Tworzenie formularza nawigacji

Tworzenie formularza nawigacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Access zawiera kontrolki nawigacji, który można łatwo przełączać się między różnymi formularzy i raportów w bazie danych. Formularz nawigacji jest po prostu formularz zawierający formant nawigacji. Formularze nawigacji są doskonałe dodanie do dowolnej pulpitu bazy danych. W tym artykule opisano, jak tworzyć i modyfikować formularza nawigacji i sposób formatowania i opcje wyświetlania.

Uwaga : Informacje w tym artykule nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access. Zobacz Tworzenie aplikacji programu Access , aby uzyskać więcej informacji o projektowaniu aplikacji sieci web programu Access.

W tym artykule

Tworzenie formularza nawigacji

Dodawanie formularza lub raportu do formularza nawigacji

Edytowanie etykiety w górnej części formularza nawigacji

Edytowanie tytułu formularza

Stosowanie motywu pakietu Office do bazy danych

Zmienianie koloru lub kształtu przycisku nawigacyjnego

Ustawianie formularza nawigacji jako domyślnie wyświetlanego formularza

Tworzenie formularza nawigacji

 1. Otwórz bazę danych, do której chcesz dodać formularz nawigacji.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Nawigacja, a następnie wybierz odpowiedni styl formularza nawigacji.

  W programie Access zostanie utworzony formularz z kontrolką nawigacji i wyświetlony w widoku układu.

Powrót do początku dokumentu

Dodawanie formularza lub raportu do formularza nawigacji

 1. Jeśli okienko nawigacji nie jest jeszcze wyświetlone, naciśnij klawisz F11, aby je wyświetlić.

 2. Upewnij się, że formularz nawigacji jest otwarty w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Widok układu.

 3. Przeciągnij formularz lub raport z okienka nawigacji na przycisk [Dodaj nowy].

  W programie Access zostanie utworzony nowy przycisk nawigacyjny, a w okienku obiektów zostanie wyświetlony formularz lub raport.

Powrót do początku dokumentu

Edytowanie etykiety w górnej części formularza nawigacji

Gdy użytkownik utworzy nowy formularz nawigacji, domyślnie w programie Access do nagłówka formularza jest dodawana etykieta „Formularz nawigacji”. Aby edytować tę etykietę:

 1. Otwórz formularz w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Widok układu.

 2. Kliknij etykietę w nagłówku formularza jeden raz, aby ją zaznaczyć, a następnie ponownie, aby umieścić w niej kursor.

 3. Edytuj etykietę stosownie do potrzeb, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Powrót do początku dokumentu

Edytowanie tytułu formularza

Tytuł formularza jest to tekst pojawiający się na karcie dokumentu nad formularzem (lub na pasku tytułu okna, jeśli w bazie danych ustawiono opcję wyświetlania obiektów jako nakładających się okien). Aby edytować tytuł formularza:

 1. Otwórz formularz w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek formularza znajdujący się w górnej części formularza, a następnie kliknij pozycję Właściwości formularza.

 3. W okienku zadań Arkusz właściwości na karcie Wszystkie edytuj właściwość Tytuł stosownie do potrzeb.

Powrót do początku dokumentu

Stosowanie motywu pakietu Office do bazy danych

Motywy pakietu Office umożliwiają szybkie zmienianie wszystkich kolorów i czcionek używanych w bazie danych. Te motywy są stosowane do wszystkich obiektów w bazie danych, a nie tylko do tych, które są obecnie otwarte.

 1. Otwórz dowolny formularz lub raport w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie skorzystaj z opcji w grupie Motywy, aby zastosować do bazy danych inne motywy kolorów i czcionek.

 3. Aby zmienić tylko kolory bez zmieniania czcionek, wybierz odpowiedni element z galerii Kolory.

 4. Aby zmienić tylko czcionki bez zmieniania kolorów, wybierz odpowiedni element z Galeria czcionek.

 5. Aby zmienić zarówno kolory, jak i czcionki, wybierz odpowiedni element z galerii Motywy. W tej galerii można zatrzymywać wskaźnik na poszczególnych elementach, aby zobaczyć podgląd danego motywu na żywo, a następnie można kliknąć odpowiedni z nich, aby go zastosować.

Powrót do początku dokumentu

Zmienianie koloru lub kształtu przycisku nawigacyjnego

Szybkie style umożliwiają szybkie zmienianie koloru lub kształtu przycisków nawigacyjnych. Można zastosować unikatowe style do poszczególnych przycisków albo ten sam styl do wszystkich przycisków.

 1. Otwórz formularz nawigacji w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Widok układu.

 2. Wybierz przyciski nawigacyjne, które chcesz zmienić.

 3. Użyj poleceń dostępnych w grupie Formatowanie kontrolek, aby zastosować odpowiednie style.

Powrót do początku dokumentu

Ustawianie formularza nawigacji jako domyślnie wyświetlanego formularza

Formularz nawigacji pełni często funkcję panelu przełączania lub „strony głównej bazy danych, dlatego warto wprowadzić takie ustawienie, aby był domyślnie wyświetlany przy każdym otwieraniu bazy danych. Określenie domyślnego formularza wyświetlanego w sieci Web jest bardzo ważnym etapem tworzenia bazy danych sieci Web, ponieważ w przeglądarce okienko nawigacji programu Access jest niedostępne.

Ta procedura umożliwia ustawienie formularza nawigacji jako domyślnie wyświetlanego formularza.

 1. Na karcie Plik w obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. Aby ustawić domyślny formularz wyświetlany po otwarciu bazy danych w programie Access, w obszarze Opcje aplikacji wybierz formularz z listy Wyświetl formularz.

 4. Aby ustawić domyślny formularz wyświetlany po otwarciu bazy danych na serwerze programu SharePoint, w obszarze Opcje aplikacji wybierz formularz z listy Formularz wyświetlany w sieci Web.

Powrót do początku dokumentu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×