Tworzenie formularza z ograniczonym uprawnieniem

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath 2007 można stosować zarządzanie prawami dostępu do informacji (IRM), aby tworzyć formularze z ograniczonym uprawnieniem. Dostęp do formularza z ograniczonym uprawnieniem będą miały tylko określone osoby. Zarządzanie prawami dostępu do informacji pomaga chronić poufne informacje przed drukowaniem, przesyłaniem dalej oraz kopiowaniem przez nieautoryzowanych użytkowników.

W tym artykule

Informacje o poziomach programu access

Tworzenie formularza z ograniczonym uprawnieniem

Dostosowywanie ustawień ograniczonego uprawnienia

Usuwanie z ograniczonymi uprawnieniami z formularza

Poziomy dostępu — informacje

Usługa IRM umożliwia utworzenie formularza z ograniczonym uprawnieniem dla konkretnych osób, które będą uzyskiwać dostęp do zawartości tego formularza. Można na przykład przyznać jednemu ze współpracowników uprawnienie do odczytu formularza, ale nie do wprowadzania w nim zmian. Następnie innemu współpracownikowi można przyznać uprawnienie do wprowadzania zmian w formularzu, a także umożliwić mu zapisywanie formularza.

Użytkownicy lub grupy mogą uzyskać zestaw uprawnień zgodny z poziomami dostępu przyznanymi im przez autora w oknie dialogowym Uprawnienie, tak jak to opisano na poniższej liście:

 • Odczyt    Użytkownicy z prawem do odczytu mogą czytać formularz, ale nie mają uprawnień do jego edytowania, drukowania ani kopiowania.

 • Zmiana    Użytkownicy z prawem do zmian mogą czytać, edytować i zapisywać zmiany w formularzu, ale nie mają uprawnienia do jego drukowania.

 • Pełna kontrola    Użytkownicy z pełną kontrolą mają pełne uprawnienia autorskie i mogą wykonywać w formularzu wszelkie czynności autorskie, na przykład ustawiać daty wygaśnięcia zawartości, zapobiegać drukowaniu i przyznawać uprawnienia użytkownikom. Autorzy formularzy zawsze mają uprawnienie Pełna kontrola.

Początek strony

Tworzenie formularza z ograniczonym uprawnieniem

 1. W menu plik wskaż polecenie uprawnienie, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 2. W oknie dialogowym Uprawnienie zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego formularza.

 3. W polach Odczyt i Zmiana wprowadź nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz przyznać uprawnienie.

  Porada: Jeśli chcesz przyznać uprawnienie wszystkim użytkownikom kliknij opcję Daje wszystkim użytkownikom dostęp do odczytu po prawej stronie pola Odczyt lub kliknij opcję Daje wszystkim użytkownikom dostęp do wprowadzania zmian po prawej stronie pola Zmiana.

 4. Kliknij przycisk OK, zapisz formularz, a następnie rozpowszechnij go wśród osób, które otrzymały stosowne uprawnienie.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień ograniczonego uprawnienia

 1. W menu plik wskaż polecenie uprawnienie, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 2. W oknie dialogowym Uprawnienie kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby formularz był dostępny tylko przez ograniczony czas, w obszarze Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników zaznacz pole wyboru Ten formularz traci ważność w dniu i wybierz z kalendarza odpowiednią datę utraty ważności.

  • Aby dołączyć informacje referencyjne, w obszarze Ustawienia dodatkowe zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą żądać dodatkowych uprawnień od, a następnie wprowadź prawidłowy adres e-mail lub adres sieci Web — na przykład mailto:osoba@example.com.

   W polu pojawia się domyślnie adres e-mail użytkownika edytującego uprawnienia.

  • Aby wymagać od użytkowników nawiązania połączenia z Internetem w celu otwarcia zawartości z ograniczonym uprawnieniem, w obszarze Ustawienia dodatkowe zaznacz pole wyboru Wymagaj połączenia do weryfikacji uprawnienia użytkownika.

  • Aby zmienić uprawnienie użytkownika, na liście użytkowników mających uprawnienie kliknij użytkownika, dla którego poziom dostępu ma zostać zmieniony. W obszarze Poziom dostępu wskaż aktualny poziom dostępu dla tego użytkownika, kliknij strzałkę, a następnie wybierz nowy poziom dostępu.

Początek strony

Usuwanie z formularza ograniczonego uprawnienia

 1. Otwórz formularz, z którego chcesz usunąć ograniczone uprawnienie.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Uprawnienie , a następnie kliknij polecenie Nieograniczony dostęp.

  Powoduje to usunięcie wszystkich ograniczeń nałożonych na dany formularz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×