Tworzenie formularza z możliwością wypełniania

Jeśli chcesz utworzyć w programie Word formularz, który będą mogli wypełniać inni użytkownicy, zacznij od szablonu i dodaj kontrolki zawartości. Do kontrolek zawartości należą pola wyboru, pola tekstowe, selektory dat i listy rozwijane. Jeśli masz doświadczenie w pracy z bazami danych, możesz nawet utworzyć połączenie między tymi kontrolkami a danymi.

Tworzenie formularza z możliwością wypełniania zaczyna się od wykonania sześciu podstawowych kroków. Kroki te opisano poniżej.

Krok 1. Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Na karcie plik przejdź do opcji ,> dostosować Wstążkę.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę na liście w obszarze Karty głównezaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe dostosowywania wstążki

Krok 2. Otwieranie szablonu lub dokumentu, na którym ma zostać oparty formularz

Aby zaoszczędzić czas, zacznij od szablonu formularza. Jeśli chcesz zacząć wszystko od początku, wybierz pusty szablon.

Rozpoczynanie od szablonu formularza

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Nowy.

 3. W polu Wyszukaj szablony online wprowadź typ formularza, który chcesz utworzyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij szablon formularza, którego chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

Rozpoczynanie od pustego szablonu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Nowy.

 3. Kliknij pozycję Pusty dokument.

Krok 3. Dodawanie zawartości do formularza

Na karcie Deweloper kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw potrzebne kontrolki.

Przycisk Tryb projektowania

Uwaga: Formularz utworzony z użyciem kontrolek zawartości możesz wydrukować, ale pola wokół tych kontrolek nie zostaną wydrukowane.

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, wstaw kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie deweloper kliknij pozycję formant zawartości w formie tekstu sformatowanego Obraz Wstążki lub kontrolka zawartości zwykłego tekstu Obraz Wstążki .

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie kontrolki obrazu

Kontrolka obrazu jest często stosowana w szablonach, ale można ją też dodać do formularza.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Kontrolka zawartości — obraz.

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie kontrolki bloku konstrukcyjnego

Jeśli chcesz, aby użytkownicy wybierali konkretny blok tekstu, użyj kontrolek bloków konstrukcyjnych. Kontrolki bloków konstrukcyjnych są na przykład pomocne, gdy konfigurujesz szablon kontraktu i chcesz dodać inny tekst standardowy w zależności od specjalnych wymagań kontraktu. Możesz utworzyć kontrolki zawartości tekstu sformatowanego dla każdej wersji tekstu standardowego, a następnie użyć kontrolki bloku konstrukcyjnego jako kontenera dla kontrolek zawartości tekstu sformatowanego.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij odpowiednią kontrolkę zawartości:

  Kontrolki bloków konstrukcyjnych

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie deweloper kliknij pozycję kontrolka zawartości pola kombi Obraz przycisku lub formant zawartości na liście rozwijanej Obraz Wstążki .

 2. Wybierz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper kliknij przycisk Właściwości.

 3. Aby utworzyć listę opcji, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może.

  Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

  Uwaga:  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości, użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji.

Wstawianie kontrolki selektora dat

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę selektora dat.

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Kontrolka zawartości — selektor dat.

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie pola wyboru

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Kontrolka zawartości — pole wyboru.

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

Każda kontrolka zawartości ma właściwości, które można ustawiać lub zmieniać. Kontrolka Selektor dat udostępnia na przykład opcje formatu, który ma być używany do wyświetlania daty.

 1. Kliknij kontrolkę zawartości, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Właściwości i zmień dowolne właściwości.

Krok 5. Dodawanie tekstu instruktażowego do formularza

Tekst instruktażowy może zwiększyć użyteczność rozpowszechnianego formularza. Domyślny tekst instruktażowy można zmienić w kontrolkach zawartości.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Tryb projektowania.

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Uwaga: Aby użytkownicy mogli zastępować tekst instruktażowy własnym tekstem, nie należy zaznaczać pola wyboru Nie można edytować zawartości.

Krok 6. Dodawanie ochrony formularza

Jeśli chcesz ograniczyć możliwości edycji lub formatowania formularza przez innych użytkowników, użyj polecenia Ogranicz edytowanie:

 1. Otwórz formularz, który chcesz blokować lub chronić.

 2. Kliknij pozycje Narzędzia główne > Zaznacz > Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze CTRL+A.

 3. Kliknij pozycje Deweloper > Ogranicz edytowanie.

 4. Po wybraniu ograniczeń kliknij przycisk tak, zacznij wymuszanie ochrony.

Porada: Formularz można przetestować przed rozpowszechnieniem. W tym celu należy go otworzyć i wypełnić tak, jak zrobiłby to użytkownik, a następnie zapisać kopię w odpowiedniej lokalizacji.

Jeśli znasz klasyczną wersję programu Word, zapewne wiesz, że umożliwia ona tworzenie formularzy z możliwością wypełniania. Ta opcja nie jest dostępna w Word dla sieci Web.

Aby otworzyć dokument w klasycznej wersji programu Word, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word lub kliknij pozycję Otwórz w programie Word.

Obraz polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Online

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w obszarze Utwórz formularzz możliwością wypełniania.

Po zapisaniu dokumentu i ponownym otwarciu go w programie Word dla sieci Web zostaną wyświetlone wprowadzone zmiany.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×