Tworzenie grupy w programie Outlook

Grupa usługi Office 365 różni się od grupy kontaktów (nazywanej dawniej listą dystrybucyjną). Grupa kontaktów to zestaw adresów e-mail, przy użyciu którego można wysłać wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie do wszystkich osób jednocześnie. Aby utworzyć grupę kontaktów, zobacz Tworzenie grupy kontaktów.

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowa grupa.

  Opcje obszaru Grupy na głównej wstążce programu Outlook

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy Na wstążce nie ma pozycji Nowa grupa? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy.

 • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

  Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

 • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

 • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

  • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

  • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

 • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

 • Wybierz pozycję Utwórz.

Tworzenie grupy

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla uczestników niejawnego programu testów pakietu Office z subskrypcją usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac.

 2. Wybierz pozycję Plik > Nowy > Grupa.

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W menu nie ma pozycji Grupa? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy:

  • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

   Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

  • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy. Kliknij pozycję Dalej.

  • Wpisz adresy e-mail członków lub wybierz członków z listy kontaktów do dodania do grupy. Możesz dodać do grupy gości, czyli osoby spoza Twojej szkoły lub organizacji.

  • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

   • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

   • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

  • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

  Przedstawia interfejs użytkownika do tworzenia grupy na komputerze Mac

 4. Kliknij pozycję Utwórz. W nowo utworzonej skrzynce odbiorczej grupy pojawi się powitalna wiadomość e-mail.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

 1. Otwórz aplikację Outlook_w_sieci_Web

 2. W okienku nawigacji w obszarze Grupy wybierz pozycję Nowa grupa lub kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Grupy i wybierz pozycję Nowa grupa.

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W okienku nawigacji nie ma pozycji Grupy? Być może Twój dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy:

  • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

   Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

  • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

  • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

   • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

   • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

  • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

  • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

  • Wybierz pozycję Utwórz.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji obok pozycji Grupy wybierz przycisk +. (Jeśli nie widać przycisku +, umieść wskaźnik myszy na okienku nawigacji).

  Lewe okienko nawigacji w aplikacji Outlook w sieci Web z wyróżnionym przyciskiem Utwórz

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W okienku nawigacji nie ma pozycji Grupy? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy.

 • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

  Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

 • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

  • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

  • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

 • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

 • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

 • Wybierz pozycję Utwórz.

Okienko Tworzenie grupy z wypełnionymi wszystkimi informacjami

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W okienku folderów nie ma pozycji Grupy? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. W nagłówku Grupy naciśnij pozycję +.

  Naciśnij znak plus w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć grupę

 4. Na stronie Nowa grupa wpisz nazwę grupy i wybierz pozycję Dalej.

 5. Na stronie Ustawienia wprowadź wymagane informacje, w tym poziom prywatności (publiczna lub prywatna), klasyfikację i to, czy członkowie grupy powinni śledzić grupowe konwersacje i zdarzenia w osobistych skrzynkach odbiorczych.

 6. Naciśnij pozycję Utwórz.

 7. Wpisz adresy e-mail członków lub wybierz ich z listy kontaktów, aby dodać ich do grupy. Do grupy można dodać gości.

 8. Naciśnij przycisk Dodaj. W nowo utworzonej skrzynce odbiorczej grupy pojawi się powitalna wiadomość e-mail.

Tworzenie grupy PLC w programie Outlook (Office 365 Education)

Grupa profesjonalnej społeczności edukacyjnej (PLC, Professional Learning Community) to typ grupy usługi Office 365, która zapewnia nauczycielom udostępniony obszar na potrzeby współpracy. Profesjonalne społeczności edukacyjne są dostępne w planach usługi Office 365 Education.

Grupa PLC jest bardzo podobna do innych grup usługi Office 365. Obejmuje ona udostępnioną skrzynkę pocztową i kalendarz, udostępnioną bibliotekę dokumentów i notes programu OneNote. Notes jest przeznaczony dla nauczycieli i zawiera szablony i wiele zasobów, które dostarczają pomysły i zapewniają pomoc.

Uwagi: 

 • Tworzenie grup NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej nie jest obsługiwane w nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Tworzenie grup NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej jest teraz dostępne tylko w zespołach

 • Jeśli chcesz utworzyć grupę NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej, możesz to zrobić w aplikacji Teams lub przełączając się do klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web, gdy jest ona dostępna.

 • Nie dotyczy to istniejących grup NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej, do których można uzyskiwać dostęp z programu Outlook w sieci Web w normalny sposób i są używane jako zawsze gotowe. Zmiana ta wpływa tylko na nowe grupy NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia grup NAUCZYCIELSKIEJ społeczności edukacyjnej w aplikacji Teams, zobacz Tworzenie zespołu dla nauczycielskie społeczności edukacyjne w usłudze Microsoft Teams

Zobacz też

Dodawanie członków grupy

Tworzenie grupy w usłudze Yammer

Informacje o grupach usługi Office 365

Dołączanie do grupy w programie Outlook

Planowanie spotkania w kalendarzu grupy

Usuwanie grupy

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×