Tworzenie grupy w programie Outlook

Zaktualizowano: październik 2017 r.

Grupy to funkcja usługi Office 365 zapewniająca udostępniony obszar roboczy, służący do współpracy i udostępniania. Obszar roboczy zawiera udostępnioną skrzynkę odbiorczą, kalendarz, bibliotekę dokumentów, notes programu OneNote i narzędzie do planowania.

Grupa usługi Office 365 różni się od grupy kontaktów (nazywanej dawniej listą dystrybucyjną). Grupa kontaktów to zestaw adresów e-mail. Przy użyciu grupy kontaktów można wysłać wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie na wszystkie adresy jednocześnie. Aby utworzyć grupę kontaktów, zobacz Tworzenie grupy kontaktów.

Porady : Grupę można również utworzyć z poziomu następujących usług:

Tworzenie grupy

Dział informatyczny firmy może włączyć lub wyłączyć możliwość tworzenia grup dla organizacji. Jeśli po wykonaniu tych instrukcji nie można utworzyć grupy, skontaktuj się z działem informatycznym firmy.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji obok pozycji Grupy wybierz przycisk +. (Jeśli nie widać przycisku +, umieść wskaźnik myszy na okienku nawigacji).

  Lewe okienko nawigacji w aplikacji Outlook w sieci Web z wyróżnionym przyciskiem Utwórz

 3. W polu Wybierz nazwę wprowadź nazwę, która zwięźle opisuje charakter grupy.

 4. Zostanie podany sugerowany adres e-mail.

  Jeśli pojawi się komunikat „niedostępny”, to znaczy, że dana nazwa grupy jest już używana. Spróbuj czegoś innego. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

 5. W polu Dodaj opis wpisz szczegółowy opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 6. W obszarze Prywatność wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem, zaznacz pozycję Publiczna.

  • Aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia przez właściciela grupy i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość, wybierz pozycję Prywatna.

 7. Opcjonalnie zaznacz pozycję Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków. Jest to zalecane, gdy członkowie należą do wielu grup, ponieważ mogą widzieć wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania obszaru roboczego grupy. To ustawienie będzie stosowane do wszystkich osób, które dodasz do grupy teraz, oraz do osób, które dołączą do grupy później. Po dołączeniu do grupy każdy członek może zmienić to ustawienie.

 8. Wybierz pozycję Utwórz.

  Okienko Tworzenie grupy z wypełnionymi wszystkimi informacjami

 9. Jeśli chcesz dodać członków do nowo utworzonej grupy, kontynuuj korzystanie z kreatora tworzenia grupy. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie teraz. Zawsze możesz wrócić i dodać członków grupy później.

Tworzenie grupy

Dział informatyczny firmy może włączyć lub wyłączyć możliwość tworzenia grup dla organizacji. Jeśli po wykonaniu tych instrukcji nie można utworzyć grupy, skontaktuj się z działem informatycznym firmy.

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Nowa grupa.

  Opcje obszaru Grupy na głównej wstążce programu Outlook

 3. W oknie Tworzenie grupy wprowadź wymagane informacje, takie jak nazwa, adres e-mail, opis, klasyfikacja i poziom prywatności (grupa Publiczna lub Prywatna). Po utworzeniu grupy nie będzie można zmienić jej adresu e-mail.

  Tworzenie grupy

 4. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane i zaznacz pole konwersacji grupy, aby umożliwić członkom otrzymywanie wiadomości e-mail grupy w ich osobistych skrzynkach odbiorczych, lub zostaw je wyczyszczone, jeśli wolisz, aby uzyskiwali oni dostęp do poczty grupy wyłącznie ze skrzynki odbiorczej tej grupy, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 5. Dodaj członków (w tej chwili nie można dodać użytkowników zewnętrznych), opis oraz zdjęcie grupy, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz dodać członków także po utworzeniu grupy.

  Tworzenie nowej grupy

 6. Kliknij pozycję Dodaj. Na lewym pasku nawigacji będzie widoczna nowo utworzona grupa, a w skrzynce odbiorczej tej grupy będzie powitalna wiadomość e-mail.

Tworzenie grupy w aplikacji mobilnej Outlook

Dział informatyczny firmy może włączyć lub wyłączyć możliwość tworzenia grup dla organizacji. Jeśli po wykonaniu tych instrukcji nie można utworzyć grupy, skontaktuj się z działem informatycznym firmy.

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. W nagłówku Grupy naciśnij pozycję +.

  Naciśnij znak plus w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć grupę

 4. Na stronie Nowa grupa wpisz nazwę grupy i wybierz pozycję Dalej.

 5. Na stronie Ustawienia wprowadź wymagane informacje, w tym poziom prywatności (publiczna lub prywatna), klasyfikację i to, czy członkowie grupy powinni śledzić grupowe konwersacje i zdarzenia w osobistych skrzynkach odbiorczych.

 6. Naciśnij pozycję Utwórz.

 7. Wpisz adresy e-mail członków lub wybierz ich z listy kontaktów, aby dodać ich do grupy. Do grupy można dodać gości.

 8. Naciśnij przycisk Dalej. W nowo utworzonej skrzynce odbiorczej grupy pojawi się powitalna wiadomość e-mail.

Tworzenie grupy PLC w programie Outlook (Office 365 dla instytucji edukacyjnych)

Grupa profesjonalnej społeczności edukacyjnej (PLC, Professional Learning Community) to typ grupy usługi Office 365, która zapewnia nauczycielom udostępniony obszar na potrzeby współpracy. Profesjonalne społeczności edukacyjne są dostępne w planach usługi Office 365 Education.

Grupa PLC jest bardzo podobna do innych grup usługi Office 365. Obejmuje ona udostępnioną skrzynkę pocztową i kalendarz, udostępnioną bibliotekę dokumentów i notes programu OneNote. Notes jest przeznaczony dla nauczycieli i zawiera szablony i wiele zasobów, które dostarczają pomysły i zapewniają pomoc.

Tworzenie grupy PLC

Dział informatyczny firmy może włączyć lub wyłączyć możliwość tworzenia grup dla organizacji. Jeśli po wykonaniu tych instrukcji nie można utworzyć grupy, skontaktuj się z działem informatycznym firmy.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji obok pozycji Grupy wybierz przycisk +. (Jeśli nie widać przycisku +, umieść wskaźnik myszy na okienku nawigacji).

  Lewe okienko nawigacji w aplikacji Outlook w sieci Web z wyróżnionym przyciskiem Utwórz

 3. Na kafelku profesjonalnej społeczności edukacyjnej kliknij pozycję Dalej.

 4. W polu Wybierz nazwę wprowadź nazwę, która zwięźle opisuje charakter grupy.

 5. Sugerowany adres e-mail jest podany. Jeśli pojawi się komunikat „niedostępny”, to znaczy, że dany identyfikator grupy jest już używany. Spróbuj czegoś innego. Pamiętaj, że po wybraniu identyfikatora grupy nie będzie go można zmienić.

 6. W polu Dodaj opis wpisz szczegółowy opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 7. W obszarze Prywatność wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć grupę, w której każda osoba ze szkoły lub z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem, zaznacz pozycję Publiczna.

  • Aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia przez właściciela grupy i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość, wybierz pozycję Prywatna.

 8. Opcjonalnie zaznacz pozycję Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków. Jest to zalecane, gdy członkowie należą do wielu grup, ponieważ mogą widzieć wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania obszaru roboczego grupy. To ustawienie będzie stosowane do wszystkich osób, które dodasz do grupy teraz, oraz do osób, które dołączą do grupy później. Po dołączeniu do grupy każdy członek może zmienić to ustawienie.

 9. Wybierz pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz znajduje się u góry ekranu

 10. Jeśli chcesz dodać członków do nowo utworzonej grupy, kontynuuj korzystanie z kreatora tworzenia grupy. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie teraz. Zawsze możesz wrócić i dodać członków grupy później.

 11. Na lewym pasku nawigacji będzie widoczna nowo utworzona grupa, a w skrzynce odbiorczej tej grupy będzie powitalna wiadomość e-mail.

Tematy pokrewne

Informacje o grupach usługi Office 365
Porównanie grup w aplikacji mobilnej Outlook i w aplikacji mobilnej Outlook Groups
Dołączanie do grupy w programie Outlook
Planowanie spotkania w kalendarzu grupy
Usuwanie grupy

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×