Tworzenie formularzy przez użytkowników wypełniania lub drukowania w programie Word dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word możesz utworzyć formularz, zaczynając od szablonu lub nowego, pustego dokumentu oraz dodając kontrolki zawartości, takie jak pola wyboru, pola tekstowe i pola kombi. Inne osoby mogą wypełnić formularz w programie Word, a następnie wydrukować go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W polu tekstowym użytkownicy mogą wprowadzać tekst. W polu kombi użytkownicy mogą wybrać pozycję z listy opcji do wyboru lub wprowadzić własne informacje.

Krok 1. Wyświetlanie karty Deweloper

 1. W menu Word wybierz polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Widok.

 3. W obszarze wstążki, zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper.

Krok 2: Otwórz szablon lub użyj pustego dokumentu

Możesz zacząć od pustego dokumentu i utworzyć własny formularz. Aby zaoszczędzić czas, możesz też rozpocząć od szablonu formularza.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 2. W polu wyszukiwania wpisz formularz.

 3. Kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz użyć.

Krok 3. Dodawanie zawartości do formularza

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz dodać kontrolkę zawartości.

 2. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Pole tekstowe, Pole wyboru lub Pole kombi.

 3. Aby ustawić określone właściwości kontrolki, kliknij przycisk Opcje, a następnie skonfiguruj odpowiednie właściwości.

  Uwaga : Aby utworzyć elementy listy rozwijanej w polu kombi, wybierz symbol zastępczy pola kombi, kliknij pozycję Opcje, a następnie dodaj elementy, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej dodawanej kontrolki.

Krok 4: Dodawanie tekstu instruktażowego (opcjonalnie) w polu tekstowym

Tekst instruktażowy (na przykład: „Wpisz imię”) w polu tekstowym może ułatwić korzystanie z formularza. Domyślnie w polu tekstowym nie jest wyświetlany żaden tekst, ale można go tam dodać.

 1. Kliknij kontrolkę pola tekstowego, do której chcesz dodać tekst instruktażowy.

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Opcje.

 3. W polu Domyślny tekst wpisz tekst instruktażowy.

 4. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wypełnianie włączone, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 5: Włącz ochronę formularza

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Chroń formularz.

  Uwaga : Aby wyłączyć ochronę formularza i kontynuować edycję, ponownie kliknij pozycję Chroń formularz.

 2. Zapisz i zamknij formularz.

Krok 6: Przetestować formularz (opcjonalnie)

Jeśli chcesz, możesz przetestować formularz, zanim go udostępnisz.

 1. Włącz ochronę formularza.

 2. Otwórz ponownie formularz, wypełnij go tak, jak zrobiłby to użytkownik, a następnie zapisz kopię.

Krok 1. Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk Menu podręczne Akcja , a następnie kliknij pozycję Preferencje Wstążki.

 2. W obszarze Dostosowywanie zaznacz pole wyboru Deweloper.

Krok 2. Otwieranie szablonu lub dokumentu, na którym ma zostać oparty formularz

Możesz zacząć od pustego dokumentu i utworzyć własny formularz. Aby zaoszczędzić czas, możesz też rozpocząć od szablonu formularza.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 2. W okienku po lewej stronie rozwiń listę Szablony online, a następnie kliknij pozycję Formularze.

 3. Kliknij dwukrotnie szablon formularza, którego chcesz użyć.

Krok 3. Dodawanie kontrolek zawartości do formularza

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz dodać kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Pole tekstowe, Pole wyboru lub Pole kombi.

 3. Aby ustawić określone właściwości kontrolki, kliknij przycisk Opcje, a następnie skonfiguruj żądane właściwości.

  Uwaga : Aby utworzyć elementy listy rozwijanej w polu kombi, wybierz symbol zastępczy pola kombi, kliknij pozycję Opcje, a następnie dodaj elementy, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej dodawanej kontrolki.

Krok 4: Dodawanie tekstu instruktażowego (opcjonalnie)

Tekst instruktażowy (na przykład: „Wpisz imię”) w polu tekstowym może ułatwić korzystanie z formularza. Domyślnie w polu tekstowym nie jest wyświetlany żaden tekst, ale można go tam dodać.

 1. Kliknij kontrolkę pola tekstowego, do której chcesz dodać tekst instruktażowy.

 2. Na karcie Deweloper w obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Opcje.

 3. W polu Domyślny tekst wpisz tekst instruktażowy.

 4. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Wypełnianie włączone, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 5: Włącz ochronę formularza

 1. Na karcie Deweloper w obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Chroń formularz.

  Uwaga : Aby wyłączyć ochronę formularza i kontynuować edytowanie, kliknij ponownie pozycję Chroń formularz.

 2. Zapisz i zamknij formularz.

Krok 6: Przetestować formularz (opcjonalnie)

Jeśli chcesz, możesz przetestować formularz, zanim go udostępnisz.

 1. Włącz ochronę formularza.

 2. Otwórz ponownie formularz, wypełnij go tak, jak zrobiłby to użytkownik, a następnie zapisz kopię.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×