Tworzenie grupy sekcji w programie OneNote dla komputerów Mac

W programie OneNote można połączyć wiele sekcji w grupę. Po otwarciu określonej grupy sekcji zostaną wyświetlone tylko te sekcje, które zostały przeniesione do tej grupy, co znacznie ułatwi przechodzenie między kartami sekcji w dużym notesie.

Na przykład zamiast dwunastu widocznych sekcji (np. po jednej dla każdego miesiąca w roku), które nie zmieszczą się na mniejszym ekranie, możesz utworzyć cztery grupy sekcji — po jednej dla każdego kwartału roku— a następnie przenieść karty sekcji trzech odpowiednich miesięcy do grupy sekcji dla danego kwartału.

Aby utworzyć nową grupę sekcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do notesu, w którym chcesz utworzyć nową grupę sekcji.

  2. Na pasku menu kliknij pozycję Plik > Nowa grupa sekcji.

  3. Wpisz użyteczny opis nowej grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Return.

Porady: 

  • Aby dodać nowe sekcje do obecnie otwartej grupy sekcji, kliknij pozycję Plik > Nowa sekcja. Możesz zacząć sporządzać notatki na pustej stronie w każdej nowo utworzonej sekcji lub dodać kolejne strony w wybranym miejscu. Ewentualnie, jeśli chcesz przenieść istniejące sekcje i strony do tej grupy sekcji z tego lub innych notesów, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie notatek w programie OneNote dla komputerów Mac.

  • Aby zmienić nazwę grupy sekcji, kliknij jej nazwę na liście, przytrzymując klawisz Control, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę. Po zaznaczeniu bieżącej nazwy grupy sekcji wpisz nową nazwę.

  • Aby usunąć grupę sekcji, kliknij jej nazwę, przytrzymując klawisz Control, a następnie kliknij pozycję Usuń. Zachowaj ostrożność — usunięcie grupy sekcji z notesu powoduje usunięcie wszystkich sekcji, które zawiera ta grupa, w tym wszystkich stron w każdej z tych sekcji oraz wszystkich plików i załączników wstawionych na tych stronach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×