Tworzenie formularza z kartami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodanie kart do formularza może poprawić jego organizację i ułatwić posługiwanie się nim, zwłaszcza gdy formularz zawiera wiele formantów. Umieszczając powiązane formanty na osobnych stronach formantu karta, można zwiększyć czytelność i uprościć pracę z danymi.

Formularz zawierający kontrolkę karty

Karty można dodać do formularza za pomocą narzędzia Formant Karta. Każda strona formantu karta pełni rolę kontenera na inne formanty, takie jak pola tekstowe, pola kombi i przyciski poleceń. W poniższych procedurach pokazano, jak dodać formant karta do formularza.

Uwaga: W każdej z poniższych procedur założono, że formularz został już utworzony i że jest otwarty w widoku projektu. Aby wyświetlić formularz w widoku projektu, w okienku nawigacji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy formularz, a następnie kliknąć polecenie Widok projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularza zobacz artykuł Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie kontrolki karty do formularza

Przenoszenie istniejących kontrolek na stronę karty

Przeciąganie pól z okienka zadań Lista pól na stronę karty

Dodawanie innych kontrolek do strony karty

Dodawanie nowej strony karty

Zmienianie kolejności stron kart

Zmienianie nazwy strony karty

Usuwanie strony karty

Dodawanie formantu karta do formularza

 1. Na karcie Projektowanie w grupie kontrolki kliknij narzędzie Kontrolka karta Obraz przycisku .

 2. Kliknij w formularzu miejsce, w którym chcesz umieścić formant.

Formant karta zostanie umieszczony w formularzu.

Początek strony

Przenoszenie istniejących formantów na stronę karty

 1. Zaznacz formanty, które chcesz przenieść na stronę karty. Aby zaznaczyć wiele formantów, przytrzymaj klawisz SHIFT i klikaj formanty, które chcesz przenieść.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

 3. Kliknij tekst etykiety na karcie odpowiadającej stronie, na której chcesz umieścić formanty. Na stronie karty pojawi się ramka zaznaczenia.

  Uwaga: Jeśli ramka zaznaczenia nie zostanie wyświetlona na stronie karty, formanty nie zostaną poprawnie dołączone do strony podczas wykonywania następnego kroku.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Formanty zostaną umieszczone na stronie karty. Aby potwierdzić, że formanty są poprawnie dołączone do strony, należy kliknąć kolejną kartę formantu karta. Wklejone przed chwilą formanty powinny zniknąć, a następnie pojawić się ponownie po kliknięciu pierwotnej karty.

Początek strony

Przeciąganie pól z okienka zadań Lista pól na stronę karty

 1. Zaznacz stronę karty, do której chcesz dodać pola.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

 3. Przejdź do tabeli zawierającej dodawane pola.

 4. Przeciągnij każde pole z okienka Lista pól na stronę karty. Ewentualnie zaznacz kilka pól, przytrzymując podczas klikania pól naciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT, a następnie przeciągnij je wszystkie naraz na stronę karty.

  Uwaga: W trakcie przeciągania pól nad stroną karty zmieni się ona na czarną, aby wskazać, że pola zostaną dołączone do tej strony.

 5. Puść przycisk myszy.

Pola zostaną umieszczone na stronie karty.

Początek strony

Dodawanie innych formantów do strony karty

Do stron formantu karta można dodawać formanty innych typów, takie jak obrazy, przyciski poleceń i pola wyboru.

 1. Zaznacz stronę karty, do której chcesz dodać formant.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij narzędzie odpowiadające dodawanemu formantowi.

  Obraz wstążki programu Access

 3. Przeciągnij wskaźnik na stronę karty. W trakcie przeciągania wskaźnika nad stroną zmieni się ona na czarną, aby wskazać, że formant zostanie dołączony do tej strony.

 4. Kliknij stronę karty w miejscu, w którym chcesz umieścić formant.

Formant zostanie umieszczony na stronie karty.

Początek strony

Dodawanie nowej strony karty

 1. Zaznacz kartę lub kliknij pusty obszar u góry formantu karta, aby zaznaczyć cały formant.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij pozycję Wstaw stronę Obraz przycisku . Można także, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę karty, a następnie kliknij przycisk Wstaw stronę.

Za już istniejącymi stronami zostanie dodana nowa, pusta strona.

Początek strony

Zmienianie kolejności stron kart

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę lub pusty obszar u góry formantu karta.

 2. Kliknij polecenie Kolejność stron.

 3. W oknie dialogowym Kolejność stron zaznacz stronę, którą chcesz przenieść.

 4. Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić stronę w odpowiedniej kolejności.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 w odniesieniu do pozostałych stron, które chcesz przenieść.

Uwaga: Polecenia Kolejność stron nie należy mylić z poleceniem Kolejność dostępu. Polecenie Kolejność dostępu służy do ustawiania kolejności, w jakiej kursor przechodzi między formantami w formularzu w wyniku naciskania klawisza TAB.

Początek strony

Zmienianie nazwy strony karty

 1. Kliknij kartę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Jeśli okienko Arkusz właściwości nie jest wyświetlone, naciśnij klawisz F4, aby je wyświetlić.

 3. Na karcie Wszystkie arkusza właściwości zmodyfikuj tekst w polu właściwości Nazwa, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Usuwanie strony karty

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę karty, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń stronę.

Spowoduje to usunięcie strony i wszystkich zawartych na niej formantów.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×