. Hurtownika rowerowy sprzedawanych do wielu magazynów, każda z własnych zestawów pracowników, którzy podejmowanie decyzji zakupu. Hurtownik należy skojarzyć poszczególnych pracowników sklepu ich określonego magazynu, aby wyświetlić listę pracowników i wszelkie komunikowanie się z pracowników magazynu podczas przeglądania informacji na temat magazynu.

W tym celu należy hurtownik tworzy rekord sklepu, który jest oparty na typie rekordu konta i tworzy rekord pracownika magazynu opartego na tego typu rekordu kontaktu biznesowego. Hurtownik wybiera podstawą rekord sklepu rekord klienta, ponieważ rekordów klientów wyświetlenia listy powiązanych kontaktów biznesowych oraz wszystkie elementy historii komunikacji z każdego z kontaktów biznesowych.

Tworzenie typu rekordu niestandardowego

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Kliknij przycisk Dostosuj, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie typów rekordów.

 4. W oknie dialogowym Dostosowywanie typów rekordów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Nowy typ kontaktu biznesowego, aby utworzyć nowy formularz oparty na tego typu rekordu kontaktu biznesowego.

  • Kliknij pozycję Nowy typ klienta, aby utworzyć nowy formularz oparty na tego typu rekordu konta.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   • Jeśli potrzebujesz nowy typ rekordu dla osób, wybierz pozycję Nowy typ kontaktu biznesowego.

   • Jeśli potrzebujesz nowy typ rekordu dla organizacji lub grup w obrębie większej organizacji, wybierz pozycję Nowy typ klienta. Wszystkie elementy komunikacji z dowolnego rekordu, który jest połączony z klientem są widoczne w obszarze Historia komunikacji rekordu klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów klientów zobacz magazynu informacji o klientach w dodatku Business Contact Manager.

 5. W oknie dialogowym Nowy typ kontaktu biznesowego lub Nowy typ klienta wpisz nazwę pojedynczej i mnogiej nowego typu rekordu.

 6. Opcjonalnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić ikonę, która będzie wyświetlana dla każdego rekordu tego typu.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Nowy typ rekordu znajduje się na liście typów rekordów w oknie dialogowym Dostosowywanie typów rekordów.

  Nowy typ rekordu zawiera wszystkie domyślne strony i pola klienta lub kontaktu biznesowego, na podstawie nowy typ rekordu. Nie zawiera niestandardowych stron ani pól dodanych do innych formularzy. Aby dostosować formularz, zmieniając stron i pola, zobacz następną sekcję, Dostosowywanie formularza.

Początek strony

Dostosowywanie formularza

Możesz dostosować formularzy na różne sposoby. Można dodawać i usuwać strony, sekcje i pola. Możesz zmienić rozmieszczenie pól w sposób, który ma sens dla swojej firmy.

Uwaga: Tylko właściciel bazy danych można dostosować formularzy.

Można wyeksportować formularze niestandardowe, dzięki czemu możesz je udostępnić innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania zobacz eksportowanie rekordów biznesowych z dodatku Business Contact Manager.

Ważne: Wszelkie zmiany wprowadzone w formularzu zmieni wszystkie rekordy tego typu. Na przykład po usunięciu pola w formularzu kontaktu biznesowego go spowoduje usunięcie tego pola z wszystkich rekordów kontaktów biznesowych.

W tej sekcji

Usuwanie formularza

Tworzenie lub edytowanie list

Otwórz formularz dostosowywania

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Kliknij przycisk Dostosuj, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie typów rekordów.

 4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz dostosować, a następnie kliknij przycisk Dostosuj formularz.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Można także dostosować dowolne formularza jest już otwarty. Na Wstążce w grupie Dostosowywanie kliknij przycisk Układ formularza.

Zostanie otwarty formularz można dostosowywać wersji. Możesz teraz Dodawanie lub usuwanie stron, sekcji i pola lub zmienianie rozmieszczenia sekcji i pola w formularzu.

Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne. Aby wyświetlić inną stronę, na karcie Dostosowywanie w grupie strony kliknij przycisk Pokaż, a następnie kliknij nazwę strony.

Początek strony

Tworzenie nowej strony

Możesz utworzyć do czterech dodatkowych stron do wszystkich formularzy. Domyślnie większość formularze zawierają stronach Ogólne, Szczegóły i Historia.

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie strony kliknij pozycję Pokaż Show icon , a następnie kliknij użytkownika strona 1 lub jednej ze stron innych użytkowników.

  Zostanie wyświetlona pusta strona.

  Uwaga: Jeśli nazwa strony kończy się na (ukryte), domyślnie jest ukryte strony. Należy wyłączyć funkcję Ukryj, aby można było wprowadzać dane na tej stronie formularza.

 3. Jeśli strona jest ukryta, wyłącz funkcję Ukryj, aby wyświetlić stronę. W grupie strony kliknij pozycję Ukryj Hide icon

  Uwaga: Aby sprawdzić, czy strony nie są już jest ukryta, w grupie strony kliknij przycisk Pokaż. Jeśli nie jest już wybraną stronę zawiera (ukryte) po nazwie strony, jest widoczny.

Teraz można zmienić nazwę strony lub dodać sekcje i pola do niej. W dalszej części tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie sekcji i Dodawanie lub usuwanie pola .

Początek strony

Nazywanie lub zmienianie nazwy strony

 1. Na karcie Dostosowywanie w grupie strony kliknij przycisk Pokaż, a następnie kliknij stronę, którą chcesz zmienić.

 2. W grupie strony kliknij pozycję Zmień nazwę strony Rename icon .

 3. W polu Nazwa strony wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie sekcji

Informacje w formularzu jest podzielony na sekcje. Na przykład w formularzu kontaktu biznesowego jest sekcji numery telefonów, która zawiera pola numer telefonu różnych, na przykład firm i dla użytkowników domowych.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Dodawanie sekcji

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Dodaj sekcję Ikona Dodaj grupę .

 3. W polu Nazwa sekcji wpisz nazwę sekcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz zmienić szerokość sekcji, zaznacz sekcję. Na karcie Dostosowywanie kliknij szerokości Wide icon lub wąskie Narrow icon .

Usuwanie sekcji

 1. Kliknij sekcję, którą chcesz usunąć.

  Porada: Sekcja zawiera nazwę sekcji za pomocą linii poziomej obok nazwy. Aby zaznaczyć sekcję, kliknij na lub obok nazwy sekcji.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Usuń Ikona usuwania .

  Uwagi: 

  • Wszystkie pola, które są w tej sekcji są usuwane, ale nie są usuwane z bazy danych dodatku Business Contact Manager. Jeśli chcesz dodać pola do formularza, zobacz Dodawanie pola w dalszej części tego artykułu. Usunięcie pola nie powoduje usunięcia pola lub dane, które są w nich zawarte. Dane, które zostały wprowadzone w polach nadal jest zapisywany w bazie danych, jeżeli nie zostanie trwale usunąć pola.

  • Po usunięciu sekcji zostanie usunięty z bazy danych dodatku Business Contact Manager. Pola, które zostały uwzględnione w sekcji nie są usuwane wraz z sekcji. Jeśli chcesz dodać sekcję można ponownie dodać sekcję o takiej samej nazwie i następnie dodać pola formularza w tej sekcji.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie pól

Możesz dodać różnych typów pól w Business Contact Manager dla programu Outlook potrzebnej dla swojej firmy. Typ pola, które można dodać decyduje o rodzaju informacje, które można wprowadzać lub wybrany w polu.

Na przykład jeśli chcesz wpisać informacje w polu tekstowym, możesz dodać pole tekstowe; Jeśli chcesz kliknij odpowiedni element z listy, można dodać listę wstępnie wypełnione (nazywane także listy rozwijanej); Jeśli chcesz połączyć lub skojarzyć jeden rekord do innego rekordu, możesz dodać pole relacji.

Florist może utworzyć pole tekstowe o nazwie "Kwiat Ulubione" miejsce, w którym osoby należy wpisać rodzaju kwiatów w polu, a specialist ogrzewania może utworzyć pole o nazwie "Piecu modelu" razem z listą go wybrać z. Aby uzyskać więcej informacji na temat list zobacz Tworzenie lub edytowanie list w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Dodawanie pola

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

  Porada: Przed następnym krokiem kliknij sekcję, której chcesz dodać pole. Jeśli pole to miejsce, w którym mają się znaleźć, można przeciągnąć je do innej sekcji, po dodaniu.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Dodaj pola Ikona Dodaj pole .

 3. W oknie dialogowym Dodaj pola wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście kliknij jeden z wymienionych pól, a następnie kliknij przycisk Dodaj do formularza.

   The Add Fields dialog box

  • Aby utworzyć nowe pole lub Dodaj pole możesz już utworzone dla innego formularza, kliknij przycisk Nowy.

   W oknie dialogowym Tworzenie nowego pola wykonaj jedną z następujących czynności:

   Utwórz nowe pole    

   1. W polu Nazwa pola wpisz nazwę dla pola.

   2. Na liście Typ danych kliknij typ danych, który ma zawierać pola, na przykład numer.

   Dla tego typu danych

   Wybierz ten typ danych

   Wyrazów lub zdań do 96 znaków

   Tekstowe

   Liczby z tekstem lub bez przecinek dziesiętny

   Liczbowe

   Wartości procentowe

   Procent

   Cen, dochód lub inne dane związane z waluty

   Walutowe

   Odpowiedzi na pytania proste, takie jak tak lub nie, lub wyłączyć lub wartość PRAWDA lub FAŁSZ

   Tak/nie

   Informacje daty lub godziny w dowolnym z formatów dostępnych w programie Outlook

   Data/Godzina

   Liczby całkowite

   Liczba całkowita

   Wstępnie wypełnione listy elementów (wartości), aby zaoszczędzić czas lub zachować spójność formularzy

   Listy rozwijanej

   Adres internetowy

   ADRES URL

   Łącze do innego rekordu w bazie danych

   Relacji

   Uwaga: Po utworzeniu pola nie można zmienić typu danych pola. Jeśli chcesz zmienić typ danych, usuń pole, a następnie dodaj nową z typem danych, który ma.

   1. W razie potrzeby na liście Format kliknij format danych w polu.

    Uwaga: Niektóre typy danych mają tylko jeden format.

   2. Kliknij przycisk OK.

    Pole, utworzony zostanie wyświetlone na liście w oknie dialogowym Dodawanie pól.

   3. Aby dodać pola do formularza, w oknie dialogowym Dodaj pola kliknij pole, a następnie kliknij pozycję Dodaj do formularza.

   Dodawanie pola z innego formularza    

   1. Kliknij opcję Dodaj pole z innego formularza.

   2. Kliknij pole z listy, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Należy utworzyć pole było wyświetlane na tej liście.

    Wybrane pole zostanie wyświetlone na liście w oknie dialogowym Dodawanie pól.

   3. Aby dodać pola do formularza, w oknie dialogowym Dodaj pola kliknij pole, a następnie kliknij pozycję Dodaj do formularza.

Początek strony

Dodawanie pola relacji

Używanie pola relacji do łączenia powiązanych rekordów. Wszystkie rekordy, które zostały połączone z określonego rekordu znajdują się na wybrany rekord, który jest znany jako rekord miejsce docelowe, podobnie jak rekord klienta zawiera listę wszystkich kontaktów biznesowych, które są połączone.

Można łączyć rekordów tego samego typu, a także łączenie rekordów, które różnią się.

Na przykład w bazie danych przykładowej firmy do łączenia rowerowy detalicznej przechowuje z dostawcami którego rowery wykonać detalicznej, jak:

 • Otwórz typ rekordu dostawcy dostosowywania. Pole relacji zostanie dodane do tego typu rekordu.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • Dodawanie pola relacji o nazwie Detalicznej z danym typem rekordu dostawcy sklepy jako docelowy typ rekordu, a Nazwy producentów jako nazwę pola docelowego.

  Uwagi: 

  • Dodawanie pola typu relacji z danym typem rekordu wysokich tworzy również tabelę zawierającą rekordy pokrewne w rekordzie miejsca docelowego. W tym przykładzie rekordy dostawcy (wysokich rekordy) mają pole relacji, które umożliwiają łączenie do przechowywania rekordów. Rekordy sklepu (miejsce docelowe rekordy) mają tabelę zawierającą rekordy dostawcy, które są połączone z nich.

  • Tabeli lub pola docelowego nie jest edytowalny. Aby zmienić powiązanych rekordów, należy użyć pola relacji. W tym przykładzie przejdź do rekordu dostawcy, aby usunąć sklepu lub dodać innego magazynu. Spowoduje to zmianę listy dostawców w tabeli rekordy pokrewne magazynu.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Użyj pola relacji rekordów dostawcy do łączenia roweru detalicznej przechowywania rekordów w celu rekordy dostawców.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Zaznacz pole docelowe na roweru detalicznej przechowywania rekordów, aby wyświetlić listę dostawców, które dostarczają rowery do tych sklepy.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Aby uzyskać informacje na temat bazy danych przykładowej firmy zobacz Adventure Works i bazy danych przykładowej firmy.

Jak dodać pole relacji

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Dodaj pola Ikona Dodaj pole .

 3. W oknie dialogowym Dodawanie pól kliknij przycisk Nowy.

  The Add Fields dialog box

 4. W oknie dialogowym Utwórz nowe pole w polu Nazwa pola wpisz nazwę pola relacji.

 5. Na liście Typ danych kliknij przycisk Relacja.

 6. Na liście Typ rekordu docelowego kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć łącze do wybranego rekordu.

  Uwaga: Jeśli docelowy typ rekordu jest taki sam, jak typ rekordu, który dostosowywania, Nazwa pola i Nazwa pola docelowego muszą być unikatowe.

 7. W polu Nazwa pola docelowego wpisz nazwę pola docelowego.

  Uwaga: Nazwa pola docelowego jest nazwą tabeli, która zawiera listę wszystkich powiązanych rekordów, które są połączone z danym typem rekordu docelowego.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Wybrane pole zostanie wyświetlone na liście w oknie dialogowym Dodawanie pól.

 9. Aby dodać pola do formularza, w oknie dialogowym Dodaj pola kliknij pole, które zawiera listę relacji w kolumnie Typ danych, a następnie kliknij przycisk Dodaj do formularza.

  Uwaga: Pole, które zawiera listę relacji w kolumnie Typ danych jest pole wprowadzania danych. Pole, które zawiera listę Lista docelowa relacji w kolumnie Typ danych zostaną automatycznie dodane do docelowy typ rekordu, a jest tabelę, która zawiera listę wszystkich powiązanych rekordów, które zostały wprowadzone w polu relacji.

Początek strony

Usuwanie pola

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Kliknij pole, które chcesz usunąć z formularza.

  Uwaga: Nie można usunąć wymagane pola, takie jak Nazwa konta.

 3. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Usuń Ikona usuwania lub naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: Pola i dane, które zawiera można dodawać do formularza, ponieważ zawartość pola nadal jest przechowywana w bazie danych dodatku Business Contact Manager. Pole można również dodane do innych formularzy z okna dialogowego Dodawanie pola.

Trwałe usuwanie pola

Ostrzeżenie: Po usunięciu pola z okna dialogowego Dodawanie pola zostaną trwale usunięte pola, a wszystkie dane, który został wprowadzony w tym polu zostaną utracone. Jeśli usuwanie lub usuwanie pola z formularza, tylko usuwasz pola w formularzu. Jeśli pole można dodać do formularza, następnie mają dostęp do danych.

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Dodaj pola Ikona Dodaj pole .

 3. W oknie dialogowym Dodawanie pól kliknij pole, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga: Pola można usunąć tylko trwale, jeśli nie jest używany w innych formularzach.

Początek strony

Zmienianie nazwy sekcji i edytowanie pola

Możesz zmienić nazwę dowolnej sekcji w formularzu, ale można zmienić tylko nazwę pola, które zostały utworzone.

Można edytować pola, zmieniając ich i zmieniając format danych, które można wybrać w polu.

Uwaga: Nie można zmienić typu danych pola. Możesz usunąć pola, a następnie dodaj nową z typem danych, który ma.

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Kliknij sekcję lub pole, które chcesz zmienić nazwę lub edytować.

  Uwaga: Można zmienić tylko pola, które zostały utworzone.

 3. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Edytuj pole lub nową sekcję The Edit Field or Section Icon .

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie nazwy sekcji     W oknie dialogowym Edytowanie sekcji wpisz inną nazwę sekcji.

  • Edytowanie nazwy pola utworzone przez Ciebie     W oknie dialogowym Edytowanie pola wpisz inną nazwę dla pola.

   Jeśli chcesz zmienić format danych, który jest dozwolony w polu w polu Format kliknij pozycję inny format. Niektóre typy pól mieć tylko jedną z opcji formatowania.

Rozmieszczanie elementów w formularzu

W formularzu można dostosowywać przenoszenie sekcji na stronie lub przenieść je do innej strony, a ponowne rozmieszczanie pól.

Przenoszenie sekcji lub ponowne rozmieszczanie pól na stronie

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Kliknij sekcję lub pole, które chcesz przenieść.

  Sekcja zawiera nazwę sekcji za pomocą linii poziomej obok nazwy. Aby zaznaczyć sekcję, kliknij na lub obok nazwy sekcji.

  The selected Phone numbers section

 3. Przeciągnij sekcję lub pole w nowe miejsce na stronie, lub użyj klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przenieść sekcję lub pole.

Początek strony

Przenoszenie sekcji do innej strony

 1. Kliknij sekcję, którą chcesz przenieść.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Przenieś do Move icon .

 3. W oknie dialogowym Przechodzenie do strony kliknij stronę, do którego chcesz przenieść sekcję, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli strony jest ukryta, musisz wyłączyć funkcję Ukryj, aby można było wprowadzać dane na stronie. Na karcie Dostosowywanie w grupie Pokazywanie kliknij stronę. W grupie strony kliknij pozycję Ukryj Hide icon .

Początek strony

Usuwanie formularza

Ostrzeżenie: Jeśli usuniesz typ rekordu, zostaną utracone dane, które zostały wprowadzone do tego typu rekordu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie typów rekordów.

 4. W oknie dialogowym Dostosowywanie typów rekordów kliknij typ rekordu, który został utworzony.

  Uwaga: Można usuwać tylko typów rekordów, które zostały utworzone. Nie można usunąć domyślne typy rekordów.

 5. Kliknij przycisk Usuń typ rekordu.

Początek strony

Tworzenie lub edytowanie list

Po wprowadzeniu często tych samych danych w formularzu, to wygodny i bardziej spójny, aby utworzyć listę, którą można pobrać z.

Tworzenie listy

 1. Otwórz formularz dostosowywania.

 2. Na karcie Dostosowywanie w grupie Układ kliknij pozycję Dodaj pola Ikona Dodaj pole .

 3. W oknie dialogowym Dodawanie pól kliknij przycisk Nowy.

 4. Na liście Typ danych wybierz listy rozwijanej.

  Uwaga: Aby uzyskać listę tylko opcja format jest również listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Dodawanie elementów do listy.

  Jak to zrobić?

  1. W oknie dialogowym Edytuj listy kliknij przycisk Dodaj, aby dodać element (wartości) na liście.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie elementu w polu Nazwa elementu wpisz nazwę wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

   W oknie dialogowym Edytowanie listy, w kolumnie wartości zostanie wyświetlony element, który zostanie dodany.

  4. Aby dodać inny element na liście, powtórz tę procedurę.

 7. Aby przenieść element w górę lub w dół na liście, kliknij pozycję wartości, które chcesz przenieść, a następnie kliknij pozycję w górę lub przycisk strzałki w dół.

 8. Aby wybrać jeden element wartość domyślna w polu, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.

  W przypadku elementu, który będzie używany w większości przypadków, można tworzyć wartość domyślna, aby zaoszczędzić czas, gdy są wypełnianie formularza.

 9. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie listy

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

 3. Kliknij przycisk Edytuj listy.

 4. W oknie dialogowym Edytuj listy kliknij listę, którą chcesz edytować.

  Po wybraniu listy elementów na liście są wyświetlane w kolumnie wartość.

  The Edit Lists dialog box

 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby edytować listę:

  Dodawanie wartości do listy     Kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę elementu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zmienianie nazwy wartości     Kliknij odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

  Usuwanie wartości lub zamień go na inną wartość     Kliknij odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeśli chcesz zamienić wartości, wybierz inną wartość na liście, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli chcesz ją usunąć, kliknij przycisk OK.

  Przejście w górę lub dół wartości na liście     Kliknij odpowiedni element, a następnie kliknij górę lub Strzałka w dół.

  Tworzenie elementu, wartość domyślna     Kliknij element, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

 6. Po wykonaniu wszystkich wprowadzonych zmian, w oknie dialogowym Edytowanie listy, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×