Tworzenie formularza dzielonego

Formularz dzielony jest nową funkcją programu Microsoft Office Access 2007, która udostępnia jednocześnie dwa widoki danych — widok formularza i widok arkusza danych. Te dwa widoki są połączone z tym samym źródłem danych i zawsze są ze sobą zsynchronizowane. Zaznaczenie pola w jednej części formularza powoduje zaznaczenie tego samego pola w drugiej części formularza. Dane można dodawać, edytować lub usuwać w dowolnej części (pod warunkiem, że można aktualizować źródło rekordów, a użytkownik nie skonfigurował formularza w sposób uniemożliwiający wykonywanie tych akcji).

Praca z formularzami dzielonymi daje korzyści płynące z dostępności obu typów formularzy w jednym formularzu. Można na przykład użyć części arkusza danych, aby szybko zlokalizować rekord, a następnie użyć części formularza w celu wyświetlenia lub edytowania rekordu. Część formularza może służyć jako przyciągający uwagę oraz funkcjonalny nagłówek dla części arkusza danych. Ta technika jest używana w wielu szablonach baz danych dostępnych w programie Office Access 2007.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego formularza dzielonego za pomocą narzędzia Formularz dzielony

Przekształcanie istniejącego formularza w formularz dzielony

Dostosowywanie formularza dzielonego

Tworzenie nowego formularza dzielonego za pomocą narzędzia Formularz dzielony

Ta procedura służy do tworzenia od podstaw nowego formularza dzielonego. Formularz jest oparty na tabeli lub kwerendzie wybranej z okienka nawigacji lub otwartej w widoku arkusza danych.

 1. W okienku nawigacji kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które mają się znaleźć w formularzu. Ewentualnie otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Formularz dzielony. Obraz przycisku

Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można wprowadzać zmiany projektu formularza, który wyświetla dane. W razie potrzeby można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane.

Początek strony

Przekształcanie istniejącego formularza w formularz dzielony

Istniejący formularz można przekształcić w formularz dzielony, ustawiając kilka właściwości formularza.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu. W tym celu w okienku nawigacji kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Z listy rozwijanej u góry arkusza właściwości wybierz pozycję Formularz.

 4. Na karcie Format arkusza właściwości z listy Widok domyślny wybierz pozycję Formularz dzielony.

 5. Sprawdź formularz w widoku formularza. Aby przełączyć do widoku formularza, kliknij dwukrotnie nazwę formularza w okienku nawigacji.

Początek strony

Dostosowywanie formularza dzielonego

Po utworzeniu formularza dzielonego można go dostosować w widoku projektu lub w widoku układu, aby uzyskać żądane wyniki.

Konfigurowanie właściwości formularza dzielonego

W poniższej tabeli wymieniono właściwości powiązane z formularzami dzielonymi, które można skonfigurować w arkuszu właściwości, aby dostosować formularz. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, należy nacisnąć klawisz F4, aby go wyświetlić. Należy także upewnić się, że z listy rozwijanej u góry arkusza właściwości została wybrana pozycja Formularz. Wszystkie właściwości tabeli znajdują się na karcie Format arkusza właściwości.

Właściwość

Widoki, w których można ustawić właściwość

Opis

Orientacja formularza dzielonego

Tylko widok projektu

Pozwala zdefiniować miejsce wyświetlania arkusza danych: nad, pod, po lewej lub po prawej stronie formularza.

Arkusz danych formularza dzielonego

Widok projektu lub układu

Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Zezwalaj na edycję (a źródło rekordu formularza można aktualizować), program Access zezwala na edytowanie arkusza danych. Edytowanie arkusza danych jest niemożliwe, jeśli właściwość jest ustawiona na Tylko do odczytu.

Pasek podziału formularza dzielonego

Tylko widok projektu

Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Tak, program Access pozwala użytkownikowi zmieniać rozmiar formularza i arkusza danych przez przesuwanie paska podziału, który oddziela te dwa elementy. Przeciągnięcie paska podziału umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie obszaru przeznaczonego na arkusz danych. Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Nie, pasek podziału jest ukryty i nie można zmienić rozmiaru arkusza danych.

Zapisz pozycję paska podziału

Tylko widok projektu

Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Tak, po otwarciu formularza pasek podziału znajduje się tej samej pozycji, co ostatnio. Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Nie, nie można zmienić rozmiaru formularza ani arkusza danych, a pasek podziału jest ukryty.

Rozmiar formularza dzielonego

Widok projektu lub układu

Pozwala określić dokładną wysokość lub szerokość (w zależności od tego, czy formularz jest podzielony pionowo, czy poziomo) części formularza podzielonego. Na przykład wpisanie 1" powoduje ustawienie wysokości lub szerokości formularza na 1 cal. Wpisanie Automatycznie powoduje ustawienie wymiaru inną metodą, na przykład przez przeciągnięcie paska podziału w widoku układu.

Drukowanie formularza dzielonego

Widok projektu lub układu

Pozwala określić część formularza, która ma zostać wydrukowana podczas drukowania formularza. Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Tylko formularz, jest drukowana tylko część formularza. Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na Tylko arkusz danych, jest drukowana tylko część arkusza danych.

Ustawianie separatora formularza

Aby ustawić separator formularza w określonej pozycji, w której nie użytkownik nie będzie mógł go przesuwać, wykonaj następujące czynności:

 1. Przełącz do widoku projektu, klikając formularz prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Z listy rozwijanej u góry arkusza właściwości wybierz pozycję Formularz.

 4. Na karcie Format arkusza właściwości nadaj właściwości Pasek podziału formularza dzielonego wartość Nie.

 5. Nadaj właściwości Zapisz położenie paska podziału wartość Tak.

 6. Przełącz do widoku układu, klikając formularz prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok układu.

 7. Przeciągnij pasek podziału do wybranej pozycji (lub w polu właściwości Rozmiar formularza dzielonego wpisz dokładną wysokość).

 8. Przełącz do widoku formularza, aby wyświetlić wyniki.

Separator zostanie ustawiony w odpowiednim miejscu, a pasek podziału zostanie ukryty.

Dodawanie lub usuwanie pola

 1. Jeżeli okienko Lista pól nie jest widoczne, na karcie Formatowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

 2. Znajdź pole, które chcesz dodać, a następnie przeciągnij je do formularza lub arkusza danych.

  Przeciągnięcie pola do arkusza danych spowoduje dodanie tego pola także do formularza (i odwrotnie).

 3. Aby usunąć pole, należy użyć części formularza w formularzu dzielonym. Kliknij pole, aby je zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Pole zostanie usunięte zarówno z formularza, jaki i z arkusza danych.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu pól przy użyciu okienka Lista pól, zobacz Dodawanie pola do formularza lub raportu.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×