Tworzenie grupy usługi Office 365 w centrum administracyjnym

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2017 r

Użytkownicy mogą utworzyć grupę usługi Office 365 z poziomu aplikacji Outlook lub innych aplikacji, ale administrator globalny zwykle musi być w stanie tworzyć i usuwać grupy, dostosowywać ich sposób działania, a także dodawać lub usuwać ich członków. Do tego służy centrum administracyjne usługi Office 365.

Czy jesteś we właściwym miejscu?

Szukasz instrukcji tworzenia grupy poczty e-mail (listy dystrybucyjnej) w programie Outlook?

Jeśli tak, zobacz Tworzenie grupy kontaktów (listy dystrybucyjnej) w programie Outlook.

Tworzenie grupy usługi Office 365

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Wybierz pozycję Grupy > Grupy w lewym okienku nawigacji.

  Grupa usługi Office 365 w centrum administracyjnym

 3. Wybierz pozycję Dodaj grupę.

  Tworzenie nowej grupy usługi Office 365, nowej listy dystrybucyjnej lub nowej grupy zabezpieczeń
 4. Wybierz typ grupy, którą chcesz utworzyć, na podstawie celu, w jakim będzie używana: Jeśli potrzebujesz kontaktowego adresu e-mail dla klientów, takiego jak info@contoso.com, wybierz grupę usługi Office 365. Aby uzyskać szczegółowe porównanie opcji i porady, co wybrać w określonych przypadkach, zobacz Porównanie grup.

 5. Przypisz unikatową nazwę i alias grupie.

 6. Dla opcji Wysyłaj kopie konwersacji grupowych pozostaw ustawienie Włączone, jeśli chcesz, aby członkowie grupy otrzymywali wiadomości i elementy kalendarza nie tylko w skrzynce pocztowej grupy, ale również w swoich skrzynkach odbiorczych.

 7. Wybierz pozycję Wybierz właściciela, a następnie wybierz imię i nazwisko osoby, która zostanie wyznaczona do zarządzania grupą. Każdy z uprawnieniami właściciela grupy może usuwać wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej grupy. Pozostali użytkownicy nie będą mogli usuwać wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej grupy.

 8. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

Dodawanie członków do grupy usługi Office 365

 1. Odśwież stronę Centrum administracyjnego usługi Office 365, aby Twoja nowa grupa usługi Office 365 została wyświetlona.

 2. Zaznacz grupę, do której chcesz dodać członków.

 3. Obok pozycji Członkowie wybierz pozycję Edytuj.

 4. Wprowadź nazwy osób, które mają być członkami grupy, i wybierz ich imiona i nazwiska z listy. Możesz także zezwolić użytkownikom na dodawanie siebie do grupy lub na późniejsze wysyłanie próśb o zatwierdzenie dołączenia do grupy (zobacz Dołączanie do grupy).

 5. Wybierz pozycję Zapisz, aby zaktualizować grupę usługi Office 365.

Grupa usługi Office 365 zostanie wyświetlona w programie Outlook wraz z przypisanymi do niej członkami.

Porada: Grupy usługi Yammer połączone z usługą Office 365 muszą zostać utworzone w usłudze Yammer, ale można nimi zarządzać w Centrum administracyjnym usługi Office 365, tak jak innymi grupami usługi Office 365. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Usługa Yammer i grupy usługi Office 365.

Zezwalanie osobom spoza organizacji na wysyłanie wiadomości e-mail do grupy (na przykład info@contoso.com)

Ta opcja jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć grupowy adres e-mail, taki jak info@contoso.com.

Po utworzeniu grupy możesz ustawić tę opcję.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Wybierz pozycję Grupy > Grupy w lewym okienku nawigacji.

  Grupa usługi Office 365 w centrum administracyjnym

 3. Zaznacz pole obok grupy, którą chcesz edytować.

 4. Ustaw przełącznik opcji Zezwól osobom spoza organizacji na wysyłanie wiadomości e-mail do grupy na pozycję Włączone.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Jak działa obserwowanie poczty e-mail grupy

Ważne jest, aby wiedzieć, jak działa to ustawienie, szczególnie jeśli używasz skrzynki odbiorczej grupy na potrzeby udostępnionego adresu e-mail, takiego jak info@contoso.com.

 • Kiedy tworzysz grupę przy użyciu Centrum administracyjnego, dla użytkowników domyślnie jest konfigurowane obserwowanie grupy. Jest to opcja Wysyłaj kopie konwersacji i zdarzeń grupowych do skrzynek odbiorczych członków grupy.

  Tworzenie nowej grupy

 • Jeśli jednak użytkownik tworzy grupę z poziomu programu Outlook, ta opcja nie jest włączana domyślnie — trzeba wybrać pozycję Opcje zaawansowane > Wysyłaj wszystkie konwersacje grupowe...

  Wybierz, aby wysłać grupową wiadomość e-mail do skrzynek odbiorczych użytkowników

To ustawienie oznacza, że członkowie grupy będą otrzymywać kopie wiadomości e-mail wysyłanych do ich skrzynki odbiorczej programu Outlook. Mogą oni odczytać i usunąć tę kopię wiadomości e-mail, ponieważ nie ma to wpływu na inne osoby. Kopia wiadomości e-mail nadal istnieje w skrzynce odbiorczej grupy.

W programie Outlook mogą oni przejść do skrzynki odbiorczej grupy i przestać obserwować, aby kopie wiadomości e-mail nie były już więcej dostarczane do ich skrzynki odbiorczej. Obserwowanie można włączyć ponownie. Wiadomości e-mail grupy nadal będą dostępne w skrzynce odbiorczej grupy w programie Outlook.

Użytkownicy mogą anulować subskrypcję grupy i nie otrzymywać już więcej wiadomości e-mail w swoich skrzynkach odbiorczych.

Kto może usunąć wiadomość e-mail ze skrzynki odbiorczej grupy?

Właściciel grupy może usuwać wszystkie wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej grupy, niezależnie od tego, czy był ich początkowym autorem.

Członek może usunąć konwersację za pomocą wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej grupy, jeśli ją zainicjował i tylko przy użyciu aplikacji Outlook w sieci Web (przez kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknięcie pozycji Usuń). Nie można tego zrobić w aplikacji programu Outlook (Outlook 2016).

Załóżmy, że właściciel grupy wysyła wiadomość e-mail do grupy, a następnie usuwa ją ze skrzynki odbiorczej grupy. Kopie, które zostały wysłane do skrzynek odbiorczych członków, nie zostaną usunięte.

Więcej opcji dostosowywania

Wybieranie domeny do użycia podczas tworzenia grup usługi Office 365

Niektóre organizacje używają osobnych domen poczty e-mail w celu rozdzielenia różnych części swojej działalności. Podczas tworzenia grup usługi Office 365 można określić, jaka domena ma być używana.

Jeśli użytkownicy w Twojej organizacji muszą tworzyć swoje grupy w domenach innych niż domyślnie akceptowana domena organizacji, możesz na to zezwolić, konfigurując zasady adresów e-mail (EAP) przy użyciu programu PowerShell.

Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wybieranie domeny do użycia podczas tworzenia grup usługi Office 365.

Co należy wiedzieć o tworzeniu grup w centrum administracyjnym

 • Grupy mogą być tworzone i zarządzane w centrum administracyjnym usługi Office 365 przez osoby wypełniające następujące role administratora usługi Office 365: administrator globalny, administrator programu Exchange i administrator zarządzający użytkownikami.

 • Potrzebna jest licencja co najmniej usługi Exchange Online (jeśli na przykład nie jest dostępna licencja usługi Office 365 dla firm).

 • Dla używanej dzierżawy muszą być włączone grupy usługi Office 365. Domyślnie tak jest, ale niektóre organizacje wyłączają tę funkcję.

 • Nie można użyć konta administratora delegowanego (na przykład w przypadku konsultanta, który jest administratorem w imieniu innego użytkownika).

 • Jeśli utworzysz grupę zabezpieczeń, aby zarządzać tym, kto może tworzyć grupy usługi Office 365, administrator globalny nie musi być członkiem grupy. Nadal będzie mieć możliwość tworzenia grup w centrum administracyjnym. Jednak nie będzie mieć możliwości tworzenia grup z poziomu aplikacji (takich jak Planner lub Outlook). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie tym, kto może tworzyć grupy usługi Office 365.

 • Identyfikator grupy służy do ustalania aliasu (nazywanego także właściwością mailNickname) w programie Exchange. Właściwość mailNickname musi być unikatowa we wszystkich grupach usługi Office 365 w dzierżawie.

Artykuły na temat zarządzania grupami usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×