Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na karcie Tworzenie w programie Access jest dostępnych kilka narzędzi do szybkiego tworzenia formularzy, z których każde umożliwia utworzenie formularza jednym kliknięciem. Jeśli jednak jest potrzebny precyzyjniejszy sposób wyboru pól formularza, można zamiast nich użyć Kreatora formularzy. Umożliwia on między innymi definiowanie grupowania i sortowania danych, a także pozwala stosować pola z wielu tabel i kwerend (pod warunkiem, że pozostają one ze sobą w relacjach).

Uwaga : Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — typu baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

Uruchamianie Kreatora formularzy

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Więcej formularzy, a następnie kliknij pozycję Kreator formularzy.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach Kreatora formularzy.

    Uwaga : Aby w formularzu zawrzeć pola z wielu tabel i kwerend, nie klikaj przycisków Dalej ani Zakończ po wybraniu pól z pierwszej tabeli lub kwerendy na pierwszej stronie Kreatora formularzy. Zamiast tego powtórz czynności wyboru tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij dodatkowe pola, które chcesz umieścić w formularzu. Dopiero na końcu kliknij przycisk Dalej lub Zakończ, aby kontynuować.

  3. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

W zależności od wybranych opcji użycie Kreatora formularzy może dawać różne wyniki. Dlatego zaleca się wielokrotne uruchamianie kreatora i eksperymentowanie za każdym razem z innymi opcjami do czasu uzyskania pożądanego wyniku.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×