Tworzenie gazetki szkolnej za pomocą programu Publisher

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Dotyczy

Microsoft® Office Publisher 2003

Program Microsoft Publisher 2002

Tworzenie gazetki szkolnej daje uczniom okazję do pracy zespołowej i do samodzielnego ćwiczenia takich umiejętności jak pisanie i prowadzenie badań. Gotową gazetkę można z dumą opublikować i rozpowszechniać. W tym artykule przedstawimy proces tworzenia gazetki poświęconej anatomii człowieka, ale ten sam format można wykorzystać do tworzenia gazetek na wiele innych tematów.

Biuletyn

Tworzenie artykułów do gazetki

Na początek poproś uczniów o propozycje nazwy nowej gazetki, a następnie wybierzcie najlepszą nazwę przez głosowanie.

Następnie podziel klasę na grupy i przydziel każdej z nich osobny temat na artykuł. Oto kilka przykładowych tematów:

 • Felieton na temat znaczenia zdrowego odżywiania.

 • „Wywiady” z najważniejszymi organami na temat funkcji, jakie pełnią w ludzkim organizmie.

 • Porady na temat zachowania dobrej kondycji fizycznej.

 • Przegląd artykułów publikowanych w prasie medycznej.

 • Kwiz albo zagadki sprawdzające wiedzę o anatomii ludzkiego ciała.

Gazetka musi mieć redaktora. Uczniowie mogą wzajemnie redagować swoje artykuły. Rolę redaktora może także pełnić nauczyciel. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek zbierz gotowe artykuły i opublikuj gazetkę.

Tworzenie gazetki

Zanim uczniowie rozpoczną pisanie artykułów do gazetki, powinni zastanowić się nad jej ostatecznym wyglądem. W programie Publisher można bez trudu zaprojektować i opublikować gazetkę o atrakcyjnej szacie graficznej. Chociaż gazetki, biuletyny i innego rodzaju publikacje można tworzyć w programie Publisher od zera, dla potrzeb tego artykułu utworzymy gazetkę za pomocą jednego projektów dostępnych w Kreatorze biuletynów.

Porada : Jeśli program Publisher ma automatycznie przekonwertować gazetkę na witrynę sieci Web, gazetkę należy utworzyć za pomocą jednego z projektów dostępnych w Kreatorze biuletynów.

Aby utworzyć gazetkę

 1. Uruchom program Publisher. W okienku zadań Nowy plik publikacji kliknij opcję Publikacje do drukowania, a następnie kliknij opcję Biuletyny.

  Uwaga : Jeśli używasz programu Publisher 2002, kliknij opcję Biuletyny w okienku zadań Nowy plik publikacji.

 2. W okienku zadań Opcje biuletynu wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Wydruk jedno- lub dwustronny kliknij opcję 1 lub 2 zgodnie z planowanym sposobem drukowania gazetki.

  • W obszarze Adres klienta kliknij opcję Brak.

  • Kliknij opcję Zawartość strony, aby wybrać liczbę kolumn i typy informacji, które będą się znajdować na kolejnych stronach. Na wewnętrznych stronach gazetki drukowanej dwustronnie jest wyświetlane pole Wybierz stronę do modyfikacji. Zaznacz opcję Lewa strona wewnętrzna lub Prawa strona wewnętrzna, a następnie na każdej stronie wybierz jeden z następujących formatów: 3 artykuły, Kalendarz, Formularz zamówienia, Formularz odpowiedzi lub Formularz zapisów.

  • Jeśli chcesz wybrać inny projekt, kliknij opcję Projekty publikacji.

  • Aby wybrać odpowiedni schemat kolorów, kliknij opcję Schematy kolorów.

  • Aby wybrać odpowiednią czcionkę, kliknij opcję Schematy czcionek.

 3. Wprowadź własny tekst w miejsce tekstu zastępczego:

  • Kliknij tekst zastępczy, a następnie wpisz nowy tekst.

  • Aby wstawić tekst z innego pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst zastępczy, aby go zaznaczyć, wskaż polecenie Zmień tekst, kliknij opcję Plik tekstowy, wybierz plik, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Tekst zastępczy umożliwia oszacowanie liczby wyrazów, jaką artykuł może zawierać, aby mieścił się w gazetce. Ta informacja jest przydatna podczas przydzielania uczniom zadań.

  • W większości przypadków, na przykład w nagłówkach artykułów, rozmiar tekstu jest automatycznie dopasowywany tak, aby tekst mieścił się w polu.

  • Jeśli zestaw informacji osobistych został utworzony już wcześniej, informacje kontaktowe i logo zostaną automatycznie umieszczone w miejscu tekstu zastępczego.

 4. Wstaw własne obrazy w miejsce obrazów zastępczych:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz zastępczy, a następnie wskaż polecenie Zmień obraz. Jeśli polecenie Zmień obraz nie jest wyświetlane po kliknięciu obrazu prawym przyciskiem myszy, kliknij obraz zastępczy jeden raz, aby wokół ramki obrazu zostały wyświetlone białe kółka. Ponownie kliknij obraz, aby obraz został otoczony szarymi kółkami ze znakami „x”, a następnie kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

  • Wybierz źródło nowego obrazu, wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Po zakończeniu projektowania gazetki kliknij polecenie Zapisz w menu Plik.

Drukowanie gazetki

Gazetkę można wydrukować na zwykłej drukarce biurowej. Zacznij od wydrukowania kilku egzemplarzy. Rozdaj je uczniom, aby wykonali korektę i zatwierdzili ostateczny format. Kiedy gazetka będzie gotowa, wydrukuj egzemplarze, które uczniowie będą mogli zabrać do domu lub rozdać koleżankom i kolegom z innych klas.

Aby wydrukować gazetkę na drukarce biurowej

 1. W programie Publisher otwórz publikację zawierającą gazetkę, którą chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Podgląd wydruku, aby sprawdzić efekt wprowadzonych zmian, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie wybierz drukarkę, na której chcesz wydrukować gazetkę.

 4. W obszarze Liczba kopii wybierz żądaną liczbę wydruków egzemplarzy gazetki.

 5. W obszarze Zakres wydruku kliknij opcję Wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie własnego szablonu gazetki

Jeśli uczniom spodoba się pomysł tworzenia gazetki, możesz powtórzyć tę lekcję w przyszłym roku. Możesz także użyć gotowego już formatu do zgłębienia innych zagadnień tematycznych. Dlatego warto zapisać utworzoną gazetkę jako szablon, który będzie można wykorzystać w przyszłości.

Szablon umożliwia zachowanie spójnej szaty graficznej gazetki przez zapisanie wszystkich wybranych opcji formatowania. Plik szablonu można otwierać i edytować, ale każdą nową publikację należy zapisać w pliku o innej nazwie, aby nie zmodyfikować omyłkowo oryginalnego szablonu.

Aby utworzyć szablon gazetki na podstawie istniejącej publikacji

 1. W programie Publisher otwórz publikację zawierającą gazetkę, na podstawie której chcesz utworzyć szablon.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W Okno dialogowe Zapisz jako, z listy Zapisz jako typ, wybierz pozycjęszablon programu Publisher (* pub).

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku rozpoznawalne (na przykład Szablon biuletynu strony 4), a następnie kliknij przycisk OK.

Aby utworzyć następne wydanie gazetki

 1. W nowej Publikacja okienko zadań, kliknij pozycję Szablony, a następnie kliknij szablon biuletynu po prawej stronie.

  Uwaga : Jeśli korzystasz z programu Publisher 2002, kliknij pozycję z szablonu, w okienku zadań Nowej publikacji, wybierz wcześniej zapisany szablon (na przykład 4 Zazne szablon biuletynu) i kliknij przycisk Utwórz nowy.

 2. Dodawanie nowej zawartości, tak jak w kroku 3 procedurę, Aby utworzyć biuletynu w tym artykule.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×