Tworzenie formantu odwołującego się do formantu w innym formularzu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano sposób dodawania formantu pola tekstowego do formularza oraz ustawiania właściwości tego pola tekstowego w taki sposób, aby była w nim wyświetlana wartość z formantu w innym formularzu. Jest to przydatne w następujących sytuacjach:

 • Formularz główny zawiera podformularz z obliczeniowym polem tekstowym (na przykład sumą cen pozycji), którego wynik ma zostać wyświetlony w formularzu głównym.

 • Formularz zawiera przycisk polecenia, który służy do otwierania drugiego formularza, przy czym w polu tekstowym drugiego formularza ma być wyświetlana wartość z formantu w pierwszym formularzu.

Tworzenie formantu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij opcję Pole tekstowe.

 3. W formularzu kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć pole tekstowe.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 5. W okienku zadań Arkusz właściwości kliknij kartę Wszystkie.

 6. Ustaw właściwość Źródło formantu, używając następującej składni:

  =[ nazwa formularza ].Form![ nazwa formantu ]

  Gdzie nazwa formularza to nazwa formularza z formantem, którego wartość ma zostać wyświetlona, a nazwa formantu to nazwa tego formantu.

Przykład

Formularz główny nosi nazwę Zamówienia. Zawiera on podformularz o nazwie Podformularz zamówienia, w którym znajduje się formant obliczeniowego pola tekstowego o nazwie SumaCzęściowaZamówienia. Aby wyświetlić wartość z formantu SumaCzęściowaZamówienia w formularzu głównym Zamówienia, należy dodać pole tekstowe do formularza głównego Zamówienia i określić jego właściwość Źródło formantu w następujący sposób:

= [Podformularz zamówienia ]. Formularz! [SumaCzęściowaZamówienia]

Łącze do dodatkowych informacji dotyczących tworzenia formantu obliczeniowego można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×